Wheel of Dhamma

Bodhi Leaf

 
Sobhana
Dhamma Sobhana Vipassanacenter, Ödeshög, Östergötlands län [SE-05], Sverige
Var centret ligger: Webbplats | Karta
**Om annat inte anges ges instruktionerna på kursen på följande språk: engelska / svenska

Dhamma Sobhana betyder "Sanningens skönhet" på palispråket och är det första Vipassanacenter som etablerats i Norden. Centret ligger i Östergötland, nära Ödeshög, Vadstena och Linköping. Med bil tar det ungefär från två och en halv timma från både Stockholm och Göteborg, och ungefär tre och en halv timma från Malmö. Centret etablerades 2007 och fungerar som ett center för främst de nordiska länderna, men kursdeltagare kommer från hela världen. På Dhamma Sobhana ges 20-25 kurser om året med sammanlagt cirka 1 800 elever.
Hur man ansöker för att delta i eller hjälpa till på en kurs
  1. Öppna ansökningsformuläret genom att klicka på Ansök vid den kurs du vill söka till. Gamla elever ges alternativet att hjälpa till på kursen (serva).
  2. Var vänlig läs noggrant igenom Introduktion till tekniken och kursföreskrifter. Dessa föreskrifter måste du följa under kursen.
  3. Besvara alla frågor fullständigt och skicka in din ansökan. För alla kurser gäller att en ansökan måste ges in för att registrering ska kunna ske.
  4. Invänta svar. Har du lämnat en e-postadress kommer all korrespondens att ske genom e-post. Eftersom många ansökningar kommer in kan det ta upp till två veckor innan du får svar.
  5. Om du får en plats på kursen måste du bekräfta att du kommer att delta. Bekräftar du inte förlorar du din plats.
Ytterligare information

Adress: Dhamma Sobhana, Holmen 1, 599 93 Ödeshög

Epost: [email protected]

Telefon: [0046] 0143 - 211 36

 
 
Ansökningsprocessen på Dhamma Sobhana för elever på kurser på engelska/svenska:
 
- Kursregistrering öppnar tre månader före kursstart kl. 6.00 (7.00 när det är sommartid). Det är därefter möjligt att ansöka tills midnatt.
- Platser på kursen och på väntelistan tilldelas slumpvis genom ett elektroniskt urval.
- De som inte fått plats på kursen eller på väntelistan får besked om detta inom två veckor.
- Det viktigt att varje elev inte ger in mer än en ansökan till varje kurs. Ges fler än en ansökan in kommer ingen av dem att beaktas.
 
Denna procedur har skapats eftersom kurserna annars skulle fyllas upp inom några minuter efter att kursregistrering öppnar.

Sverige - 1-dagskurser

Norge

Danmark

Finland

 
Kurser för barn och ungdomar
Kurser för ungdomar
Se nedan under Kommentarer för mer information.
Inga kurser är för närvarande planerade.
 
10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Alla 10-dagarskurser börjar på kvällen den första dagen och slutar tidigt på morgonen den sista dagen.
Se under Kommentarer för ytterligare information
2021 10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
Ansök* 28 jul - 8 aug 10-dagarskurs Pågår Ödeshög

Endast elever som är bosatta i Norden kan antas.

Deltagare måste vid symptom kunna avresa med bil eller bli hämtad med bil av anhörig/vän.

Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

 

 

Ansök* 8 aug - 10 aug Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 10 aug - 21 aug 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög

Endast elever som är bosatta i Norden kan antas.

Deltagare måste vid symptom kunna avresa med bil eller bli hämtad med bil av anhörig/vän.

Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Servare behövs

 

Ansök* 21 aug - 22 aug Styrelsemöteshelg Öppen Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
Ansök* 21 aug - 25 aug Arbetsperiod Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 25 aug - 5 sep 10-dagarskurs Kvinnor - Väntelista Män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög

Endast elever som är bosatta i Norden kan antas.

Deltagare måste vid symptom kunna avresa med bil eller bli hämtad med bil av anhörig/vän.

Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Ansök* 5 sep - 10 sep Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 10 sep - 19 sep Satipatthana Sutta-kurs Kvinnor - Öppen Män - Fyller upp Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever

Endast elever som är bosatta i Norden kan antas.

