శ్రీ సత్యనారాయణ గోయెంకా గారు

నేపథ్యం

S.N. Goenka
శ్రీ సత్యనారాయణ గోయెంకా గారు బర్మా దేశీయులైన కీ|| శే || సాయాజీ ఉబఖిన్ గారి సాంప్రదాయకమైన 'విపశ్యన ధ్యాన' ఆచార్యులు

భారతీయ సంతతికి చెందినవారే అయినా శ్రీ గోయెంక గారు బర్మాలో పుట్టి పెరిగినారు. బర్మాలో నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఊబాఖిన్ గారి నుండి విపశ్యన ధ్యాన ప్రక్రియను నేర్చుకొను మహాద్భాగ్యము కలిగెను, పదునాలుగు సంవత్సరములు తమ గురువు వద్ద శిక్షణ పొందిన పిదప శ్రీ గోయెంకా గారు భారతదేశంలో స్థిరపడి విపశ్యనను బోధింప నారంభించారు. కులమత భేదములతో తీవ్రముగా విభజించబడియున్న దేశములో, శ్రీ గోయెంకా గారు నడుపుచున్న తరగతులు సంఘములోని సమస్త వర్గముల వారిని వేలాదిగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. అంతేకాక యావత్ప్రపంచ దేశముల నుండి అనేకులు విపశ్యన ధ్యాన శిక్షణ శిబిరాలలో చేరుటకు వస్తున్నారు.

దాదాపు 45 సంవత్సరాల కాలంలో, శ్రీ గోయెంక గారు మరియు అతని చే నియమింపబడ్డ ఆచార్యులు భారత దేశంలో మరియు ఇతర తూర్పు, పశ్చిమ దేశాలలో వందల వేల ప్రజలకు శిబిరాలలో భోదించారు. ఇప్పుడు అతని మార్గ దర్శకత్వం లో ఆసియ, యూరోప్, అమెరికాలు, ఆఫ్రికా మరియు ఆస్ట్రేలియాలో కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.

బుద్ధుడు ఎప్పుడు ఏ మతాన్ని భోదించ లేదు; అతను ముక్తి మార్గము, సార్వజనీనము అయిన దమ్మను భోదించాడు. అదే పరంపరలో గోయెంక గారి విధానం కూడా మతంతో సంభంధం లేనిది. ఈ కారణం వల్లే అతని బోధనలు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల లోని అనేక నేపథ్యలు ఉన్న ప్రజలపై , అన్ని మత లేదా మతం లేని వారిపై లోతైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

శ్రీ గోయెంక గారు 2012 సం|| లో భారత దేశ రాష్ట్రపతి నుండి పద్మ పురస్కారంతో పాటు అనేక పురస్కారాలు మరియు గౌరవాలు అందుకున్నారు. ఇది భారత ప్రభుత్వం బహుకరించిన అత్యున్నత పౌర పురస్కారం.

శ్రీ సత్యనారాయణ గోయెంక గారు సెప్టెంబర్ 2013 లో, 89 సం|| ల వయస్సులో, తమ అంతిమ శ్వాస విడిచారు. వారు అవినాశమైన వారసత్వాన్ని వదిలి పెట్టి వెళ్లారు. అదే విపశ్యన పద్ధతి. ఇది ఇంతకు ముందు కన్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలందరికి విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉంది.


ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి సమావేశం

2000 వేసవిలో విపశ్యన ధ్యానం యొక్క ప్రధాన గురువు శ్రీ గోయెంక గారు అమెరికా లోని న్యూయార్క్ లోని ఐక్య రాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయం సందర్శించి, ఇతర ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక నాయకులతో పాటు మాట్లాడారు.

శ్రీ గోయెంక గారి శాంతి సమావేశ ప్రసంగం

బిల్ హిగ్గిన్స్ ద్వార
తేదీ: ఆగస్టు 29, 2000
S. N. Goenka at U.N.
ఫోటో సౌజన్యం భెలిఎఫ్నెత్, ఇంక్

సహస్రాబ్ది ప్రపంచ శాంతి సదస్సు కోసం తరలివచ్చిన ప్రతినిధుల కోసం ఐక్య రాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీ హాల్ లో విపశ్యన ఆచార్యులు శ్రీ గోయెంక గారు ఇచ్చిన ప్రసంగం - ఐక్య రాజ్య సమితిలో ఇలాంటి మత మరియు ఆధ్యాత్మిక నేతల సమావేశం ప్రప్రథమం

సదస్సులో శ్రీ గోయెంక గారి ప్రసంగం, వివాదాల పరివర్తన, మత సామరస్యం, సహనం మరియు శాంతియుత సహా జీవనం వంటి నేపథ్యాల పై ఉంది.

