Wheel of Dhamma

Bodhi Leaf

 
Bleaf 90x98
Vipassana Meditation in Vietnam, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa điểm tổ chức khóa thiền không phải là cơ sở chính thức: Website | Bản đồ
**Trừ phi có lưu ý khác, khóa thiền sẽ được giảng dạy bằng (các) ngôn ngữ sau:: Tiếng Anh / Tiếng Việt

Cách Ghi danh Học hoặc Phục vụ một Khóa thiền
  1. Mở phần đơn ghi danh trực tuyến bằng cách nhấp chuột vào nút Ghi danh cạnh khóa thiền mà quý vị mong muốn. Những thiền sinh cũ sẽ được thêm lựa chọn phục vụ khóa thiền.
  2. Xin vui lòng đọc kỹ Điều lệ và Kỷ luật khóa thiền mà quý vị sẽ phải tuân thủ trong suốt khóa thiền.
  3. Điền đầy đủ toàn bộ các phần trong đơn ghi danh này và nhấn nút gửi. Tất cả các khóa thiền đều yêu cầu ghi danh nếu thiền sinh muốn tham gia.
  4. Vui lòng chờ thông báo từ phía chúng tôi. Tất cả các trao đổi sẽ được tiến hành qua email trong trường hợp quý vị cung cấp cho ban tổ chức email của quý vị. Do số lượng lớn các đơn ghi danh, có thể phải mất đến hai tuần quý vị mới nhận được thông báo từ phía chúng tôi.
  5. Nếu đơn ghi danh của quý vị được chấp nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị gửi xác nhận về việc tham dự khóa thiền để giữ chỗ cho quý vị.
Thông tin bổ sung

Vipassana in Vietnam 
[email protected]
(+84) 906.509.483
(+84) 904.540.778

Lưu ý: Nhớ kiểm tra hộp thư SPAM! Nếu không quý vị có thể bỏ mất những email quan trọng từ ban tổ chức.

Các khóa thiền được tổ chức tại vài địa điểm khác nhau. Xin xem kỹ thông tin tại trang vn.dhamma.org trước khi đăng ký.

Để thuận tiện cho thiền sinh ghi danh, thời gian mở cổng nhận đơn sẽ bắt đầu từ 5h00 sáng (thay vì 0h00 như trước đây)!

 
Các khóa cho Thiếu nhi và Thiếu niên
Các khóa cho trẻ em
Xem phần Chú thích để nắm được những hướng dẫn đặc biệt cho những sự kiện trong mục này.
Hiện đang không có khóa nào trong lịch
 
Các khóa ngắn hạn
Các khóa 01 ngày, 02 ngày và 03 ngày là những khóa thiền ngắn hạn dành cho các thiền sinh cũ
Xem phần chủ giải phía cuối trang để biết các hướng dẫn đặc biệt về những sự kiện trong mục này
2020 Các khóa ngắn hạn
Tham dự / Phục vụ Ngày Thể loại Khóa Hiện trạng Địa điểm Chú thích
05 Tháng tư 1 Ngày ĐÃ HỦY Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
19 Tháng tư 1 Ngày ĐÃ HỦY Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh 20 Tháng năm - 23 Tháng năm 3 Ngày Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Còn chỗ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Phòng ngừa dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tạm thời chỉ tiếp nhận thiền sinh tại TP. HCM
12 Tháng mười một - 15 Tháng mười một 3 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 12 Tháng chín Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
31 Tháng mười hai, 2020 - 03 Tháng một, 2021 3 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 31 Tháng mười Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
 
