Wheel of Dhamma

Bodhi Leaf

 
Sobhana
Dhamma Sobhana Vipassanacenter, Ödeshög, Östergötlands län [SE-05], Sverige
Var centret ligger: Webbplats | Karta
**Om annat inte anges ges instruktionerna på kursen på följande språk: engelska / svenska

Dhamma Sobhana betyder "Sanningens skönhet" på palispråket och är det första Vipassanacenter som etablerats i Norden. Centret ligger i Östergötland, nära Ödeshög, Vadstena och Linköping. Med bil tar det ungefär från två och en halv timma från både Stockholm och Göteborg, och ungefär tre och en halv timma från Malmö. Centret etablerades 2007 och fungerar som ett center för främst de nordiska länderna, men kursdeltagare kommer från hela världen. På Dhamma Sobhana ges 20-25 kurser om året med sammanlagt cirka 1 800 elever.
Hur man ansöker för att delta i eller hjälpa till på en kurs
  1. Öppna ansökningsformuläret genom att klicka på Ansök vid den kurs du vill söka till. Gamla elever ges alternativet att hjälpa till på kursen (serva).
  2. Var vänlig läs noggrant igenom Introduktion till tekniken och kursföreskrifter. Dessa föreskrifter måste du följa under kursen.
  3. Besvara alla frågor fullständigt och skicka in din ansökan. För alla kurser gäller att en ansökan måste ges in för att registrering ska kunna ske.
  4. Invänta svar. Har du lämnat en e-postadress kommer all korrespondens att ske genom e-post. Eftersom många ansökningar kommer in kan det ta upp till två veckor innan du får svar.
  5. Om du får en plats på kursen måste du bekräfta att du kommer att delta. Bekräftar du inte förlorar du din plats.
Ytterligare information

Adress: Dhamma Sobhana, Holmen 1, 599 93 Ödeshög

Epost: [email protected]

Telefon: [0046] 0143 - 211 36

Kurser har nu börjat ges igen på centret, men med färre antal deltagare är normalt (38 elever + servare). Alla deltagare måste gå med på att följa centrets riktlinjer för att minimera risken för smittspridning. Kurserna kan komma att ställas in på kort varsel om situationen förändras.

Ansökningsprocessen på Dhamma Sobhana för elever på 10-dagarskurser på engelska/svenska:
 
- Kursregistrering öppnar tre månader före kursstart kl. 6.00 (7.00 när det är sommartid). Det är därefter möjligt att ansöka tills midnatt.
- Platser på kursen och på väntelistan tilldelas slumpvis genom ett elektroniskt urval.
- De som inte fått plats på kursen eller på väntelistan får besked om detta inom två veckor.
- Det viktigt att varje elev inte ger in mer än en ansökan till varje kurs. Ges fler än en ansökan in kommer ingen av dem att beaktas.
 
Denna procedur har skapats eftersom kurserna annars skulle fyllas upp inom några minuter efter att kursregistrering öppnar.

Sverige - 1-dagskurser

Norge

Danmark

Finland

 
Kurser för barn och ungdomar
Kurser för ungdomar
Se nedan under Kommentarer för mer information.
2020 Kurser för barn och ungdomar
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
Ansök* 18 sep - 20 sep Barnkurs 8-12 år
svenska
Öppen Ödeshög

Kursen hålls på svenska.

Endast deltagare som inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

 
10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Alla 10-dagarskurser börjar på kvällen den första dagen och slutar tidigt på morgonen den sista dagen.
Se under Kommentarer för ytterligare information
2020 10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
8 jul - 19 jul 10-dagarskurs Avslutad Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

19 jul - 22 jul Arbetsperiod Avslutad Ödeshög För gamla elever
22 jul - 2 aug 10-dagarskurs Avslutad Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

2 aug - 5 aug Arbetsperiod Avslutad Ödeshög För gamla elever
Ansök* 5 aug - 16 aug 10-dagarskurs Pågår Ödeshög

Kolla längst upp på denna sida för information om ansökningsprocessen.