"ప్రజలను ఒక వ్యవస్థీకృత మతం నుండి, ఇంకొక వ్యవస్థీకృత మతానికి మార్చడం కాకుండా మనం ప్రజలను కష్టాల నుండి ఆనందాలకు, బానిసత్వం నుండి విముక్తికి మరియు క్రూరత్వం నుండి కరుణకు మార్చేటందుకు ప్రయత్నం చేయాలి" అని శ్రీ గోయెంక గారు అన్నారు.

శ్రీ గోయెంక గారు తన ప్రసంగాన్ని సదస్సు మద్యాహ్న సమావేశంలో సుమారు రెండు వేల మంది ప్రతినిధులు మరియు పరిశీలకులకు ఇచ్చారు. గోయెంక గారు సి యన్ యన్ వ్యవస్థాపకులు టెడ్ టర్నర్ ప్రసంగం తరువాతి సమావేశంlo మాట్లాడారు. టర్నర్ గారు సదస్సు ఆర్ధిక పోషకుల్లో ఒకరు.

సదస్సు ప్రపంచ శాంతి నేపథ్యం దృష్టిలో ఉంచుకొని, శ్రీ గోయెంక గారు తన ప్రసంగంలో వ్యక్తులలో శాంతి లేక పోతే ప్రపంచ శాంతి సాధించ లేమని నొక్కి వక్కాణించారు. "ప్రజల హృదయంలో కోపం, ద్వేషం ఉంటె, ప్రపంచంలో శాంతి ఉండదు. హృదయంలో ప్రేమ మరియు కరుణతో మాత్రమే ప్రపంచ శాంతి సాధ్యం."

మత సంఘర్షణ మరియు ఉద్రిక్తత లను తగ్గించే కృషి ఈ సదస్సు యొక్క ముఖ్య అంశం. దీని గురించి శ్రీ గోయెంక గారు ఈ విధంగా అన్నారు - "ఒకరి లోపల కోపము మరియు ద్వేషము ఉంటె, వారు క్రిస్టియన్ అయిన, హిందూ అయిన, ముస్లిం అయిన సంబంధం లేకుండా బాధ పడతారు."

"అదే విధంగా మనలో ఉన్న స్వర్గ రాజ్య ప్రేమను, కరుణను హృదయ పూర్వకంగా అనుభూతి పొందాలి. ఇదే ప్రకృతి నియమం లేదా దేవుని సంకల్పం" అని కరతాళ ధ్వనుల మద్య చెప్పారు.

"మనం అన్ని మతాల మధ్య ఉన్న సారూప్యాలు, మతంలోని సారాంశం అయిన హృదయ స్వచత మీద దృష్టి కేంద్రికరిదాము. మనం మతం యొక్క ఈ అంశానికి ప్రాముక్యత ఇచ్చి మతం యొక్క బాహ్య రూపం అయిన వివిధ ఆచరాలలు, పండుగలు, పిడి వాడల మద్య విభేదాలు నివారించాలి." అని ప్రపంచ ప్రధాన మత గురువులకు సరిగా చెప్పారు.