Deltagare måste vid symptom kunna avresa med bil eller bli hämtad med bil av anhörig/vän.

Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Ansök* 19 sep - 22 sep Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 22 sep - 3 okt 10-dagarskurs
engelska / norska
Nya kvinnor - Väntelista Gamla elever kvinnor - Öppen Nya män - Väntelista Gamla elever män - Öppen Servare - Öppen Ödeshög

Elever med norska som förstaspråk ges företräde fram till den 17 augusti

Ansök* 3 okt - 5 okt Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
5 okt - 16 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 8 aug Ödeshög
Ansök* 16 okt - 17 okt Styrelsemöteshelg Öppen Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
Ansök* 16 okt - 20 okt Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
20 okt - 31 okt 10-dagarskurs
engelska / finska
Ansökningar tas emot tidigast 14 aug Ödeshög Elever med finska som förstaspråk ges företräde två veckor efter anmälning öppnats.
Ansök* 31 okt - 3 nov Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
3 nov - 14 nov 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 17 aug Ödeshög
14 nov - 17 nov Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 16 aug Ödeshög För gamla elever
17 nov - 21 nov 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 23 aug Ödeshög För gamla elever
21 nov - 23 nov Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 23 aug Ödeshög För gamla elever
23 nov - 4 dec 10-dagarskurs
engelska / danska
Ansökningar tas emot tidigast 23 sep Ödeshög

Elever med danska som förstaspråk ges företräde fram till den 7 oktober. 

4 dec - 5 dec Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 5 sep Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
4 dec - 8 dec Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 5 sep Ödeshög För gamla elever
8 dec - 19 dec 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 8 okt Ödeshög
19 dec - 26 dec Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 20 sep Ödeshög För gamla elever
26 december 2021 - 6 januari 2022 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 26 okt Ödeshög
2022 10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
6 jan - 12 jan Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 8 okt Ödeshög För gamla elever
12 jan - 23 jan 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 12 nov Ödeshög
23 jan - 26 jan Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 25 okt Ödeshög För gamla elever
26 jan - 6 feb 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 28 okt Ödeshög
6 feb - 8 feb Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 8 nov Ödeshög För gamla elever
8 feb - 19 feb 10-dagarskurs
engelska / danska
Ansökningar tas emot tidigast 10 nov Ödeshög Elever med danska som förstaspråk ges företräde två veckor efter anmälning öppnats.
19 feb - 20 feb Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 21 nov Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 7.30-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
19 feb - 2 mar Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 21 nov Ödeshög För gamla elever
2 mar - 13 mar 10-dagarskurs
engelska / norska
Ansökningar tas emot tidigast 2 dec Ödeshög Elever med norska som förstaspråk ges företräde två veckor efter anmälning öppnats.
13 mar - 16 mar Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 13 dec Ödeshög För gamla elever
16 mar - 27 mar 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 16 dec Ödeshög
27 mar - 29 mar Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 27 dec Ödeshög För gamla elever
29 mar - 9 apr 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 29 dec Ödeshög
9 apr - 10 apr Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 9 jan Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 7.30-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
9 apr - 14 apr Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 9 jan Ödeshög För gamla elever
14 apr - 18 apr 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 14 jan Ödeshög För gamla elever
18 apr - 20 apr Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 18 jan Ödeshög För gamla elever
20 apr - 1 maj 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 20 jan Ödeshög
1 maj - 11 maj Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 31 jan Ödeshög För gamla elever