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Ansök* 16 aug - 18 aug Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 18 aug - 29 aug 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Kvinnliga servare - Öppen Manliga servare - Fyller upp Ödeshög

SERVARE BEHÖVS

Kolla längst upp på denna sida för information om ansökningsprocessen.

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Ansök* 29 aug - 30 aug Styrelsemöteshelg Öppen Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
Ansök* 29 aug - 4 sep Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 4 sep - 13 sep Satipatthana Sutta-kurs Kvinnor - Väntelista Män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Ansök* 13 sep - 23 sep Arbetsperiod Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 23 sep - 27 sep 3-dagarskurs för gamla elever Kvinnor - Väntelista Män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Ansök* 27 sep - 29 sep Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 29 sep - 10 okt 10-dagarskurs
engelska / norska
Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög Elever med norska som förstaspråk ges företräde fram till den 1 augusti.

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Ansök* 10 okt - 11 okt Styrelsemöteshelg Öppen Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
Ansök* 10 okt - 14 okt Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
14 okt - 25 okt 10-dagarskurs
engelska / finska
Ansökningar tas emot tidigast 16 aug Ödeshög Elever med finska som förstaspråk ges företräde fram till den 1 september.

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Ansök* 25 okt - 28 okt Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
28 okt - 8 nov 10-dagarskurs
engelska / danska
Ansökningar tas emot tidigast 18 aug Ödeshög Elever med danska som förstaspråk ges företräde fram till den 3 september.

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Ansök* 8 nov - 11 nov Arbetsperiod Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 11 nov - 22 nov 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög

Kolla längst upp på denna sida för information om ansökningsprocessen.

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

22 nov - 25 nov Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 24 aug Ödeshög För gamla elever
25 nov - 29 nov 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 27 aug Ödeshög För gamla elever
29 nov - 1 dec Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 31 aug Ödeshög För gamla elever
1 dec - 12 dec 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 2 sep Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

12 dec - 13 dec Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 13 sep Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
12 dec - 16 dec Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 13 sep Ödeshög För gamla elever
16 dec - 27 dec 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 17 sep Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

27 dec - 30 dec Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 28 sep Ödeshög För gamla elever
30 december 2020 - 10 januari 2021 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 1 okt Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

2021 10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
13 jan - 24 jan 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 15 okt Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

24 jan - 27 jan Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 26 okt Ödeshög För gamla elever
27 jan - 7 feb 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 29 okt Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

7 feb - 9 feb Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 9 nov Ödeshög För gamla elever
9 feb - 20 feb 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 11 nov Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

20 feb - 21 feb Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 22 nov Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
20 feb - 24 feb Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 22 nov Ödeshög För gamla elever
24 feb - 7 mar 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 26 nov Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

7 mar - 17 mar Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 7 dec Ödeshög För gamla elever
17 mar - 28 mar 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 17 dec Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

28 mar - 30 mar Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 28 dec Ödeshög För gamla elever
30 mar - 10 apr 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 30 dec Ödeshög

Antalet elever begränsas till 38. Endast elever som är bosatta i Norden, är under 70 år och inte har någon sjukdom som medför högre risk vid Covid-19-smitta kan antas. Alla måste anlända med bil och måste vid symptom kunna avresa med bil eller hämtas med bil av anhörig/vän. Alla måste gå med på att följa centrets Covid-19-riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

