ప్రదేశములు

మీకు సమీపంలో ఉన్న ప్రాంతాలను కనుక్కోవడం:
Please enable location services, otherwise page will direct to Worldwide Directory.


ప్రపంచం 240 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 141 కేంద్రం కానివి

ఆఫ్రికా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 24 కేంద్రం కానివి

తూర్పు ఆఫ్రికా 10 కేంద్రం కానివి

ఇథియోపియా 1 కేంద్రం కానివి

Addis Ababa, Haya Hulet area · Vipassana Ethiopia

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

కెన్యా 1 కేంద్రం కానివి

Nairobi · Kenya Vipassana Meditation Courses

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మడగాస్కర్ 1 కేంద్రం కానివి

మారిషస్ 1 కేంద్రం కానివి

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మొజాంబిక్ 1 కేంద్రం కానివి

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

రియూనియన్ 1 కేంద్రం కానివి

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

రువాండా 1 కేంద్రం కానివి

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

టాంజానియా 1 కేంద్రం కానివి

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉగాండా 1 కేంద్రం కానివి

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

జింబాబ్వే 1 కేంద్రం కానివి

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మధ్యమ ఆఫ్రికా 1 కేంద్రం కానివి

అంగోలా 1 కేంద్రం కానివి

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉత్తర ఆఫ్రికా 5 కేంద్రం కానివి

ఈజిప్ట్ 1 కేంద్రం కానివి

Egypt · Vipassana Meditation in Egypt

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మొరాక్కో 1 కేంద్రం కానివి

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సూడాన్ 2 కేంద్రం కానివి

ట్యునీషియా 1 కేంద్రం కానివి

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఆఫ్రికా భూభాగం 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

నమీబియా 1 కేంద్రం కానివి

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఆఫ్రికా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

స్వాజీలేండ్ 1 కేంద్రం కానివి

Swaziland · Meditation in Swaziland

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పశ్చిమ ఆఫ్రికా భూభాగం 6 కేంద్రం కానివి

బెనిన్ 1 కేంద్రం కానివి

Benin · Vipassana Meditation in Benin

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బుర్కినా ఫాసో 1 కేంద్రం కానివి

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఘనా 1 కేంద్రం కానివి

Kumasi · Vipassana Meditation in Ghana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

లైబీరియా 1 కేంద్రం కానివి

Monrovia · Vipassana Liberia

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మాలి 1 కేంద్రం కానివి

నైజీరియా 1 కేంద్రం కానివి

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

అమెరికాలు 31 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 44 కేంద్రం కానివి

లాటిన్ అమెరికా 12 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 36 కేంద్రం కానివి

అర్జెంటీనా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Argentina · Vipassana Meditation in Argentina

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బొలీవియా 1 కేంద్రం కానివి

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బ్రెజిల్ 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 3 కేంద్రం కానివి

చిలీ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

Región Metropolitana de Santiago, Melipilla · Dhamma Pasanna

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

కొలంబియా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Antioquia, Medellín / San Antonio de Pereira (Rionegro) / Cali / Pereira · Dhamma Gutti

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

కోస్టారికా 1 కేంద్రం కానివి

క్యూబా 1 కేంద్రం కానివి

కురాకవో 1 కేంద్రం కానివి

డొమెనికన్ రిపబ్లిక్ 1 కేంద్రం కానివి

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఈక్వెడార్ 3 కేంద్రం కానివి

Cuenca · Vipassana Ecuador - Cuenca

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ecuador · Vipassana Meditation in Ecuador

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఎల్ సాల్వడోర్ 1 కేంద్రం కానివి

El Salvador · Vipassana El Salvador

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

గ్వాటిమాల 1 కేంద్రం కానివి

హైటి 1 కేంద్రం కానివి

హోండురాస్ 1 కేంద్రం కానివి

మెక్సికో 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 6 కేంద్రం కానివి

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Oaxaca · México Vipassana - Oaxaca

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Queretaro · Vipassana in Bajio, Mexico