గోయెంక గారు తన ప్రసంగాన్ని ముగిస్తూ, అశోక చక్రవర్తి తన ఒకానొక శిలా ఫలకంలో లిఖించిన దీనిని ఉటంకించారు - " ఎవరు కూడా తమ సొంత మతంను మాత్రమే గౌరవించి, ఇతర మతాలను ఖండించకూడదు. దానికి బదులుగా ప్రతి ఒక్కరు ఇతర మతాలను వివిధ కారణాల వల్ల గౌరవించాలి. అలా చేయడం ద్వార ప్రతి ఒక్కరు తమ సొంత మతాలు పెంపొందించడంలో సహాయ పడటమే కాదు ఇతర మతాలకు సేవ అందించిన వారు అవుతారు. ఇలా కాకుండా ఇంకొక విధంగా వ్యవహరిస్తే, తమ సొంత మతాలకు సమాధి తవ్విన వారు కావడమే కాకుండా ఇతర మతాలకు హాని చేసిన వారు అవుతారు. తమ మతాన్ని గౌరవిస్తు, ఇతర మతాల్ని ఖండించే వాళ్ళు, తమ మతం పట్ల ఉన్న ఆరాధనా భావం వల్ల, "నేను నా మతాన్ని ప్రకాశింప చేస్తున్నాను" అని ఆలోచించడం వల్ల చేస్తూ ఉండవచ్చు. కాని వారి క్రియలు తమ సొంత మతాన్ని ఇంకా గంభీరంగా గాయ పరుస్తాయి. నమ్మకాల మధ్య సమన్వయము మంచిది. మనం అందరం ఇతరులు భోదించిన సిద్దాంతాలను వినడానికి సిధంగా ఉందాము మరియు విందాము."

ఐక్య రాజ్య సమతి కార్యదర్శి జనరల్ కోఫీ అన్నన్ ఈ సదస్సును "ప్రపంచ శ్రేష్టమైన మత మరియు ఆధ్యాత్మిక నేతలు, మనం కొత్త సహస్రాబ్ది లో ప్రవేశిస్తున్న సమయంలో శాంతి కోసం అవకాశాలు బల పడుతాయని ఆసిస్తూ, శాంతి కోసం సమైక్య పిలుపు ఇవ్వడానికి సమావేశం అయిన సదస్సు" అని అన్నారు.

ఐక్య రాజ్య సమతిలో ప్రప్రథమముగా జరిగిన ఈ రకమైన సమావేశానికి ఆహ్వానించబడిన వారిలో స్వామి నారాయణ ఉద్యమ ప్రముఖ స్వామి, స్వామి దయానంద సరస్వతి, స్వామి అగ్నివేష్, మాత అమ్రితనందమయి దేవి మరియు దాదా వాస్వాని, అలాగే డా|| కరణ్ సింగ్ మరియు యల్. యం. సింఘ్వి వంటి ప్రముఖ పండితులు ఉన్నారు.

సమావేశంలో పాల్గొనే వారి మత మరియు సాంస్కృతిక వైవిధ్యం గురించి మాట్లాడుతూ అన్నన్ గారు "ఐక్య రాజ్య సమితి లో సుఇట్స్, చీరాల వంటి వస్త్రాలు మాత్రమే కాదు క్లెరిక్ ల కొల్లర్లు, సన్యాసినుల వస్త్రాలు, లామల దుస్తులు, మిటేర్స్, స్కల్ల్ కాప్స్ వంటి వస్త్రాల సముదాయం కూడా " అని అన్నారు.

అన్నన్ను పదేపదే టిబెటన్ నాయకులు లేకపోవడం గురించి ప్రశ్నించినప్పటికీ, అతను ప్రశ్నలను సదస్సు లక్ష్యం వైపు నడిపించడానికి ప్రయతిన్న్చారు. సదస్సు యొక్క లక్ష్యాలు, "మతం యొక్క నిజమైన పాత్ర పునరుద్ధరించడం. బైబిల్ లేదా తోరా లేదా ఖురాన్ సంఘర్షణ సమస్య కాదు. నిజానికి విశ్వాసం ఎప్పటికి సమస్య కాదు - ఇది విశ్వాసం మరియు ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తామో. మీరు మరొక్క సారి మీ శాంతి మార్గాలు మరియు సహన మార్గాలు నేర్పించాలి" అని అన్నారు.

UN నాయకుడు యొక్క ఆశ ప్రపంచ జనాభాలో 83% ఒక మతపరమైన దుస్తులు లేదా ఆధ్యాత్మిక విశ్వాస విధానం కట్టుబడి నుండి, ఈ మత నాయకులు శాంతి వారి అనుచరులు ప్రభావితం చేయవచ్చు.

