જગ્યા

નજીકનાં સ્થાનો શોધી રહ્યું છે:
કૃપા કરીને સ્થાન સેવાઓ સક્ષમ કરો, નહીં તો પાનું વિશ્વવ્યાપી ડિરેક્ટરીમાં દિશામાન કરશે.


વિશ્વ 203 કેન્દ્ર, 139 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

આફ્રિકા 1 કેન્દ્ર, 24 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

પૂર્વ અમેરિકા 10 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઇથિઓપિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Ethiopia · Vipassana Meditation in Ethiopia

શિબિર · Website · નકશો

કેન્યા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Nairobi, Nairobi 00500 · Kenya Vipassana Association

શિબિર · Website · નકશો

મેડાગાસ્કર 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Antsirabé · Vipassana Madagascar

શિબિર · Website · નકશો

મોરિશિયસ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

શિબિર · Website · નકશો

મોઝામ્બિક 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

શિબિર · Website · નકશો

રીયુનિયન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

શિબિર · Website · નકશો

રવાંડા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

શિબિર · Website · નકશો

તાંઝાનિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

શિબિર · Website · નકશો

યુગાંડા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

શિબિર · Website · નકશો

ઝિમ્બાબ્વે 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

શિબિર · Website · નકશો

મધ્ય આફ્રિકા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

અંગોલા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

શિબિર · Website · નકશો

ઉતરીય આફ્રિકા 5 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઇજિપ્ત 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Egypt · Vipassana Meditation in Egypt

શિબિર · Website · નકશો

મોરોક્કો 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

શિબિર · Website · નકશો

સુદાન 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Khartoum · Vipassana Meditation in Sudan

શિબિર · Website · નકશો

ટ્યુનિશિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

શિબિર · Website · નકશો

દક્ષિણી આફ્રિકા 1 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

નામિબિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

શિબિર · Website · નકશો

દક્ષિણ આફ્રિકા 1 કેન્દ્ર

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

શિબિર · Website · નકશો

સ્વાઝિલેન્ડ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Swaziland · Meditation in Swaziland

શિબિર · Website · નકશો

પશ્ચિમ આફ્રિકા 6 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

બેનિન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Benin · Vipassana Meditation in Benin

શિબિર · Website · નકશો

બુર્કિના ફાસો 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

શિબિર · Website · નકશો

ઘાના 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Kumasi · Vipassana Meditation in Ghana

શિબિર · Website · નકશો

લાઇબેરિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Monrovia · Vipassana Liberia

શિબિર · Website · નકશો

માલી 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Mali · Vipassana Méditation Mali

શિબિર · Website · નકશો

નાઇજીરીયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

શિબિર · Website · નકશો

અમેરિકાસ 27 કેન્દ્ર, 40 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

લેટિન અમેરિકા 9 કેન્દ્ર, 32 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

અર્જેન્ટીના 2 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

શિબિર · Website · નકશો

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

શિબિર · Website · નકશો

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

શિબિર · Website · નકશો

બોલિવિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

શિબિર · Website · નકશો

બ્રાઝીલ 3 કેન્દ્ર, 4 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Brazil · Vipassana in Brazil

શિબિર · Website · નકશો

Distrito Federal, Planalto Central · Vipassana Brasil - Planalto Central (Brasilia)

શિબિર · Website · નકશો

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Dhamma Santi

શિબિર · Website · નકશો

Minas Gerais · Vipassana Brasil - Minas Gerais

શિબિર · Website · નકશો

Nordeste · Vipassana Brasil - Nordeste

શિબિર · Website · નકશો

Paraná · Vipassana Brasil - Parana

શિબિર · Website · નકશો

Santana de Parnaíba, São Paulo · Dhamma Saraṇa

શિબિર · Website · નકશો

ચિલી 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Chile · Vipassana Chile

શિબિર · Website · નકશો

કોલંબિયા 1 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

શિબિર · Website · નકશો

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

શિબિર · Website · નકશો

Medellin · Vipassana Colombia - Medellín/Cali/Pereira

શિબિર · Website · નકશો

કોસ્ટા રિકા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

San Jose · Vipassana Costa Rica

શિબિર · Website · નકશો

ક્યુબા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

La Habana · Vipassana Cuba

શિબિર · Website · નકશો

કુરાકાઓ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Curaçao · Curaçao Vipassana