Khóa 10 ngày & Các khóa người lớn khác
Tất cả các khóa 10 ngày bắt đầu vào buổi tối của ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng sớm của ngày cuối cùng.
Xem phần Chú thích để biết các hướng dẫn đặc biệt về những sự kiện trong mục này
2020 Khóa 10 ngày & Các khóa người lớn khác
Tham dự / Phục vụ Ngày Thể loại Khóa Hiện trạng Địa điểm Chú thích
18 Tháng ba - 29 Tháng ba 10 Ngày ĐÃ HỦY Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi,
Khóa thiền này đã được HỦY
25 Tháng ba - 05 Tháng tư 10-Ngày
Khóa thiền dành cho Tăng & Ni (ưu tiên chư vị xuất gia ngắn hạn) -
DỜI NGÀY TỔ CHỨC
Khóa thiền đang diễn ra Thủ Đức Lưu ý: Thời gian của khóa thiền có thay đổi!
25 Tháng ba - 05 Tháng tư 10 Ngày ĐÃ HỦY Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
Khóa thiền này đã được HỦY
Ghi danh 29 Tháng ba - 01 Tháng tư Thời gian công tác lao động Khóa thiền đang diễn ra Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
01 Tháng tư - 12 Tháng tư Khóa thiền này đã được HỦY ĐÃ HỦY Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
Khóa thiền này đã được HỦY
Ghi danh 05 Tháng tư - 15 Tháng tư Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Danh Sách Chờ Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
Chỉ nhận thiền sinh cũ đang sinh sống tại Hà Nội
09 Tháng tư Thời gian công tác lao động ĐÃ HỦY Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
Khoá thiền này đã được Huỷ
10 Tháng tư - 21 Tháng tư Khóa Satipatthana Sutta Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Còn chỗ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Thủ Đức Lưu ý: Thời gian của khóa thiền có thay đổi!
Ghi danh 12 Tháng tư - 14 Tháng tư Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Chỉ nhận thiền sinh cũ đang sinh sống tại Hồ Chí Minh
14 Tháng tư - 25 Tháng tư 10 Ngày ĐÃ HỦY Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
Khoá thiền này đã được Huỷ
15 Tháng tư - 26 Tháng tư 10 Ngày ĐÃ HỦY Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
Khoá thiền này đã được Huỷ
20 Tháng tư Thời gian công tác lao động ĐÃ HỦY Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
Khoá thiền này đã được Huỷ
21 Tháng tư - 02 Tháng năm 10 Ngày ĐÃ HỦY Thủ Đức Khóa thiền này đã được Huỷ
Ghi danh 26 Tháng tư - 29 Tháng tư Thời gian công tác lao động Nữ phục vụ - Còn chỗ Nam phục vụ - Danh Sách Chờ Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
Chỉ nhận thiền sinh cũ đang sinh sống tại Hà Nội
Ghi danh 26 Tháng tư - 05 Tháng năm Thời gian công tác lao động Nữ phục vụ - Danh Sách Chờ Nam phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Chỉ nhận thiền sinh cũ đang sinh sống tại Hồ Chí Minh
29 Tháng tư - 10 Tháng năm 10 Ngày ĐÃ HỦY Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
Khoá thiền này đã được Huỷ
Ghi danh 06 Tháng năm - 17 Tháng năm 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Hết nhận ghi danh Người phục vụ - Danh Sách Chờ Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
Mở cổng nhận đơn từ 5h00 sáng
Ghi danh 10 Tháng năm - 20 Tháng năm Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Còn chỗ Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh 17 Tháng năm - 20 Tháng năm Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Ghi danh 23 Tháng năm - 27 Tháng năm Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Còn chỗ Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh 23 Tháng năm - 27 Tháng năm Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Ghi danh 27 Tháng năm - 07 Tháng sáu 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Danh Sách Chờ Nữ phục vụ - Danh Sách Chờ Nam phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
Phòng ngừa dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tạm thời chỉ tiếp nhận thiền sinh tại TP. HCM
Ghi danh 27 Tháng năm - 07 Tháng sáu 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Hết nhận ghi danh Nữ phục vụ - Hết nhận ghi danh Nam phục vụ - Còn chỗ Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
Phòng ngừa dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tạm thời chỉ tiếp nhận thiền sinh cư sĩ tại Hà Nội
07 Tháng sáu - 10 Tháng sáu Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 07 Tháng tư Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
10 Tháng sáu - 19 Tháng sáu Satipatthana Sutta Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 10 Tháng tư Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Mở cổng nhận đơn từ 5h00 sáng
19 Tháng sáu - 24 Tháng sáu Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 19 Tháng tư Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
21 Tháng sáu - 24 Tháng sáu Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 21 Tháng tư Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
24 Tháng sáu - 05 Tháng bảy 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 24 Tháng tư Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
Khóa này chưa tiếp nhận quý Tăng/Ni và thiền sinh nước ngoài đến khi có thông báo mới
24 Tháng sáu - 05 Tháng bảy 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 24 Tháng tư Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