ఐక్య రాజ్య సమితి, ఈ సదస్సు ప్రపంచంలోని సంఘాలను ఒక పత్రంలో పేర్కున్న ఈ విధంగా ముందుకు నడిపిస్తుంది - "ప్రపంచ మానవత్వ అతి భయంకర క్రూరత్వం - యుద్ధం మరియు యుద్దానికి ఒకానొక మూల కారణం పేదరికం ను నిర్ములించేది ఆధ్యాత్మిక శక్తే అని, అది మనలోనే ఉన్నదని గుర్తించాలి. ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక నేతలు, ఐక్య రాజ్య సమితి, మానవాళి అత్యవసరాలను పరిక్షరించే ప్రయత్నాలలో మరింత సన్నిహితంగా పని చేసే సమయం ఆసన్నం అయ్యింది ."

ఈ సదస్సు ఈ గురువారం, ఆగష్టు 31 న ముగుస్తుంది. అప్పుడు ఈ సదస్సులో పాల్గొనే వారంతా ప్రపంచ శాంతి ప్రకటన మీద సంతకం చేసి, మత మరియు ఆధ్యాత్మిక నాయకుల అంతర్జాతీయ సలహా మండలి గా ఎర్పడుతారు. ఈ సలహా మండలి శాంతి స్థాపనకు మరియు శాంతి పరిరక్షణకు, ఐక్య రాజ్య సమితి మరియు సమితి కార్యదర్శి తో కలిసి పని చేస్తారు.

"మత మరియు ఆధ్యాత్మిక నేతల అంతర్జాతీయ సలహా మండలి లక్ష్యం, ఐక్య రాజ్య సమితి పని విస్తరింప చేయడం మరియు బలోపేతం చేయడం" అని ప్రపంచ శాంతి సదస్సు కార్యదర్శి బవ జైన్ అన్నారు. "యుద్ధ కాలంలో ప్రపంచంలోని గొప్ప మత మరియు ఆధ్యాత్మిక గురువులను ఆ ప్రదేశాలకు పంపి, సంఘర్షణలను శాంతియుతంగా పరిశాకరింప చేయవచ్చని మా ఆశ. "ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రసంగం

ఈ క్రింది పాఠం, సహస్రాబ్ది ప్రపంచ శాంతి సదస్సులో పాల్గున్న వారి కోసం, ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీ హాల్లో శ్రీ గోయెంక గారు ఆగష్టు 2000, మంగళవారం, 29న ఇచ్చిన పూర్తి ప్రసంగం.

శ్రీ . గోయెంకా గారి ద్వారా శాంతి కోసం సార్వత్రిక ఆధ్యాత్మికత

తేదీ: ఆగస్టు 29, 2000

చీకటి ఉన్నప్పుడు, కాంతి అవసరమవుతుంది. నేడు హింసాత్మక పోరాటాలు, యుద్ధం మరియు రక్తపాతంతో తల్లడిల్లుతున్న ప్రపంచానికి శాంతి మరియు సామరస్యం అవసరం. ఇది మత మరియు ఆధ్యాత్మక నాయకులకు ఒక గొప్ప సవాలు. ఈ సవాలును మనం తీసుకుందాం.

ప్రతి మతంకు ఒక బాహ్య రూపం లేదా కవచం మరియు అంతర్గత సారంశం లేదా కీలకఅంశం ఉంటుంది. బాహ్య కవచం కర్మలు, ఆచార, వేడుకలు, నమ్మకాలు, పురాణాలు మరియు సిద్ధాంతాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి ఒక మతం నుండి ఇంకొక మతానికి మారుతూ ఉంటాయి. కాని అన్ని మతాలలో ఒకే అంతర్గత సారంశం ఉంటుంది: నైతికత మరియు దాతృత్వం వంటి సార్వత్రిక బోధనలు, ప్రేమ, కరుణ మరియు సహనంతో కూడిన ఒక క్రమశిక్షణ మరియు స్వచమైన మనసు. ఈ సామాన్య సారాంశంను అన్ని మత నాయకులు నొక్కి చెప్పాలి మరియు అన్ని మత మద్దతుదారులు పాటించాలి. మతాల సారాంశంకు సరైన ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి మరియు బాహ్య అంశాల పై సహనం చూపిస్తే సంఘర్షణలు తగించవచ్చు.