શિબિર · Website · નકશો

ડોમિનિકન રીપબ્લિક 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

શિબિર · Website · નકશો

એક્વાડોર 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Cuenca · Vipassana Ecuador - Cuenca

શિબિર · Website · નકશો

Quito · Vipassana Ecuador - Quito

શિબિર · Website · નકશો

એલ સેલ્વાડોર 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

El Salvador · Vipassana El Salvador

શિબિર · Website · નકશો

ગ્વાટેમાલા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Guatemala · Vipassana Guatemala

શિબિર · Website · નકશો

હૈતિ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Port-au-Prince · Vipassana Haiti

શિબિર · Website · નકશો

હોન્ડુરસ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Honduras · Vipassana Honduras

શિબિર · Website · નકશો

મેક્સિકો 1 કેન્દ્ર, 5 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

શિબિર · Website · નકશો

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

શિબિર · Website · નકશો

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

શિબિર · Website · નકશો

Oaxaca · México Vipassana - Oaxaca

શિબિર · Website · નકશો

Queretaro · Vipassana in Bajio, Mexico

શિબિર · Website · નકશો

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

શિબિર · Website · નકશો

નિકારાગુઆ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Nicaragua · Vipassana Nicaragua

શિબિર · Website · નકશો

પનામા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Panama · Vipassana Panamá

શિબિર · Website · નકશો

પેરાગ્વે 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Asuncion · Vipassana Paraguay

શિબિર · Website · નકશો

પેરુ 1 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Cusco · Vipassana Perú - Cusco

શિબિર · Website · નકશો

Lima · Dhamma Suriya

શિબિર · Website · નકશો

પ્યુઅર્ટો રિકો 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

શિબિર · Website · નકશો

સુરીનામ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Paramaribo · Suriname

શિબિર · Website · નકશો

ઉરુગ્વે 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Uruguay · Vipassana Uruguay

શિબિર · Website · નકશો

વેનેઝુએલા 1 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

શિબિર · Website · નકશો

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

શિબિર · Website · નકશો

ઉત્તર અમેરિકા 18 કેન્દ્ર, 8 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

કેનાડા 5 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

શિબિર · Website · નકશો

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

શિબિર · Website · નકશો

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

શિબિર · Website · નકશો

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

શિબિર · Website · નકશો

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

શિબિર · Website · નકશો

Quebec, Montebello · Dhamma Suttama

શિબિર · Website · નકશો

યુ. એસ. 13 કેન્દ્ર, 7 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઇડાહો, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

શિબિર · Website · નકશો

ઇલિનોઈસ, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

શિબિર · Website · નકશો

ઓરેગોન, Portland · Oregon Vipassana Association

શિબિર · Website · નકશો

ઓહાયો, Cleveland & Columbus · Ohio Vipassana

શિબિર · Website · નકશો

કેલિફોર્નિયા, Gilroy · Dhamma Santosa

શિબિર · Website · નકશો

કેલિફોર્નિયા, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

શિબિર · Website · નકશો

કેલિફોર્નિયા, North Fork · Dhamma Mahāvana

શિબિર · Website · નકશો

કેલિફોર્નિયા, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

શિબિર · Website · નકશો

કોલોરેડો, Elbert · Dhamma Sela - Rocky Mountain Vipassana Association

શિબિર · Website · નકશો

જ્યોર્જિયા, Jesup · Dhamma Patāpa

શિબિર · Website · નકશો

ટેક્સાસ, Kaufman · Dhamma Sirī

શિબિર · Website · નકશો

ડેલાવેર, Claymont · Dhamma Pubbananda

શિબિર · Website · નકશો

ન્યુ યોર્ક, New York, NY · New York Vipassana Association

શિબિર · Website · નકશો

મિશિગન, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

શિબિર · Website · નકશો

મેરિલેંડ, Chestertown · Vipassana Meditation in Mid-Atlantic States

શિબિર · Website · નકશો

મેસેચ્યુસેટ્સ, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

શિબિર · Website · નકશો

મોંટાના, Missoula · Montana Vipassana Association

શિબિર · Website · નકશો

વિસ્કોંસીન, Menomonie · Dhamma Visuddhi

શિબિર · Website · નકશો

વોશિંગ્ટન, Onalaska · Dhamma Kuñja

શિબિર · Website · નકશો

હવાઇ, Hawaii · Hawaii Vipassana Association

શિબિર · Website · નકશો

એશિયા 150 કેન્દ્ર, 33 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મધ્ય એશિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઉઝ્બેકિસ્તાન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