Mở cổng nhận đơn từ 5h00 sáng
05 Tháng bảy - 08 Tháng bảy Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 05 Tháng năm Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
08 Tháng bảy - 19 Tháng bảy 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 08 Tháng năm Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
19 Tháng bảy - 22 Tháng bảy Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 19 Tháng năm Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
22 Tháng bảy - 02 Tháng tám 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 22 Tháng năm Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi, khóa này không đủ điều kiện tiếp nhận quý Tăng. Chư Tăng vui lòng ghi danh sang khóa thiền khác
02 Tháng tám - 05 Tháng tám Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 02 Tháng sáu Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
05 Tháng tám - 16 Tháng tám 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 05 Tháng sáu Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
16 Tháng tám - 19 Tháng tám Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 16 Tháng sáu Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
18 Tháng tám Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 18 Tháng sáu Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
19 Tháng tám - 28 Tháng tám Satipatthana Sutta Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 19 Tháng sáu Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
19 Tháng tám - 30 Tháng tám 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 19 Tháng sáu Thủ Đức
01 Tháng chín Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 01 Tháng bảy Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
02 Tháng chín - 13 Tháng chín 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 02 Tháng bảy Thủ Đức Khóa này không đủ điều kiện tiếp nhận quý Tăng. Chư Tăng vui lòng ghi danh sang khóa thiền khác.
15 Tháng chín Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 15 Tháng bảy Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
16 Tháng chín - 27 Tháng chín 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 16 Tháng bảy Thủ Đức
29 Tháng chín Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 29 Tháng bảy Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
30 Tháng chín - 11 Tháng mười 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 30 Tháng bảy Thủ Đức
13 Tháng mười Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 13 Tháng tám Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
14 Tháng mười - 25 Tháng mười 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 14 Tháng tám Thủ Đức
27 Tháng mười Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 27 Tháng tám Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
28 Tháng mười - 08 Tháng mười một 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 28 Tháng tám Thủ Đức
29 Tháng mười - 03 Tháng mười một Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 29 Tháng tám Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
04 Tháng mười một - 25 Tháng mười một Khoá 20 Ngày
Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 04 Tháng chín Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Xem kỹ tiêu chuẩn và hướng dẫn đăng ký
11 Tháng mười một Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 11 Tháng chín Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
17 Tháng mười một Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 17 Tháng chín Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
18 Tháng mười một - 29 Tháng mười một 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 18 Tháng chín Thủ Đức
26 Tháng mười một - 01 Tháng mười hai Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 26 Tháng chín Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
01 Tháng mười hai Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 01 Tháng mười Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
02 Tháng mười hai - 13 Tháng mười hai 10-Ngày
Khóa thiền dành cho Tăng & Ni
Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 02 Tháng mười Thủ Đức
02 Tháng mười hai - 13 Tháng mười hai 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 02 Tháng mười Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
13 Tháng mười hai - 16 Tháng mười hai Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 13 Tháng mười Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
15 Tháng mười hai Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 15 Tháng mười Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
16 Tháng mười hai - 27 Tháng mười hai 10-Ngày
Khóa thiền dành cho Tăng & Ni
Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 16 Tháng mười Thủ Đức
16 Tháng mười hai - 27 Tháng mười hai 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 16 Tháng mười Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
30 Tháng mười hai Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 30 Tháng mười Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
 