10 apr - 11 apr Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 10 jan Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
10 apr - 14 apr Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 10 jan Ödeshög För gamla elever
14 apr - 25 apr 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 14 jan Ödeshög
25 apr - 5 maj Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 25 jan Ödeshög För gamla elever
5 maj - 9 maj 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 4 feb Ödeshög För gamla elever
9 maj - 12 maj Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 8 feb Ödeshög För gamla elever
12 maj - 23 maj 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 11 feb Ödeshög
23 maj - 26 maj Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 22 feb Ödeshög För gamla elever
26 maj - 6 jun 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 25 feb Ödeshög
6 jun - 8 jun Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 8 mar Ödeshög För gamla elever
8 jun - 19 jun 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 10 mar Ödeshög
19 jun - 20 jun Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 21 mar Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
19 jun - 30 jun Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 21 mar Ödeshög För gamla elever
30 jun - 11 jul 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 1 apr Ödeshög
11 jul - 14 jul Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 12 apr Ödeshög För gamla elever
14 jul - 25 jul 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 15 apr Ödeshög
25 jul - 28 jul Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 26 apr Ödeshög För gamla elever
28 jul - 8 aug 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 29 apr Ödeshög
8 aug - 10 aug Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 10 maj Ödeshög För gamla elever
10 aug - 21 aug 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 12 maj Ödeshög
21 aug - 22 aug Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 23 maj Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
21 aug - 3 sep Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 23 maj Ödeshög För gamla elever
3 sep - 12 sep Satipatthana Sutta-kurs Ansökningar tas emot tidigast 5 jun Ödeshög För gamla elever
12 sep - 15 sep Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 14 jun Ödeshög För gamla elever
15 sep - 19 sep 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 17 jun Ödeshög För gamla elever
19 sep - 22 sep Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 21 jun Ödeshög För gamla elever
22 sep - 3 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 24 jun Ödeshög
3 okt - 5 okt Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 5 jul Ödeshög För gamla elever
5 okt - 16 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 7 jul Ödeshög
16 okt - 17 okt Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 18 jul Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
16 okt - 20 okt Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 18 jul Ödeshög För gamla elever
20 okt - 31 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 22 jul Ödeshög
31 okt - 3 nov Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 2 aug Ödeshög För gamla elever
3 nov - 14 nov 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 5 aug Ödeshög
14 nov - 17 nov Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 16 aug Ödeshög För gamla elever
17 nov - 21 nov 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 19 aug Ödeshög För gamla elever
21 nov - 23 nov Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 23 aug Ödeshög För gamla elever
23 nov - 4 dec 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 25 aug Ödeshög
4 dec - 5 dec Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 5 sep Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
4 dec - 8 dec Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 5 sep Ödeshög För gamla elever
8 dec - 19 dec 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 9 sep Ödeshög
19 dec - 29 dec Arbetsperiod Ansökningar tas emot tidigast 20 sep Ödeshög För gamla elever
26 december 2021 - 6 januari 2022 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 27 sep Ödeshög
 
Kurser på andra platser än center
Kurser och aktiviteter på andra platser
Se nedan under Kommentarer för mer information.
2020 Danmark Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
7 jul - 18 jul 10-dagarskurs
engelska / danska
INSTÄLLD Aabybro Kurset er midlertidigt lukket for tilmeldinger, grundet overvejelser vedrørende Covid-19
25 jul 1-dagskurs Avslutad Copenhagen För gamla elever
Ansök* 30 aug 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Fyller upp Copenhagen För gamla elever
Ansök* 30 aug 1-dagskurs
engelska / danska
Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Copenhagen För gamla elever
Ansök* 20 sep 1-dagskurs
engelska / danska
Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Copenhagen För gamla elever
2020 Finland Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
19 jul 1-dagskurs
engelska
Avslutad Helsinki För gamla elever
Only in English
26 jul 1-dagskurs
engelska
Avslutad Helsinki För gamla elever
Only in English
Ansök* 23 aug 1-dagskurs
engelska
Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Helsinki För gamla elever
Only in English
14 okt - 25 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 16 aug Ödeshög, Sweden The course will be held at the Nordic Vipassana center in Sweden. Please apply through the Dhamma Sobhana schedule: https://www.dhamma.org/en/schedules/schsobhana
 
 

Det elektroniska ansökningsformuläret krypterar de uppgifter du lämnat innan de skickas från din dator till vår server. Även om kryptering används är det inte helt säkert. Är du orolig att konfidentiell information ska bli tillgänglig för obehöriga bör du inte ansöka elektroniskt, utan ladda ner en ansökan som du sen skriver ut och fyller i. Skicka den till centret på adressen som anges ovan. Om du skickar din ansökan med post tar registreringen en eller två veckor längre än om du ansöker elektroniskt.