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

నికరాగువా 1 కేంద్రం కానివి

పనామా 1 కేంద్రం కానివి

పెరగువే 1 కేంద్రం కానివి

పెరు 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

ఫ్యూర్టో రికో 1 కేంద్రం కానివి

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సురినామ్ 1 కేంద్రం కానివి

ఉరుగువే 1 కేంద్రం కానివి

వెనిజులా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Venezuela · Vipassana Meditation in Venezuela

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉత్తర అమెరికా 19 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 8 కేంద్రం కానివి

కెనడా 5 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 3 కేంద్రం కానివి

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Atlantic Canada · Atlantic Canada Vipassana Meditation

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

British Columbia, Chilliwack · Po Lam Meditation Vihara

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

యునైటెడ్ స్టేట్స్ 14 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 5 కేంద్రం కానివి

California, Gilroy · Dhamma Santosa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Colorado, Elbert · Dhamma Sela

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Delaware, Claymont · Dhamma Pubbananda

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Hawaii, Waianae · Hawaii Vipassana Association

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Idaho, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ohio, Cleveland & Columbus · Ohio Vipassana Association

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Texas, New Ulm · Dhamma Sukha

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఆసియా 180 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 29 కేంద్రం కానివి

మధ్య ఆసియా 1 కేంద్రం కానివి

ఉజ్బెకిస్తాన్ 1 కేంద్రం కానివి

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

తూర్పు ఆసియా 7 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

హాంకాంగ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Tung Wan, Lantau Island · Vipassana Hong Kong

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

జపాన్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మంగోలియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ కొరియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

తైవాన్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

నైరుతి ఆసియా 39 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 5 కేంద్రం కానివి

కంబోడియా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

ఇండోనేషియా 3 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Jawa Barat, Gadog-Puncak · Vipassana Meditation in Java

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Vipassana Indonesia · Vipassana Meditation in Indonesia

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మలేషియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

మయన్మార్ 23 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఫిలిప్పీన్స్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సింగపూర్ 1 కేంద్రం కానివి

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

థాయిలాండ్ 9 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Phitsanulok · Dhamma Ābhā

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

వియత్నాం 1 కేంద్రం కానివి

Ho Chi Minh city, Thủ Đức · Vipassana Việt Nam

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఆసియా 133 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 16 కేంద్రం కానివి

బంగ్లాదేశ్ 1 కేంద్రం కానివి

Khagrachari, Kamalchari · Bangladesh Vipassana Society

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

భారత దేశము 112 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 15 కేంద్రం కానివి

Arunachal Pradesh 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Assam 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

బీహార్ 5 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

ఛత్తీస్గఢ్ 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Goa 1 కేంద్రం కానివి

గుజరాత్ 9 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

హర్యానా 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

హిమాచల్ ప్రదేశ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

జమ్ము & కాశ్మీరు 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

కర్ణాటక 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

కేరళ 3 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

మధ్య ప్రదేశ్ 6 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

మహారాష్ట్ర 35 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 4 కేంద్రం కానివి

For Govt. School Teachers Only · Mitra Upakram Vipassana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Global Vipassana Pagoda

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Goregaon (East), Mumbai · Goregaon Vipassana Centre

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మిజోరాం 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

ఒరిస్సా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

పంజాబ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

రాజస్థాన్ 6 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

సిక్కిం 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

తమిళనాడు 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Telugu Land 12 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

తెలంగాణ 8 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

త్రిపుర 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ 6 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

ఉత్తరాఖండ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

పశ్చిమ బంగాల్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

ఇరాన్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

నేపాల్ 16 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Bheri, Ghorahi Up Nagar Palika · Dhamma Parāga

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Eastern, Bhimdatta Municipality · Dhammayāna

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Lumbini, Ramgram · Dhamma Gāma

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Lumbini, Tansen · Dhamma Sīsa

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mechi, Gahirigaun, Phikkal, Illam District · Dhamma Suriyo

శిబిరాలు · వెబ్ సైట్ · పటం