Wheel of Dhamma

Bodhi Leaf

 
Bleaf 90x98
Vipassana Meditation in Vietnam, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa điểm tổ chức khóa thiền không phải là cơ sở chính thức: Website | Bản đồ
**Trừ phi có lưu ý khác, khóa thiền sẽ được giảng dạy bằng (các) ngôn ngữ sau:: Tiếng Anh / Tiếng Việt

Cách Ghi danh Học hoặc Phục vụ một Khóa thiền
  1. Mở phần đơn ghi danh trực tuyến bằng cách nhấp chuột vào nút Ghi danh cạnh khóa thiền mà quý vị mong muốn. Những thiền sinh cũ sẽ được thêm lựa chọn phục vụ khóa thiền.
  2. Xin vui lòng đọc kỹ Điều lệ và Kỷ luật khóa thiền mà quý vị sẽ phải tuân thủ trong suốt khóa thiền.
  3. Điền đầy đủ toàn bộ các phần trong đơn ghi danh này và nhấn nút gửi. Tất cả các khóa thiền đều yêu cầu ghi danh nếu thiền sinh muốn tham gia.
  4. Vui lòng chờ thông báo từ phía chúng tôi. Tất cả các trao đổi sẽ được tiến hành qua email trong trường hợp quý vị cung cấp cho ban tổ chức email của quý vị. Do số lượng lớn các đơn ghi danh, có thể phải mất đến hai tuần quý vị mới nhận được thông báo từ phía chúng tôi.
  5. Nếu đơn ghi danh của quý vị được chấp nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị gửi xác nhận về việc tham dự khóa thiền để giữ chỗ cho quý vị.
Thông tin bổ sung

Vipassana in Vietnam 
[email protected]
(+84) 906.509.483

Lưu ý: Nhớ kiểm tra hộp thư SPAM! Nếu không quý vị có thể bỏ mất những email quan trọng từ ban tổ chức.

Các khóa thiền được tổ chức tại vài địa điểm khác nhau. Xin xem kỹ thông tin tại trang vn.dhamma.org trước khi đăng ký.

Để thuận tiện cho thiền sinh ghi danh, thời gian mở cổng nhận đơn sẽ bắt đầu từ 5h00 sáng (thay vì 0h00 như trước đây)!

 
Các khóa cho Thiếu nhi và Thiếu niên
Các khóa cho trẻ em
Xem phần Chú thích để nắm được những hướng dẫn đặc biệt cho những sự kiện trong mục này.
Hiện đang không có khóa nào trong lịch
 
Khóa 10 ngày & Các khóa người lớn khác
Tất cả các khóa 10 ngày bắt đầu vào buổi tối của ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng sớm của ngày cuối cùng.
Xem phần Chú thích để biết các hướng dẫn đặc biệt về những sự kiện trong mục này
2020 Khóa 10 ngày & Các khóa người lớn khác
Tham dự / Phục vụ Ngày Thể loại Khóa Hiện trạng Địa điểm Chú thích
16 Tháng bảy - 19 Tháng bảy 3 Ngày Tự Tu Khóa thiền đang diễn ra Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Khóa tự tu dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
Ghi danh 18 Tháng bảy - 19 Tháng bảy 1-Ngày (Ở qua đêm) Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Danh Sách Chờ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Hà Nội
Ghi danh* 19 Tháng bảy 1 Ngày Còn chỗ Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
Ghi danh 23 Tháng bảy - 26 Tháng bảy 3 Ngày Tự Tu Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Còn chỗ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Nữ phục vụ - Danh Sách Chờ Nam phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Khóa tự tu dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
Ghi danh 25 Tháng bảy - 26 Tháng bảy 1-Ngày (Ở qua đêm) Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Còn chỗ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Hà Nội
Ghi danh* 26 Tháng bảy 1 Ngày Còn chỗ Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
Ghi danh 30 Tháng bảy - 02 Tháng tám 3 Ngày Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Còn chỗ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Khóa tự tu dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
Ghi danh 06 Tháng tám - 09 Tháng tám 3 Ngày Tự Tu Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Danh Sách Chờ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Nữ phục vụ - Danh Sách Chờ Nam phục vụ - Còn chỗ Hà Nội Khóa thiền mới!!Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Hà Nội
Khóa tự tu dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
Ghi danh 06 Tháng tám - 09 Tháng tám 3 Ngày Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Còn chỗ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Khóa tự tu dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
Ghi danh 13 Tháng tám - 16 Tháng tám 3 Ngày Tự Tu Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Còn chỗ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Hà Nội Khóa thiền mới!!Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Hà Nội
Khóa tự tu dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
Ghi danh 13 Tháng tám - 16 Tháng tám 3 Ngày Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Còn chỗ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Khóa tự tu dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
20 Tháng tám - 23 Tháng tám 3 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 20 Tháng bảy Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Khóa tự tu dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
22 Tháng tám - 23 Tháng tám 1-Ngày (Ở qua đêm) Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 22 Tháng bảy Hà Nội Khóa thiền mới!!Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Hà Nội
27 Tháng tám - 30 Tháng tám 3 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 27 Tháng bảy Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Khóa tự tu dành cho thiền sinh cũ
(Tham vấn online)
29 Tháng tám - 30 Tháng tám 1-Ngày (Ở qua đêm) Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 29 Tháng bảy Hà Nội Khóa thiền mới!!Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Hà Nội
 
