Wheel of Dhamma

Bodhi Leaf

 
Bleaf 90x98
Vipassana Meditation in Vietnam, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa điểm tổ chức khóa thiền không phải là cơ sở chính thức: Website | Bản đồ
**Trừ phi có lưu ý khác, khóa thiền sẽ được giảng dạy bằng (các) ngôn ngữ sau:: Tiếng Anh / Tiếng Việt

Cách Ghi danh Học hoặc Phục vụ một Khóa thiền
  1. Mở phần đơn ghi danh trực tuyến bằng cách nhấp chuột vào nút Ghi danh cạnh khóa thiền mà quý vị mong muốn. Những thiền sinh cũ sẽ được thêm lựa chọn phục vụ khóa thiền.
  2. Xin vui lòng đọc kỹ Điều lệ và Kỷ luật khóa thiền mà quý vị sẽ phải tuân thủ trong suốt khóa thiền.
  3. Điền đầy đủ toàn bộ các phần trong đơn ghi danh này và nhấn nút gửi. Tất cả các khóa thiền đều yêu cầu ghi danh nếu thiền sinh muốn tham gia.
  4. Vui lòng chờ thông báo từ phía chúng tôi. Tất cả các trao đổi sẽ được tiến hành qua email trong trường hợp quý vị cung cấp cho ban tổ chức email của quý vị. Do số lượng lớn các đơn ghi danh, có thể phải mất đến hai tuần quý vị mới nhận được thông báo từ phía chúng tôi.
  5. Nếu đơn ghi danh của quý vị được chấp nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị gửi xác nhận về việc tham dự khóa thiền để giữ chỗ cho quý vị.
Thông tin bổ sung

Vipassana in Vietnam 
[email protected]
(+84) 906.509.483
(+84) 904.540.778

Nhớ kiểm tra hộp thư SPAM! Nếu không quý vị có thể bỏ mất những email quan trọng từ ban tổ chức.

Các khóa thiền được tổ chức tại vài địa điểm khác nhau. Xin xem kỹ thông tin trước khi đăng ký.

 
Các khóa cho Thiếu nhi và Thiếu niên
Các khóa cho trẻ em
Xem phần Chú thích để nắm được những hướng dẫn đặc biệt cho những sự kiện trong mục này.
Hiện đang không có khóa nào trong lịch
 
Các khóa ngắn hạn
Các khóa 01 ngày, 02 ngày và 03 ngày là những khóa thiền ngắn hạn dành cho các thiền sinh cũ
Xem phần chủ giải phía cuối trang để biết các hướng dẫn đặc biệt về những sự kiện trong mục này
2018 Các khóa ngắn hạn
Tham dự / Phục vụ Ngày Thể loại Khóa Hiện trạng Địa điểm Chú thích
Ghi danh* 18 Tháng mười một 1 Ngày Còn chỗ Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh* 25 Tháng mười một 1 Ngày Còn chỗ Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh* 30 Tháng mười hai 1 Ngày Còn chỗ Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
2019 Các khóa ngắn hạn
Tham dự / Phục vụ Ngày Thể loại Khóa Hiện trạng Địa điểm Chú thích
13 Tháng ba - 16 Tháng ba 3 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 13 Tháng mười hai Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
05 Tháng sáu - 08 Tháng sáu 3 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 05 Tháng ba Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
 