అందరు వారి మతాన్ని నమ్మడానికి మరియు అనుసరించడానికి స్వతంత్రులు. కాని అలా చేయడంలో వారు తమ మత సారాంశా ఆచరణను విస్మరించకుండా, సొంత సంప్రదాయాలతో ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించకుండా మరియు ఇతర సంప్రదాయాలను ఖండించడం లేదా తక్కువ చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

విశ్వాసాల మద్య ఉన్న వైవిద్యం కారణంగా మనం ఈ తేడాలను ఎలా దాటావేయవచ్చు మరియు శాంతి కోసం ఒక ఖచ్చితమైన ప్రణాళికను ఎలా సాధించవచ్చు? జ్ఞానోదయం అయిన బుద్ధుడిని, వివిధ అభిప్రాయాలూ కలిగిన ప్రజలు సంప్రదించే వాళ్ళు . వారందరికీ అతనికి "మనం మన తేడాలను ప్రక్కన పెడదాం. మనం అంగీకరించే విషయాలపై దృష్టి పెట్టి వాటిని ఆచరిద్దాం. వైరం ఎందుకు?" అని చెప్పే వారు. ఆ తెలివైన వాదం ఇప్పటికి విలువైనదే.

నేను ఒక పూరాతన భూమి నుండి వచ్చాను. ఆ భూమి నుండి సహస్రాబ్ధాలుగా అనేక, వివిధ ఆధ్యాత్మిక మరియు తత్వ శాస్త్రాలు జన్మించాయి. అక్కడక్కడ కొన్ని హింసాత్మక ఘటనలు జరిగినప్పటికీ నా దేశం శాంతియుత సహజీవనానికి ఒక నమూన. సుమారు 2300 సంవత్సరాల క్రితం ఆశోక చక్రవర్తిచే ఈ దేశం పరిపాలించబడినది. తన సామ్రాజ్యం ఈనాటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి బంగ్లాదేశ్ వరకు విస్తరించబడినది. తన పాలనలో ఈ కారుణ్య పాలకడు అన్ని విశ్వాలు గౌరవించ తగినవని ప్రకటించి శిలా ఫలకాలు చెక్కించాడు. దాని ఫలితంగా తన పాలనలో అన్ని ఆధ్యాత్మిక సాంప్రదాయాల యొక్క అనుచరులు సురక్షతంగా భావించారు. అతను ప్రజలను నైతికంగా జీవించమని, తల్లిదండ్రులను మరియు పెద్దలను గౌరవించమని, హత్యలు చేయవోద్దని కోరాడు. అతను తన ప్రజలకు చెప్పిన ఈ అంశాలన్నీ ఇప్పటికి సందర్బోచితాలే.

ఎవరు కూడా తమ సొంత మతంను మాత్రమే గౌరవించి, ఇతర మతాలను ఖండించకూడదు. దానికి బదులుగా ప్రతి ఒక్కరు ఇతర మతాలను వివిధ కారణాల వల్ల గౌరవించాలి. అలా చేయడం ద్వార ప్రతి ఒక్కరు తమ సొంత మతాలు పెంపొందించడంలో సహాయ పడటమే కాదు ఇతర మతాలకు సేవ అందించిన వారు అవుతారు. ఇలా కాకుండా ఇంకొక విధంగా వ్యవహరిస్తే, తమ సొంత మతాలకు సమాధి తవ్విన వారు కావడమే కాకుండా ఇతర మతాలకు హాని చేసిన వారు అవుతారు. తమ మతాన్ని గౌరవిస్తు, ఇతర మతాల్ని ఖండించే వాళ్ళు, తమ మతం పట్ల ఉన్న ఆరాధనా భావం వల్ల, "నేను నా మతాన్ని ప్రకాశింప చేస్తున్నాను" అని ఆలోచించడం వల్ల చేస్తూ ఉండవచ్చు. కాని వారి క్రియలు తమ సొంత మతాన్ని ఇంకా గంభీరంగా గాయ పరుస్తాయి. నమ్మకాల మధ్య సమన్వయము మంచిది. మనం అందరం ఇతరులు భోదించిన సిద్దాంతాలను వినడానికి సిధంగా ఉందాము మరియు విందాము. (శిలా ఫలకం 12)