11 maj - 22 maj 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 10 feb Ödeshög
22 maj - 25 maj Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 21 feb Ödeshög För gamla elever
25 maj - 5 jun 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 24 feb Ödeshög
5 jun - 7 jun Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 7 mar Ödeshög För gamla elever
7 jun - 18 jun 10-dagarskurs
engelska / finska
Ansökningar tas emot tidigast 9 mar Ödeshög Finskspråkiga elever ges företräde i två veckor efter anmälning öppnats.
18 jun - 19 jun Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 20 mar Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 7.30-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
18 jun - 27 jul Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 20 mar Ödeshög För gamla elever
27 jun - 6 jul Satipatthana Sutta-kurs Ansökningar tas emot tidigast 29 mar Ödeshög För gamla elever
7 jul - 11 jul European Trustees and Dhamma Servers Meeting (ETDM) Ansökningar tas emot tidigast 8 jan Ödeshög
11 jul - 13 jul Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 12 apr Ödeshög För gamla elever
13 jul - 24 jul 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 14 apr Ödeshög
24 jul - 27 jul Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 25 apr Ödeshög För gamla elever
27 jul - 7 aug 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 28 apr Ödeshög
7 aug - 9 aug Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 9 maj Ödeshög För gamla elever
9 aug - 20 aug 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 11 maj Ödeshög
20 aug - 21 aug Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 22 maj Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 7.30-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
20 aug - 24 aug Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 22 maj Ödeshög För gamla elever
24 aug - 4 sep 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 26 maj Ödeshög
4 sep - 7 sep Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 6 jun Ödeshög För gamla elever
7 sep - 18 sep 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 9 jun Ödeshög
18 sep - 21 sep Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 20 jun Ödeshög För gamla elever
21 sep - 25 sep 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 23 jun Ödeshög För gamla elever
25 sep - 4 okt Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 27 jun Ödeshög För gamla elever
4 okt - 15 okt 10-dagarskurs
engelska / norska
Ansökningar tas emot tidigast 6 jul Ödeshög Elever med norska som förstaspråk ges företräde två veckor efter anmälning öppnats.
15 okt - 16 okt Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 17 jul Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 7.30-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
15 okt - 19 okt Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 17 jul Ödeshög För gamla elever
19 okt - 30 okt 10-dagarskurs
engelska / finska
Ansökningar tas emot tidigast 21 jul Ödeshög Elever med finska som förstaspråk ges företräde två veckor efter anmälning öppnats.
30 okt - 2 nov Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 1 aug Ödeshög För gamla elever
2 nov - 13 nov 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 4 aug Ödeshög
13 nov - 16 nov Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 15 aug Ödeshög För gamla elever
16 nov - 27 nov 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 18 aug Ödeshög
27 nov - 30 nov Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 29 aug Ödeshög För gamla elever
30 nov - 4 dec 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 1 sep Ödeshög För gamla elever
4 dec - 6 dec Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 5 sep Ödeshög För gamla elever
6 dec - 17 dec 10-dagarskurs
engelska / danska
Ansökningar tas emot tidigast 7 sep Ödeshög Elever med danska som förstaspråk ges företräde två veckor efter anmälning öppnats.
17 dec - 18 dec Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 18 sep Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 7.30-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
17 dec - 28 dec Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 18 sep Ödeshög För gamla elever
28 december 2022 - 8 januari 2023 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 29 sep Ödeshög
 