Khóa 10 ngày & Các khóa người lớn khác
Tất cả các khóa 10 ngày bắt đầu vào buổi tối của ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng sớm của ngày cuối cùng.
Xem phần Chú thích để biết các hướng dẫn đặc biệt về những sự kiện trong mục này
2018 Khóa 10 ngày & Các khóa người lớn khác
Tham dự / Phục vụ Ngày Thể loại Khóa Hiện trạng Địa điểm Chú thích
Ghi danh 11 Tháng mười một - 14 Tháng mười một Thời gian công tác lao động Khóa thiền đang diễn ra Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
14 Tháng mười một - 25 Tháng mười một 10 Ngày Khóa thiền đang diễn ra Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
14 Tháng mười một - 25 Tháng mười một 10 Ngày Khóa thiền đang diễn ra Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
Ghi danh 25 Tháng mười một - 04 Tháng mười hai Thời gian bảo trì / sửa chữa trung tâm Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh 27 Tháng mười một - 28 Tháng mười một Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Còn chỗ Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh 28 Tháng mười một - 01 Tháng mười hai Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Còn chỗ Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh 28 Tháng mười một - 09 Tháng mười hai 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Hết nhận ghi danh Người phục vụ - Còn chỗ Thủ Đức Cần thêm Nam phục vụ
Ghi danh 01 Tháng mười hai - 12 Tháng mười hai 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Hết nhận ghi danh Người phục vụ - Danh Sách Chờ Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
CẦN THÊM NAM PHỤC VỤ
Ghi danh 05 Tháng mười hai - 26 Tháng mười hai Khóa 20 Ngày
Nhấp và đọc kỹ Tiêu chuẩn và Hướng dẫn đăng ký TRƯỚC khi Ghi danh
Nữ mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nữ cũ - Còn chỗ Nam mới - Hết nhận ghi danh Thiền sinh nam cũ - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
Đọc kỹ Tiêu chuẩn và Hướng dẫn Đăng ký
trong đường link này TRƯỚC khi Ghi danh
Ghi danh 11 Tháng mười hai - 12 Tháng mười hai Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Còn chỗ Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh 12 Tháng mười hai - 23 Tháng mười hai 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Hết nhận ghi danh Người phục vụ - Còn chỗ Thủ Đức CẦN NHIỀU NAM PHỤC VỤ
Ghi danh 25 Tháng mười hai - 26 Tháng mười hai Thời gian công tác lao động Người phục vụ - Còn chỗ Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
Ghi danh 26 Tháng mười hai, 2018 - 06 Tháng một, 2019 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Hết nhận ghi danh Người phục vụ - Còn chỗ Thủ Đức Khóa thiền mới!!
CẦN THÊM NAM PHỤC VỤ
2019 Khóa 10 ngày & Các khóa người lớn khác
Tham dự / Phục vụ Ngày Thể loại Khóa Hiện trạng Địa điểm Chú thích
Ghi danh 02 Tháng một - 13 Tháng một 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Hết nhận ghi danh Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
Ghi danh 16 Tháng một - 27 Tháng một 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Danh Sách Chờ Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
30 Tháng một - 10 Tháng hai 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 20 Tháng mười một Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
Ghi danh 13 Tháng hai - 24 Tháng hai 10 Ngày Nữ - Hết nhận ghi danh Nam - Còn chỗ Người phục vụ - Còn chỗ Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
13 Tháng hai - 24 Tháng hai 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 27 Tháng mười một Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
25 Tháng hai - 05 Tháng ba Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 25 Tháng mười một Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
27 Tháng hai - 10 Tháng ba 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 27 Tháng mười một Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
06 Tháng ba - 17 Tháng ba 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 06 Tháng mười hai Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
13 Tháng ba - 24 Tháng ba 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 13 Tháng mười hai Thủ Đức
20 Tháng ba - 31 Tháng ba 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 20 Tháng mười hai Hà Nội Ucenlist-VMA Hà Nội
27 Tháng ba - 05 Tháng tư Satipatthana Sutta Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 27 Tháng mười hai Thủ Đức Dành cho thiền sinh cũ
01 Tháng tư - 09 Tháng tư Thời gian công tác lao động Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 01 Tháng một Hà Nội Dành cho thiền sinh cũ
09 Tháng tư - 20 Tháng tư 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 09 Tháng một Thủ Đức
24 Tháng tư - 03 Tháng năm Satipatthana Sutta Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 24 Tháng một Củ Chi Dành cho thiền sinh cũ
Ucenlist-VMA Củ Chi
24 Tháng tư - 05 Tháng năm 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 24 Tháng một Thủ Đức
08 Tháng năm - 19 Tháng năm 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 08 Tháng hai Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
22 Tháng năm - 02 Tháng sáu 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 22 Tháng hai Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
12 Tháng sáu - 23 Tháng sáu 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 12 Tháng ba Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
26 Tháng sáu - 07 Tháng bảy 10 Ngày Bắt đầu nhận đơn ghi danh từ ngày 26 Tháng ba Củ Chi Ucenlist-VMA Củ Chi
 
 

Ứng dụng ghi danh trực tuyến sẽ mã hóa thông tin của quý vị trước khi nó được gửi từ máy tính của quý vị đến máy chủ ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã được mã hoá thì các thông tin ấy có thể cũng không được bảo đảm hoàn toàn. Nếu quý vị lo lắng về khả năng rò rỉ thông tin bí mật của mình khi nó được chuyển qua internet, vui lòng không sử dụng mẫu đơn này, thay vì đó - hãy tải đơn ghi danh này về máy tính của quý vị. In và điền đẩy đủ thông theo yêu cầu. Sau đó, vui lòng gửi đơn ghi danh này cho ban tổ chức khóa thiền. Việc gửi đơn qua fax hoặc đường bưu điện sẽ làm chậm quá trình xử lý đơn từ một đến hai tuần.