ఆశోక చక్రవర్తి ఒక ఘనమైన సహనంతో కూడిన సహా ఉనికి మరియు శాంతియుత సంయోజన సంప్రదాయానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. ఆ సంప్రదాయం నేటికి ప్రభుత్వాలు మరియు పాలకుల మధ్య నివసిస్తునే ఉంది. అందుకు ఉదాహరణ ఒమాన్ యొక్క ఉదాత్త చక్రవర్తి, అతను తన మతాన్ని భక్తి, విశ్వాసాలతో పాటిస్తూ, చర్చిలు మరియు ఇతర విశ్వాసాలకు చెందిన దేవయాలకు భూమిని దానం చేసాడు . అలాంటి కారుణ్య పాలకులు మరియు ప్రభుత్వాలు భవిష్యత్తులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్భవిస్తు ఉంటారని నాకు నమ్మకం ఉంది. చెప్ప బడిన విధంగా "శాంతి రూప కర్తలు దీవించబడ్డవారు, వారు దేవుని కుమారులు అని పిలవ బడాలి".

హింసను సమర్దించే వారు ప్రధానంగా వారి సొంత బంధువులు మరియు స్నేహితులనే గాయపరుస్తారనేది చాలా స్పష్టం. వారు తమ అసహనం ద్వార ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా హింసను ప్రేరిపించే విధంగా చేస్తారు. మరోవైపు, "దయగల వారు ధన్యులు, కనుక దయ కలిగి ఉండాలి " అని అన్నారు ఇది ప్రకృతి నియమం. దీనిని దేవుని శాసనం లేదా మార్గం అని కూడా అనవచ్చు. "శత్రుత్వంను, శత్రుత్వంతో నిర్ములించలేరు కాని దాని వ్యతిరేకమైన దానితోనే నిర్మూలించవచ్చు, ఇది ఒక శాశ్వతమైన దమ్మ(ఆధ్యాత్మిక నియమం)" అని బుద్ధుడు అన్నారు. భారత దేశంలో ధర్మం అని పిలువబడే దానికి, హిందూ, బుద్ధ, జైన, క్రైస్తవ, ఇస్లాం, సిక్కు మరి ఏ ఇతర మతాలతో ఏమి సంభందం లేదు. ఇది ఒక సామాన్య నిజం: మీరు ఇతరులకు హాని చేసే ముందు మిమ్మల్ని మీరే, మానసిక ప్రతికూలత పెంపోదిన్చుకోవడం ద్వారా హాని పరచుకుంటారు. ఈ ప్రతికులతను తొలగించడం ద్వారా, మీలో శాంతిని కనుగొనగలరు మరియు ప్రపంచంలో శాంతిని బలోపేతం చేయగలరు.

ప్రపంచ శాంతి కోసం మనః శాంతి

ప్రతి పేరు పొందిన మతం, తమ అనుచరులను మనస్సు మీద ఆదిపత్యం సాధించడానికి మరియు హృదయం స్వచ్చ పరచుకోవడానికి, ఒక నైతిక మరియు నీతివంతమైన జీవితం జీవించమని పిలుస్తుంది. ఒక సంప్రదాయం "మీ పొరుగు వారిని ప్రేమించండి" అని చెపుతోంది. ఇంకొకటి చెపుతుంది సలాం వలెకుం - "శాంతి మీతో ఉండుగాక". వేరొకరు భవతు సబ్బ మంగళం లేదా సర్వే భవంతు సుఖినః అంటుంది. అది బైబిల్, ఖురాన్ లేదా గీత అయిన అన్ని గ్రంధములు శాంతి మరియు స్నేహం కోసం పిలుపును ఇస్తున్నాయి. మాహవీర్ నుండి యేసు ప్రభువు వరకు అన్ని మత గొప్ప వ్యవస్థాపకులు సహనం మరియు శాంతికి ఆదర్శవంతులు. కాని మన ప్రపంచం ఇంకా తరచుగా మత కలహాలు లేదా యుద్దాలతో నడుపబడుతోంది. ఎందుకంటె మనం మతం యొక్క బాహ్య కవచానికే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి దాని సారాంశాన్ని విస్మరిస్తాము. దాని ఫలితం మనస్సులో ప్రేమ మరియు కరుణ లేకపోవడం.