શિબિર · Website · નકશો

પૂર્વી એશિયા 7 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

હોંગ કોંગ 1 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Hang Tau, Sheung Shui

શિબિર · Website · નકશો

Tung Wan, Lantau Island · Vipassana Hong Kong

શિબિર · Website · નકશો

જાપાન 2 કેન્દ્ર

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

શિબિર · Website · નકશો

Kyoto, Mizuho · Dhamma Bhānu

શિબિર · Website · નકશો

મંગોલિયા 1 કેન્દ્ર

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

શિબિર · Website · નકશો

દક્ષિણ કોરિયા 1 કેન્દ્ર

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

શિબિર · Website · નકશો

તાઇવાન 2 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

All Sites in Taiwan · Vipassana in Taiwan

શિબિર · Website · નકશો

Kaohsiung · Dhamma Vikāsa

શિબિર · Website · નકશો

Taichung · Dhammodaya

શિબિર · Website · નકશો

દક્ષિણ- પૂર્વ એશિયા 37 કેન્દ્ર, 8 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

કંબોડિયા 2 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bătdâmbâng, Battambang · Dhamma Laṭṭhikā

શિબિર · Website · નકશો

Kâmpóng Cham, Kampong Cham · Dhamma Kamboja

શિબિર · Website · નકશો

Phnum Pénh, Phnom Penh · Vipassana Cambodia

શિબિર · Website · નકશો

ઇન્ડોનેશિયા 1 કેન્દ્ર, 3 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bali, Bali - Kintamani · Bali

શિબિર · Website · નકશો

Jawa Barat, Dhamma Java · Dhamma Jāvā

શિબિર · Website · નકશો

Jawa Tengah, Klaten · Central Java

શિબિર · Website · નકશો

Sumatera Utara, Medan · Medan

શિબિર · Website · નકશો

મલેશિયા 1 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મ્યાંમાર 23 કેન્દ્ર

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

શિબિર · Website · નકશો

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

શિબિર · Website · નકશો

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

શિબિર · Website · નકશો

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

શિબિર · Website · નકશો

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

શિબિર · Website · નકશો

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

શિબિર · Website · નકશો

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

શિબિર · Website · નકશો

Mandalay · Dhamma Vimutti

શિબિર · Website · નકશો

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

શિબિર · Website · નકશો

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

શિબિર · Website · નકશો

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

શિબિર · Website · નકશો

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

શિબિર · Website · નકશો

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

શિબિર · Website · નકશો

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

શિબિર · Website · નકશો

Sagaing, Monywa · Dhamma Shwe

શિબિર · Website · નકશો

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

શિબિર · Website · નકશો

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

શિબિર · Website · નકશો

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

શિબિર · Website · નકશો

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

શિબિર · Website · નકશો

Yangon · Dhamma Joti

શિબિર · Website · નકશો

Yangon · Dhamma Magga

શિબિર · Website · નકશો

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

શિબિર · Website · નકશો

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

શિબિર · Website · નકશો

ફિલિપિન્સ 1 કેન્દ્ર

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

શિબિર · Website · નકશો

સિંગાપુર 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

શિબિર · Website · નકશો

થાઈલેંડ 9 કેન્દ્ર

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

શિબિર · Website · નકશો

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

શિબિર · Website · નકશો

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

શિબિર · Website · નકશો

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

શિબિર · Website · નકશો

Lamphun · Dhamma Sīmanta

શિબિર · Website · નકશો

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

શિબિર · Website · નકશો

Phitsanulok · Dhamma Ābhā

શિબિર · Website · નકશો

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

શિબિર · Website · નકશો

Udon Thani · Dhamma Puneti

શિબિર · Website · નકશો

વિયેતનામ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Ho Chi Minh city, Củ Chi · Vipassana Meditation in Vietnam

શિબિર · Website · નકશો

દક્ષિણી એશિયા 105 કેન્દ્ર, 16 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ભારત 89 કેન્દ્ર, 16 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મધ્ય ભારત 9 કેન્દ્ર

છત્તીસગઢ 3 કેન્દ્ર

Bharari · Dhamma Garh

શિબિર · Website · નકશો

Durg · Dhamma Ketu

શિબિર · Website · નકશો

Village Singarbhatha Tahsil Abhanpur · Dhamma Kuṭī Vipassana Meditation Center

શિબિર · Website · નકશો

મધ્ય પ્રદેશ 6 કેન્દ્ર

Balaghat · Dhamma Kānana

શિબિર · Website · નકશો

Bhopal · Dhamma Pāla (Dhammapāla)