Để truy cập vào Trang Vùng dành cho Thiền sinh cũ, vui lòng bấm http://www.vn.dhamma.org/os. Cần nhập tên người dùng và mật khẩu để xem nội dung của những trang này.

Các câu hỏi có thể được gửi về địa chỉ Email: [email protected]

Tất cả các khóa thiền đều hoạt động dựa trên nguồn đóng góp. Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người, đã hoàn tất một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, mong muốn những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc. Thiền sư và thiền sư phụ tá đều không nhận bất kỳ khoản thù lao nào, họ và những người phục vụ khóa thiền đều làm việc trên tinh thần tự nguyện. Do vậy, phương pháp thiền Vipassana được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không theo hướng thương mại hoá.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của ngài. Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê trong lịch.

Các khóa song ngữ được giảng dạy bằng hai thứ tiếng. Tất cả các thiền sinh sẽ nghe hướng dẫn thực hành hàng ngày bằng hai ngôn ngữ. Phần Pháp thoại buổi tối sẽ nghe riêng rẽ.

Các khóa thiền được tổ chức tại cả những trung tâm chính thức và cơ sở không chính thức. Trung tâm thiền được hiểu là nơi được sử dụng hoàn toàn cho việc thường xuyên tổ chức các khóa thiền trong năm. Trước khi các trung tâm thiền trong truyền thống này được thiết lập, tất các khóa vẫn được tổ chức tại những cơ sở tạm thời, ví dụ như tại các khu cắm trại, các trung tâm an dưỡng tôn giáo, nhà thờ và các cơ sở tương tự như vậy. Ngày này, tại những nơi thiền sinh địa phương chưa xây dựng được trung tâm, các khóa 10 ngày được tổ chức tại các cơ sở không chính thức.


Khóa 10 ngày là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana, trong đó phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.

Khóa 20 ngày chỉ dành riêng cho những Thiền sinh Cũ nghiêm túc, có cam kết thực hành theo phương pháp này, đã hoàn tất ít nhất 05 khóa 10 ngày, 01 khóa Satipatthana Sutta, tham gia phục vụ ít nhất 01 khóa 10 ngày, và đã thực hành liên tục trong ít nhất hai năm.

Quý vị cần gửi đơn ghi danh đủ sớm vì quá trình xử lý đơn cần thời gian nhất định. Những thiền sinh không sử dụng được tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ chính thức sử dụng trong khóa thiền vẫn có thể ghi danh tham dự, tuy nhiên việc thiền sinh đó có được chấp thuận vào khóa hay không sẽ tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố: có sẵn các tài liệu khóa thiền bằng ngôn ngữ mà thiền sinh sử dụng hay không, có phiên dịch không, thiền sư phụ trách khóa có đồng ý không.

Khóa Satipatthana Sutta có chung thời khóa biểu và kỷ luật như khóa 10 ngày. Điểm khác nhau là các bài pháp thoại buổi tối sẽ giảng kỹ về Kinh Satipatthana. Đây là Kinh chính yếu giải thích về phương pháp thiền Vipassana một cách có hệ thống. Các khóa thiền Satipatthana dành cho những thiền sinh nghiêm túc thỏa mãn các yêu cầu sau đây: Đã hoàn tất ít nhất là 03 khóa thiền 10 ngày (không tính các khóa phục vụ), không tu tập phương pháp nào khác kể từ khóa cuối cùng học với thiền sư Goenkaji hay một trong các thiền sư phụ tá của Ngài, tu tập theo phương pháp thiền này ít nhất 01 năm, và giữ thời khóa tu tập đều đặn mỗi ngày và năm giới trong đời sống hàng ngày - tối thiểu là từ thời điểm nộp đơn ghi danh.

Chương trình Phục vụ được thiết lập cho các công việc bảo trì trung tâm, xây dựng, các dự án làm vườn và dọn dẹp. Tất cả Thiền sinh cũ đều được khuyến khích tham gia. Chương trình hàng ngày bao gồm ba giờ thiền chung, xen kẽ với các phiên làm việc vào buổi sáng và chiều. Trong một số buổi tối được lựa chọn, sẽ có các bài pháp thoại và phát biểu đặc biệt của thiền sư S.N. Goenka dành cho Thiền sinh cũ.

Các khóa ngắn hạn cho Thiền sinh cũ (từ 1-3 ngày) dành cho bất kỳ thành viên nào đã hoàn tất một khóa thiền 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka và những thiền sư phụ tá của ngài. Tát cả các thiền sinh cũ được khuyến khích tham gia các khóa thiền này, bao gồm cả những thiền sinh cũ chưa có cơ hội tham gia khóa thiền nào trong một thời gian dài.