వ్యక్తులలో శాంతి లేకపోతే ప్రపంచంలో శాంతి సాధ్యం కాదు. శాంతి మరియు ఆందోళన కలిసి ఉండలేవు. అంతః శాంతి సాధించడానికి విపశ్యన లేదా అంతఃదృష్టి ధ్యానం - ఒక మత రహిత, శాస్త్రీయ, మరియు ఫలిత ఆధారిత, స్వీయ పరిసలన తో సత్యం గుర్తించే ఒక మార్గం. ఈ పద్ధతి సాధన ద్వార మనస్సు శరీరం పరస్పరం ఎలా సంప్రదించుకొంటయో ప్రయోగాత్మకంగా అవగాహనకు వస్తుంది. ప్రతిసారి మనస్సులో ద్వేషం వంటి ప్రతికూల భావనలు జనించినప్పుడు అది శరీరంలో ఇష్టం లేని సంవేదనలకు కారణం అవుతుంది. ప్రతి సారి మనస్సులో నిస్వార్థ ప్రేమ, కరుణ మరియు మంచి సంకల్పం జనిస్తుందో శరీరం మొత్తంలో సంతోషకరమైన సంవేదనలు ప్రవహిస్తాయి. విపశ్యన సాధన ద్వార ప్రతి శారీరక మరియు వాచక చర్యలకు ముందు మానసిక చర్య అది ఆరొగ్యకరమైనదొ, అనారోగ్యకరమైన్నదో నిర్ణయిస్తుందని వెల్లడిస్తుంది. మనస్సు అత్యంత కీలకం. అందుకే మనం మనస్సును ప్రశాంతంగా మరియు స్వచంగా చేసే ఆచరణాత్మక విధానాలను కనుగొనాలి. అటువంటి విధానాలు, ఈ ప్రపంచ శాంతి సదస్సు నుండి వెలువడిన ఉమ్మడి ప్రకటన యొక్క ప్రభావం అధికం చేస్తాయి.

పురాతన భారత దేశం ప్రపంచానికి రెండు సాధనాలను ఇచ్చింది. ఒకటి శారీరక వ్యాయామం కొరకు యోగ భంగిమలు (ఆసనాలు), మరియు శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి శ్వాస నియంత్రణ (ప్రాణాయామ) . ఇంకొకటి మనస్సును ఆరోగ్యంగా ఉంచే విపశ్యన వంటి మానసిక సాధన. ఏ విశ్వాసంను , విశ్వసించే వారైన ఈ రెండు పద్దతులను ఆచరించగలరు మరియు ఆచరించవచ్చు. అదే సమయంలో వారు, వారి యొక్క మతాలను శాంతి మరియు సామరస్యంతో అనుసరించవచ్చు; ఉద్రిక్తత మరియు సంఘర్షణల మూలమైన మత మార్పిడి అవసరం లేదు.

సమాజ శాంతి కొరకు, మరింత ఎక్కువ సమాజ సభ్యులు శాంతియుతంగా ఉండాలి. నాయకులుగా మనం ప్రేరణ కలిగించే ఒక ఉదాహరణగా ఉండాల్సిన భాద్యత ఉంది. ఒక యోగి ఒకసారి "అసమతుల్యమైన మనసులను సమతుల్యం చేయడానికి ఒక సమతుల్యమైన మనసు కావాలి ", అని అన్నారు

ఇంకా వివరంగా, ఒక శాంతియుత సమాజం, శాంతియుతంగా దాని సహజ శాంతితో నివసించడానికి మార్గం కనుగొంటుంది. మన అందరికి పర్యావరణం కలుషితం కాకుండా పరిరక్షించవలసిన అవసరం ఉందని తెలుసు. కాని దాని కొరకు పని చేయకుండా నిరోదించేవి మనలోని అజ్ఞానం, క్రూరత్వం లేదా దురాశ వంటి మానసిక కాలుష్య నిల్వలు. అటువంటి కాలుష్యాల నిర్మూలన మానవుల మధ్య శాంతి పెంపొందించటమే కాక, మానవ సమాజం మరియు దాని సహజ పర్యావరణం మధ్య సంతులిత మరియు ఆరోగ్యకరమైన సంబంధం పెంపొందిస్తుంది. ఈ విధంగా మతం పర్యావరణ సంరక్షణను ప్రోత్సహిస్తుంది.