શિબિર · Website · નકશો

Indore · Dhamma Mālwā

શિબિર · Website · નકશો

Jabalpur · Dhamma Bala

શિબિર · Website · નકશો

Ratlam · Dhamma Rata

શિબિર · Website · નકશો

પૂર્વી ભારત 11 કેન્દ્ર, 4 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Arunachal Pradesh 1 કેન્દ્ર

Mudoi · Dhamma Aruna

શિબિર · Website · નકશો

બિહાર 3 કેન્દ્ર, 4 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bara Chakia, East Chapmaran 845412 · Dhamma Upavana

શિબિર · Website · નકશો

BodhGaya · Dhamma Bodhi

શિબિર · Website · નકશો

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

શિબિર · Website · નકશો

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

શિબિર · Website · નકશો

Patna · Patna Vipassana Center

શિબિર · Website · નકશો

Patna · Bihar NonCentre Vipassana Courses

શિબિર · Website · નકશો

Vaishali · Vipassana Meditation Centre, Vaishali

શિબિર · Website · નકશો

મિઝોરમ 1 કેન્દ્ર

Kamalanagar · Dhamma Pubbottara

શિબિર · Website · નકશો

ઓરિસ્સા 2 કેન્દ્ર

Bhubaneshwar · Dhamma Bhubaneshwar

શિબિર · Website · નકશો

Khariar Road · Dhamma Utkal

શિબિર · Website · નકશો

સિક્કિમ 2 કેન્દ્ર

Gangtok · Dhamma Sikkim

શિબિર · Website · નકશો

Gyanalakha, Upper Samdong · Dhamma Sineru

શિબિર · Website · નકશો

ત્રિપુરા 1 કેન્દ્ર

Machmara · Dhamma Puri

શિબિર · Website · નકશો

પશ્ચિમ બંગાળ 1 કેન્દ્ર

Kolkata · Dhamma Gaṅgā

શિબિર · Website · નકશો

ઉત્તરી ભારત 18 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

હરિયાણા 4 કેન્દ્ર

Kammaspur Village · Dhamma Paṭṭhāna

શિબિર · Website · નકશો

Karnal · Dhamma Kāruṇika

શિબિર · Website · નકશો

Rohtak · Dhamma Hitkari

શિબિર · Website · નકશો

હિમાચલ પ્રદેશ 1 કેન્દ્ર

Dharamshala · Dhamma Sikhara

શિબિર · Website · નકશો

જમ્મુ કાશ્મીર 1 કેન્દ્ર

Ladakh · Dhamma Laddha

શિબિર · Website · નકશો

પંજાબ 1 કેન્દ્ર

Hoshiarpur · Dhamma Dhaja

શિબિર · Website · નકશો

રાજસ્થાન 4 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Chaksu · Vipassana in Chaksu, Rajasthan

શિબિર · Website · નકશો

Churu · Dhamma Pubbaja

શિબિર · Website · નકશો

Jaipur · Dhamma Thalī

શિબિર · Website · નકશો

Jodhpur · Dhamma Marudhara

શિબિર · Website · નકશો

Mt. Abu · Vipassana Meditation in Mt. Abu

શિબિર · Website · નકશો

Pushkar, Ajmer · Dhamma Pushkar

શિબિર · Website · નકશો

ઉત્તર પ્રદેશ 6 કેન્દ્ર

Kanpur · Dhamma Kalyana

શિબિર · Website · નકશો

Kushinagar · Dhamma Kaya

શિબિર · Website · નકશો

Lucknow · Dhamma Lakkhaṇa

શિબિર · Website · નકશો

Sarnath · Dhamma Cakka

શિબિર · Website · નકશો

Sravasti · Dhamma Suvatthi

શિબિર · Website · નકશો

ઉત્તરાખંડ 1 કેન્દ્ર

Dehradun · Dhamma Salila

શિબિર · Website · નકશો

દક્ષિણી ભારત 14 કેન્દ્ર, 5 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

કર્ણાટક 3 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bangalore · Dhamma Sukhalaya

શિબિર · Website · નકશો

Bangalore · Dhamma Paphulla

શિબિર · Website · નકશો

Davangere · Vipassana Meditation and Research Centre - Davanagere

શિબિર · Website · નકશો

Nadappanahalli · Dhamma Vana

શિબિર · Website · નકશો

કેરાલા 1 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Cheriyanad near Chengannur · Dhamma Ketana