 

Ứng dụng ghi danh trực tuyến sẽ mã hóa thông tin của quý vị trước khi nó được gửi từ máy tính của quý vị đến máy chủ ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã được mã hoá thì các thông tin ấy có thể cũng không được bảo đảm hoàn toàn. Nếu quý vị lo lắng về khả năng rò rỉ thông tin bí mật của mình khi nó được chuyển qua internet, vui lòng không sử dụng mẫu đơn này, thay vì đó - hãy tải đơn ghi danh này về máy tính của quý vị. In và điền đẩy đủ thông theo yêu cầu. Sau đó, vui lòng gửi đơn ghi danh này cho ban tổ chức khóa thiền. Việc gửi đơn qua fax hoặc đường bưu điện sẽ làm chậm quá trình xử lý đơn từ một đến hai tuần.


Để truy cập vào Trang Vùng dành cho Thiền sinh cũ, vui lòng bấm http://www.vn.dhamma.org/os. Cần nhập tên người dùng và mật khẩu để xem nội dung của những trang này.

Các câu hỏi có thể được gửi về địa chỉ Email: [email protected]

Tất cả các khóa thiền đều hoạt động dựa trên nguồn đóng góp. Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người, đã hoàn tất một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, mong muốn những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc. Thiền sư và thiền sư phụ tá đều không nhận bất kỳ khoản thù lao nào, họ và những người phục vụ khóa thiền đều làm việc trên tinh thần tự nguyện. Do vậy, phương pháp thiền Vipassana được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không theo hướng thương mại hoá.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của ngài. Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê trong lịch.

Các khóa song ngữ được giảng dạy bằng hai thứ tiếng. Tất cả các thiền sinh sẽ nghe hướng dẫn thực hành hàng ngày bằng hai ngôn ngữ. Phần Pháp thoại buổi tối sẽ nghe riêng rẽ.

Các khóa thiền được tổ chức tại cả những trung tâm chính thức và cơ sở không chính thức. Trung tâm thiền được hiểu là nơi được sử dụng hoàn toàn cho việc thường xuyên tổ chức các khóa thiền trong năm. Trước khi các trung tâm thiền trong truyền thống này được thiết lập, tất các khóa vẫn được tổ chức tại những cơ sở tạm thời, ví dụ như tại các khu cắm trại, các trung tâm an dưỡng tôn giáo, nhà thờ và các cơ sở tương tự như vậy. Ngày này, tại những nơi thiền sinh địa phương chưa xây dựng được trung tâm, các khóa 10 ngày được tổ chức tại các cơ sở không chính thức.


Các khóa ngắn hạn cho Thiền sinh cũ (từ 1-3 ngày) dành cho bất kỳ thành viên nào đã hoàn tất một khóa thiền 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka và những thiền sư phụ tá của ngài. Tát cả các thiền sinh cũ được khuyến khích tham gia các khóa thiền này, bao gồm cả những thiền sinh cũ chưa có cơ hội tham gia khóa thiền nào trong một thời gian dài.