అహింస: మతం యొక్క ఒక నిర్వచనానికి కీలకం

మతాల మధ్య తేడాలు ఉండవచ్చు, ఉంటాయి. కాని అన్ని ప్రధాన విశ్వాసాల నాయకులు ఈ ప్రపంచ శాంతి సదస్సులో పాల్గొనడం ద్వారా, వారంతా శాంతి కోసం పని చేయాలని కోరుకుంటున్నారని చూపించారు. శాంతి "విశ్వజనీన మతం" యొక్క మొదటి సూత్రం కానివండి. మనం కలసికట్టుగా హింసను ఖండిస్తూనట్టు ప్రకటిస్తు, చంపడాన్ని మానుకొందాం. నేను ఈ ప్రకటనలో రాజకీయ నాయకులు కూడా పాలోపంచు కోవాలని అర్థిస్తున్నాను. వారే శాంతి లేదా యుద్ధం గాని తీసుకు రావడంలో కీలక పాత్ర వహిస్తారు. వారు పాల్గొన్న, పాల్గొనక పోయిన కనీసం మనం అందరం ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం: హింస మరియు చంపడానికి రాజీ పడటానికి బదులుగా, మనం బేషరతుగా అటువంటి పనులన్నీ, ముఖ్యంగా మతం పేరుతో సాగిస్తున్న హింసను ఖండిద్దాం.

కొందరు ఆధ్యాత్మిక నాయకులకు, ఇంతకు ముందు వారి సొంత విశ్వాసం పేరుతో జరుగుతున్న హింసను ఖండించే చురుకుదనం మరియు ధైర్యం ఉండేది. క్షమను కోరడం మరియు గతంలో జరిగిన హింస మరియు హత్యల గురించి విచారం వ్యక్తం చేయడం గురించి వివిధ తత్వ మరియు వేదాంత భావాలు ఉండవచ్చు. కాని గతంలో చేసిన ఆ హింస గురించి ఒప్పుకోవడమే, అది తప్పు అని భవిష్యత్తులో క్షమార్హమైనదని కాదు అని సూచిస్తోంది.

ఐక్యరాజ్యసమితి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనం మతం మరియు అహింసను ప్రముఖంగా ప్రభోదించే ఆధ్యాత్మికతకు ఒక నిర్వచనం రూపొందించడం మరియు హింస లేదా హత్యలు ఆమోదించడానికి తిరస్కరించడం వంటి ప్రయత్నాలు చేద్దాం. మతంను శాంతికి పర్యాయ పదంగా నిర్వచించడంలో వైపల్యం చెందడం కన్నా మానవత్వంకు పెద్ద దురదృష్టం ఏది ఉండదు. ఈ సదస్సు "విశ్వజనీన మతం" లేదా "మతంతో సంబంధం లేని ఆధ్యాత్మికత" అనే ఒక భావనను ఐక్యరాజ్యసమితి ఆమోదం కొరకు ప్రతిపాదించ గలదు.

ఈ సదస్సు మతం యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం పై ప్రపంచం దృష్టి పెట్టడానికి సహాయ పడుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను:

మతం మనల్ని దూరంగా ఉంచదు;
అది శాంతి మరియు హృదయం యొక్క స్వచతను ప్రబోదిస్తుంది.

ఈ చారిత్రాత్మక సదస్సు నిర్వాహకులను, వారి ముందు చూపు మరియు కృషికి అబినందిస్తున్నాను. మరియు మత మరియు ఆధ్యాత్మికత నేతలు ఎవరైతే పరిపక్వతతో సయోధ్య కోసం పని చేసి, మానవజాతికి మతం మరియు ఆధ్యాత్మికత ప్రశాంత భవిష్యత్తుకు దారితీస్తుందని విశ్వాసం కలిగించారో వారందరినీ నేను అబినందిస్తున్నాను.

అన్ని జీవులు ద్వేషం నుండి విముఖ్తి పొంది ఆనందంగా ఉందురుగాక

శాంతి మరియు సామరస్యం వ్యాప్తి చెందని.