શિબિર · Website · નકશો

Thiruvananthapuram · Dhamma Paduma

શિબિર · Website · નકશો

તામિલનાડુ 4 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Chennai · Dhamma Setu

શિબિર · Website · નકશો

Chettiyapatti, Gandhigram · Dhamma Madhurā

શિબિર · Website · નકશો

Coimbatore · Coimbatore Vipassana Center

શિબિર · Website · નકશો

Kanchipuram · Dhamma Kanchi

શિબિર · Website · નકશો

Non-Centres · Non-centre Vipassana Courses in Tamil Nadu

શિબિર · Website · નકશો

Tiruvannamalai · Dhamma Arunachala

શિબિર · Website · નકશો

Telugu Land 6 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

આંધ્ર પ્રદેશ 2 કેન્દ્ર

Kumudavalli Village · Dhamma Ārāma (Dhammārāma)

શિબિર · Website · નકશો

તેલંગા 4 કેન્દ્ર

પશ્ચિમી ભારત 37 કેન્દ્ર, 5 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Goa 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ગુજરાત 7 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Ahmedabad · Dhamma Pīṭha

શિબિર · Website · નકશો

Dharmaj · Vipassana Courses in Dharmaj, Gujarat

શિબિર · Website · નકશો

Dist Navsari · Dhamma Ambika

શિબિર · Website · નકશો

Junagadh · Dhamma Junagadh

શિબિર · Website · નકશો

Kutch · Dhamma Sindhu

શિબિર · Website · નકશો

Mehsana · Dhamma Divākara

શિબિર · Website · નકશો

Palitana · Dhamma Pali

શિબિર · Website · નકશો

Rajkot · Dhamma Koṭa

શિબિર · Website · નકશો

Vadodara · Dhamma Bhavana

શિબિર · Website · નકશો

મહારાષ્ટ્ર 30 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Ajaypur, Vidharbha · Dhamma Ajaya

શિબિર · Website · નકશો

Akola · Dhamma Anākula

શિબિર · Website · નકશો

Amravati · Dhamma Amravati

શિબિર · Website · નકશો

Aurangabad · Dhamma Ajantā

શિબિર · Website · નકશો

Bhandara · Dhamma Bhanḍāra

શિબિર · Website · નકશો

Bhusaval · Dhamma Bhūsana

શિબિર · Website · નકશો

Dhule · Dhamma Sarovara

શિબિર · Website · નકશો

Dist. - Ratnagiri · Dhamma Pades

શિબિર · Website · નકશો

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

શિબિર · Website · નકશો

Hivra, Wardha · Dhamma Vasudhā

શિબિર · Website · નકશો

Igatpuri · Dhamma Tapovana2

શિબિર · Website · નકશો

Igatpuri · Dhamma Tapovana

શિબિર · Website · નકશો

Jalgaon · Dhamma Jalgaon

શિબિર · Website · નકશો

Kalyan · Dhamma Vāhini

શિબિર · Website · નકશો

Khadavli · Dhamma Saritā

શિબિર · Website · નકશો

Kolhapur · Dhamma Ālaya (Dhammālaya)

શિબિર · Website · નકશો

Latur · Dhamma Ᾱvāsa

શિબિર · Website · નકશો

Manmad · Dhamma Manamoda

શિબિર · Website · નકશો

Nagpur · Dhamma Sugati

શિબિર · Website · નકશો

Nagpur · Dhamma Nāga

શિબિર · Website · નકશો

Nanded · Dhamma Niranjana

શિબિર · Website · નકશો

Nashik · Dhamma Nāsikā

શિબિર · Website · નકશો

New Mumbai · Dhamma Vipula

શિબિર · Website · નકશો

Oza Tola, Gondia · Dhamma Gond

શિબિર · Website · નકશો

Palghar · Vipassana Courses in Palghar

શિબિર · Website · નકશો

Pune · Dhamma Puṇṇa

શિબિર · Website · નકશો

Pune Riverside · Dhamma Ānanda (Dhammānanda)