För att komma in på centrets sidor för gamla elever, var vänlig klicka http://www.sobhana.dhamma.org/os. Användarnamn och lösenord krävs för att komma in på dessa sidor.

Har du någon fråga så skicka ett epostmeddelande till: [email protected]

Alla kurser finansieras helt och hållet genom frivilliga gåvor. Alla utgifter täcks genom frivilliga gåvor från tidigare kursdeltagare som gagnats av Vipassana och önskar ge andra en möjlighet att uppleva sammā goda resultat. Varken läraren eller assistentläraren får någon som helst betalning. Alla som servar på kurserna gör det helt ideellt. På så vis kan Vipassana erbjudas helt utan kommersiella inslag.

Gamla elever är de som genomfört en 10-dagarskurs i Vipassanameditation med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare.

Gamla elever har möjlighet att hjälpa till (serva) på de kurser som anges.

Under tvåspråkiga kurser ges undervisningen på två språk. Alla elever lyssnar till de dagliga meditationsinstruktionerna på båda språken. Kvällsföredragen lyssnar de på separat.

Meditationskurser hålls både på center och på tillfälliga kursplatser utanför center. Meditationscenter har etablerats särskilt för att hålla kurser och erbjuder kurser regelbundet året runt. Innan center etablerades i denna tradition hölls alla kurser på tillfälliga kursplatser, som scoutgårdar, barnkolonier och liknande. I många områden där det inte finns center anordnar lokala Vipassana-elever 10-dagarskurser på sådana platser.


10-dagarskursen är en introduktionskurs i Vipassanameditation där tekniken lärs ut steg för steg. Registrering sker kl. 13:30-17:00. Sen hålls en kort genomgång innan kursen inleds senare samma kväll. Därefter följer tio hela dagar av meditation, innan kursen slutar på morgonen den elfte dagen omkring kl. 07:00.

Kurser för barn ges för barn i åldern 8-12 år som vill lära sig meditera. Deras föräldrar/vårdnadshavare behöver inte vara meditatörer.

Program för gamla elever liknar Hus- och trädgårdsdagar på många sätt. Man arbetar även här med t.ex. underhåll, ombyggnad, kök och trädgård, men programmet är mer strukturerat och utförligt. Det kommer finnas möjlighet att träffa assistentlärare, och ibland kan styrelsemöten hållas eller arbetsgrupper träffas. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, och det är arbetsperioder på för- och eftermiddagen. På vissa kvällar kan föredrag som S.N. Goenka gett till gamla elever spelas.

Satipatthana Sutta-kurser har samma dagsschema och regler som 10-dagarskurserna. Skillnaden är att de inspelade kvällsföredragen innehåller en noggrann genomgång av Satipatthana-suttan. Detta är den grundläggande texten där Vipassanatekniken förklaras systematiskt. Dessa kurser är öppna för seriösa gamla elever som har genomfört minst tre 10-dagarskurser, inte praktiserat någon annan meditationsteknik sen sin senaste 10-dagarskurs, har praktiserat denna Vipassanateknik i minst ett år, försöker följa de fem föreskrifterna i sitt dagliga liv och försöker upprätthålla en daglig meditationspraktik.

Hus- och trädgårdsdagar är servarperioder, avsatta för olika arbeten på centret, t.ex. underhåll, snickeri, kök och trädgård. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, det är arbetspass på för- och eftermiddagen och det finns gott om tid för vila. Vissa kvällar spelas föredrag av S.N. Goenka eller filmer om Dhamma för de som är intresserade.

Korta kurser för gamla elever (1-3 dagar) ges för elever som har genomfört minst en 10-dagarskurs med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare. Alla gamla elever är välkomna att delta i dessa kurser, även de som inte suttit en kurs på lång tid.