 

Ứng dụng ghi danh trực tuyến sẽ mã hóa thông tin của quý vị trước khi nó được gửi từ máy tính của quý vị đến máy chủ ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã được mã hoá thì các thông tin ấy có thể cũng không được bảo đảm hoàn toàn. Nếu quý vị lo lắng về khả năng rò rỉ thông tin bí mật của mình khi nó được chuyển qua internet, vui lòng không sử dụng mẫu đơn này, thay vì đó - hãy tải đơn ghi danh này về máy tính của quý vị. In và điền đẩy đủ thông theo yêu cầu. Sau đó, vui lòng gửi đơn ghi danh này cho ban tổ chức khóa thiền. Việc gửi đơn qua fax hoặc đường bưu điện sẽ làm chậm quá trình xử lý đơn từ một đến hai tuần.


Để truy cập vào Trang Vùng dành cho Thiền sinh cũ, vui lòng bấm http://www.vn.dhamma.org/os. Cần nhập tên người dùng và mật khẩu để xem nội dung của những trang này.

Các câu hỏi có thể được gửi về địa chỉ Email: [email protected]

Tất cả các khóa thiền đều hoạt động dựa trên nguồn đóng góp. Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người, đã hoàn tất một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, mong muốn những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc. Thiền sư và thiền sư phụ tá đều không nhận bất kỳ khoản thù lao nào, họ và những người phục vụ khóa thiền đều làm việc trên tinh thần tự nguyện. Do vậy, phương pháp thiền Vipassana được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không theo hướng thương mại hoá.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của ngài. Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê trong lịch.

Các khóa song ngữ được giảng dạy bằng hai thứ tiếng. Tất cả các thiền sinh sẽ nghe hướng dẫn thực hành hàng ngày bằng hai ngôn ngữ. Phần Pháp thoại buổi tối sẽ nghe riêng rẽ.

Các khóa thiền được tổ chức tại cả những trung tâm chính thức và cơ sở không chính thức. Trung tâm thiền được hiểu là nơi được sử dụng hoàn toàn cho việc thường xuyên tổ chức các khóa thiền trong năm. Trước khi các trung tâm thiền trong truyền thống này được thiết lập, tất các khóa vẫn được tổ chức tại những cơ sở tạm thời, ví dụ như tại các khu cắm trại, các trung tâm an dưỡng tôn giáo, nhà thờ và các cơ sở tương tự như vậy. Ngày này, tại những nơi thiền sinh địa phương chưa xây dựng được trung tâm, các khóa 10 ngày được tổ chức tại các cơ sở không chính thức.


Khóa 10 ngày là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana, trong đó phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.

Khóa 20 ngày chỉ dành riêng cho những Thiền sinh Cũ nghiêm túc, có cam kết thực hành theo phương pháp này, đã hoàn tất ít nhất 05 khóa 10 ngày, 01 khóa Satipatthana Sutta, tham gia phục vụ ít nhất 01 khóa 10 ngày, và đã thực hành liên tục trong ít nhất hai năm.

Quý vị cần gửi đơn ghi danh đủ sớm vì quá trình xử lý đơn cần thời gian nhất định. Những thiền sinh không sử dụng được tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ chính thức sử dụng trong khóa thiền vẫn có thể ghi danh tham dự, tuy nhiên việc thiền sinh đó có được chấp thuận vào khóa hay không sẽ tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố: có sẵn các tài liệu khóa thiền bằng ngôn ngữ mà thiền sinh sử dụng hay không, có phiên dịch không, thiền sư phụ trách khóa có đồng ý không.

Khóa Satipatthana Sutta có chung thời khóa biểu và kỷ luật như khóa 10 ngày. Điểm khác nhau là các bài pháp thoại buổi tối sẽ giảng kỹ về Kinh Satipatthana. Đây là Kinh chính yếu giải thích về phương pháp thiền Vipassana một cách có hệ thống. Các khóa thiền Satipatthana dành cho những thiền sinh nghiêm túc thỏa mãn các yêu cầu sau đây: Đã hoàn tất ít nhất là 03 khóa thiền 10 ngày (không tính các khóa phục vụ), không tu tập phương pháp nào khác kể từ khóa cuối cùng học với thiền sư Goenkaji hay một trong các thiền sư phụ tá của Ngài, tu tập theo phương pháp thiền này ít nhất 01 năm, và giữ thời khóa tu tập đều đặn mỗi ngày và năm giới trong đời sống hàng ngày - tối thiểu là từ thời điểm nộp đơn ghi danh.

Chương trình Phục vụ được thiết lập cho các công việc bảo trì trung tâm, xây dựng, các dự án làm vườn và dọn dẹp. Tất cả Thiền sinh cũ đều được khuyến khích tham gia. Chương trình hàng ngày bao gồm ba giờ thiền chung, xen kẽ với các phiên làm việc vào buổi sáng và chiều. Trong một số buổi tối được lựa chọn, sẽ có các bài pháp thoại và phát biểu đặc biệt của thiền sư S.N. Goenka dành cho Thiền sinh cũ.

Các khóa ngắn hạn cho Thiền sinh cũ (từ 1-3 ngày) dành cho bất kỳ thành viên nào đã hoàn tất một khóa thiền 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka và những thiền sư phụ tá của ngài. Tát cả các thiền sinh cũ được khuyến khích tham gia các khóa thiền này, bao gồm cả những thiền sinh cũ chưa có cơ hội tham gia khóa thiền nào trong một thời gian dài.