શિબિર · Website · નકશો

Sangli · Dhamma Sugandha

શિબિર · Website · નકશો

Yavatmal · Dhamma Malla

શિબિર · Website · નકશો

ઈરાન 1 કેન્દ્ર

Mehrshahr · Dhamma Iran

શિબિર · Website · નકશો

નેપાળ 11 કેન્દ્ર

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

શિબિર · Website · નકશો

Birganj · Dhamma Tarāi

શિબિર · Website · નકશો

Chitwan · Dhamma Citavana

શિબિર · Website · નકશો

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

શિબિર · Website · નકશો

Kathmandu · Dhamma Shringa

શિબિર · Website · નકશો

Kirtipur · Dhamma Kitti

શિબિર · Website · નકશો

Lalitpur · Dhammāgāra

શિબિર · Website · નકશો

Lukla · Dhamma Sagar

શિબિર · Website · નકશો

Lumbini · Dhamma Jananī

શિબિર · Website · નકશો

Mechi, Suryodaya Municipality · Dhamma Suriyo

શિબિર · Website · નકશો

Pokhara · Dhamma Pokharā

શિબિર · Website · નકશો

શ્રીલંકા 4 કેન્દ્ર

Anurādhapura, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

શિબિર · Website · નકશો

Kŏḷamba, Kosgama · Dhamma Sobhā

શિબિર · Website · નકશો

Madhyama paḷāta, Kandy · Dhamma Kūṭa

શિબિર · Website · નકશો

Negampaha · Dhamma Dharani

શિબિર · Website · નકશો

પશ્ચિમ એશિયા 1 કેન્દ્ર, 6 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

આર્મેનિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

શિબિર · Website · નકશો

બેહરીન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

શિબિર · Website · નકશો

ઇઝરાઇલ 1 કેન્દ્ર

Deganya Bet · Dhamma Pamoda

શિબિર · Website · નકશો

લેબનોન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

શિબિર · Website · નકશો

ઓમાન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

શિબિર · Website · નકશો

પેલેસ્ટાઇન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

શિબિર · Website · નકશો

યુનાઇટેડ અરબ એમિરેટ્સ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

United Arab Emirates

શિબિર · Website · નકશો

યુરોપ 17 કેન્દ્ર, 38 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

પૂર્વી યુરોપ 2 કેન્દ્ર, 11 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

બેલારુસ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Minsk · Vipassana Meditation in Belarus

શિબિર · Website · નકશો

બલ્ગેરિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Non-Center · Vipassana Bulgaria

શિબિર · Website · નકશો

ચેક રીપબ્લિક 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

શિબિર · Website · નકશો

હંગેરી 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Budapest · Vipassana Meditation in Hungary

શિબિર · Website · નકશો

પોલેંડ 1 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Dziadowice · Dhamma Pallava

શિબિર · Website · નકશો

Krutyń · Vipassana Meditation in Poland

શિબિર · Website · નકશો

રોમાનિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

શિબિર · Website · નકશો

રશિયન ફેડરેશન 1 કેન્દ્ર, 3 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Novosibirsk · Novosibirsk Vipassana Courses

શિબિર · Website · નકશો

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

શિબિર · Website · નકશો

Yekaterinburg · Yekaterinburg NonCenter Vipassana Courses

શિબિર · Website · નકશો

તુર્કસ્તાન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Aydın, Izmir · Vipassana Meditation in Turkey

શિબિર · Website · નકશો

યૂક્રેન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Kiev · Vipassana Meditation in Ukraine

શિબિર · Website · નકશો

ઉત્તરી યુરોપ 5 કેન્દ્ર, 9 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ડેનમાર્ક 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Copenhagen · Denmark

શિબિર · Website · નકશો

એસ્ટોનિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Tallinn · Vipassana Meditation in Estonia

શિબિર · Website · નકશો

ફીનલેંડ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Helsinki · Finland

શિબિર · Website · નકશો

આયર્લેંડ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Ireland · Vipassana Meditation in Ireland

શિબિર · Website · નકશો

લાત્વિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Riga · Vipassana Meditation in Latvia

શિબિર · Website · નકશો

લિથુઆનિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Vilnius · Vipassana Association

શિબિર · Website · નકશો

નૉર્વે 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

સ્વીડન 1 કેન્દ્ર

Östergötlands län [SE-05], Ödeshög · Dhamma Sobhana

શિબિર · Website · નકશો

યુ. કે. 4 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Herefordshire · Dhamma Padhāna

શિબિર · Website · નકશો

Herefordshire · Dhamma Dipa

શિબિર · Website · નકશો

Herefordshire & Suffolk · Vipassana Meditation UK

શિબિર · Website · નકશો

Northern England

શિબિર · Website · નકશો

Scotland, Applecross · Scotland Vipassana

શિબિર · Website · નકશો