Kurser på andra platser än center
Kurser och aktiviteter på andra platser
Se nedan under Kommentarer för mer information.
2021 Danmark Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
Ansök* 8 aug 1-dagskurs
engelska / danska
Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Copenhagen För gamla elever
Ansök* 11 aug - 15 aug 3-dagarskurs
engelska / danska
Öppen Hvide Klit För gamla elever
Ansök* 29 aug 1-dagskurs
engelska / danska
Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Copenhagen För gamla elever
18 okt - 29 okt 10-dagarskurs
engelska / danska
Ansökningar tas emot tidigast 15 sep Hvide Klit
23 nov - 4 dec 10-dagarskurs
engelska / danska
Ansökningar tas emot tidigast 25 aug Dhamma Sobhana, Sweden The course will be held at the Nordic Vipassana center in Sweden. Please apply via Dhamma Sobhana's schedule page: https://www.dhamma.org/en/schedules/schsobhana
2021 Finland Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
Ansök* 22 sep - 3 okt 10-dagarskurs Kvinnor - Väntelista Män - Väntelista Servare - Öppen Liesjärvi

In case of symptoms a participant must leave by car, or be picked up by a relative or friend.

All must agree to follow the centre’s Covid-19 guidelines to minimize the risk of transmission.

20 okt - 31 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 14 aug Ödeshög, Sweden The course will be held at the Nordic Vipassana center in Sweden. Please apply through the Dhamma Sobhana schedule: https://www.dhamma.org/en/schedules/schsobhana
2022 Finland Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
7 jun - 18 jun 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 9 mar Ödeshög, Sweden This course will be held at the Nordic Vipassana center in Sweden. Please apply via Dhamma Sobhana's schedule page: https://www.dhamma.org/en/schedules/schsobhana
19 okt - 30 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 21 jul Ödeshög, Sweden This course will be held at the Nordic Vipassana center in Sweden. Please apply via Dhamma Sobhana's schedule page: https://www.dhamma.org/en/schedules/schsobhana
2021 Norge Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
Ansök* 25 aug - 5 sep 10-dagarskurs Kvinnor - Väntelista Män - Väntelista Servare - Öppen Hornsjø Mountain Hotel
22 sep - 3 okt 10-dagarskurs Öppen Ödeshög, Sweden
 
 

Det elektroniska ansökningsformuläret krypterar de uppgifter du lämnat innan de skickas från din dator till vår server. Även om kryptering används är det inte helt säkert. Är du orolig att konfidentiell information ska bli tillgänglig för obehöriga bör du inte ansöka elektroniskt, utan ladda ner en ansökan som du sen skriver ut och fyller i. Skicka den till centret på adressen som anges ovan. Om du skickar din ansökan med post tar registreringen en eller två veckor längre än om du ansöker elektroniskt.


För att komma in på centrets sidor för gamla elever, var vänlig klicka http://sobhana.dhamma.org/os. Användarnamn och lösenord krävs för att komma in på dessa sidor.

Har du någon fråga så skicka ett epostmeddelande till: [email protected]

Alla kurser finansieras helt och hållet genom frivilliga gåvor. Alla utgifter täcks genom frivilliga gåvor från tidigare kursdeltagare som gagnats av Vipassana och önskar ge andra en möjlighet att uppleva sammā goda resultat. Varken läraren eller assistentläraren får någon som helst betalning. Alla som servar på kurserna gör det helt ideellt. På så vis kan Vipassana erbjudas helt utan kommersiella inslag.

Gamla elever är de som genomfört en 10-dagarskurs i Vipassanameditation med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare.

Gamla elever har möjlighet att hjälpa till (serva) på de kurser som anges.

Under tvåspråkiga kurser ges undervisningen på två språk. Alla elever lyssnar till de dagliga meditationsinstruktionerna på båda språken. Kvällsföredragen lyssnar de på separat.

Meditationskurser hålls både på center och på tillfälliga kursplatser utanför center. Meditationscenter har etablerats särskilt för att hålla kurser och erbjuder kurser regelbundet året runt. Innan center etablerades i denna tradition hölls alla kurser på tillfälliga kursplatser, som scoutgårdar, barnkolonier och liknande. I många områden där det inte finns center anordnar lokala Vipassana-elever 10-dagarskurser på sådana platser.


10-dagarskursen är en introduktionskurs i Vipassanameditation där tekniken lärs ut steg för steg. Registrering sker kl. 13:30-17:00. Sen hålls en kort genomgång innan kursen inleds senare samma kväll. Därefter följer tio hela dagar av meditation, innan kursen slutar på morgonen den elfte dagen omkring kl. 07:00.

Styrelsehelger hålls ungefär varannan månad. På lördagen träffas arbetsgrupperna, t.ex. köksgruppen, byggruppen och trädgårdsgruppen. På söndag förmiddag hålls själva styrelsemötet. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar och de som inte vill delta på mötena kan hjälpa till med t.ex. underhållsarbete.

Satipatthana Sutta-kurser har samma dagsschema och regler som 10-dagarskurserna. Skillnaden är att de inspelade kvällsföredragen innehåller en noggrann genomgång av Satipatthana-suttan. Detta är den grundläggande texten där Vipassanatekniken förklaras systematiskt. Dessa kurser är öppna för seriösa gamla elever som har genomfört minst tre 10-dagarskurser, inte praktiserat någon annan meditationsteknik sen sin senaste 10-dagarskurs, har praktiserat denna Vipassanateknik i minst ett år, försöker följa de fem föreskrifterna i sitt dagliga liv och försöker upprätthålla en daglig meditationspraktik.

Arbetsperioder är avsatta för olika arbeten på centret, t.ex. underhåll, snickeri, kök och trädgård. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, det är arbetspass på för- och eftermiddagen och det finns gott om tid för vila. Vissa kvällar spelas föredrag eller filmer om Vipassana för de som är intresserade.

Korta kurser för gamla elever (1-3 dagar) ges för elever som har genomfört minst en 10-dagarskurs med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare. Alla gamla elever är välkomna att delta i dessa kurser, även de som inte suttit en kurs på lång tid.