A Dhamma szolgálók viselkedési szabályzata

Goenkaji üzenete a Dhamma szolgálat értékéről

A szolgálat során megtanuljátok hogyan kell alkalmazni a Dhammát a mindennapokban. Végül is a Dhamma nem jelent menekülést a napi teendők elől. Amikor a Dhammának megfelelően foglalkoztok a tanítványokkal és a szituációkkal itt a meditációs tanfolyam vagy központ kis világában, arra szoktatjátok magunkat, hogy a külső világban ugyanígy viselkedjetek. Annak ellenére, hogy nem kívánt dolgok folyamatosan történnek, megpróbáljátok fenntartani a lelki egyensúlyotokat és válaszként szeretetet és együttérzést hoztok létre magatokban. Ezt a leckét próbáljátok itt mesterfokon elsajátítani. Ugyanolyan tanítványok vagytok, mint akik a tanfolyamon ülnek.

Mások alázatos szolgálata közben folyamatosan tanuljatok. Arra gondoljatok: „gyakorlóként vagyok itt, hogy ellenszolgáltatás elvárása nélkül szolgáljak. Azért dolgozom, hogy mások részesülhessenek a Dhamma jótéteményeiből. Hadd segítsek nekik jó példa mutatásával, és eközben magamnak is!"

Erősödjetek a Dhammában mindnyájan, akik Dhamma szolgálatot adtok! Tanuljátok meg a mások iránti jóakarat, szeretet és együttérzés kifejlesztését. Fejlődjetek a Dhammában és élvezzétek a valódi békét, a valódi harmóniát, a valódi boldogságot!

S. N. Goenka

Legyen a Dhamma szolgálat nagyon hasznos számodra! Sok sikert kívánva az alábbi információkat ajánljuk figyelmedbe. Kérjük olvasd el figyelmesen mielőtt szolgálni jössz!

Önzetlen szolgálat

Az önzetlen szolgálat a Dhamma lényeges része, a megszabadulás felé vezető út fontos lépése. A Vipassana gyakorlása fokozatosan megsemmisíti az elme tisztátalanságait egészen a belső béke és a boldogság elnyeréséig. Eleinte a szenvedéstől való megszabadulás talán csak részleges lesz, de mégis meghozza a csodálatos Dhamma tanítása iránti mély hálát. A szeretet és az együttérzés ezen érzéseivel természetesen merül fel az igény, hogy segítsünk másokat a szenvedéstől való megszabadulásban. A tanfolyami szolgálat lehetőséget nyújt ennek a hálának a kifejezésére, amikor a viszonzás elvárása nélkül segítünk az embereknek a Dhamma tanulásában. Amikor önzetlenül szolgálunk másokat, a tíz parami fejlesztésével és az önzőség szokásának feloldásával magunkat is szolgáljuk.

Ki adhat Dhamma szolgálatot

Dhamma szolgálatot azok a tanítványok adhatnak, akik Goenkaji vagy egyik segédtanítójának vezetésével sikeresen elvégeztek egy tíznapos Vipassana tanfolyamot, és az utolsó Vipassana tanfolyamuk óta nem gyakoroltak semmilyen más meditációs technikát. A szolgálókat arra biztatjuk, hogy napi gyakorlásukat próbálják meg otthon is fenntartani.

Viselkedési szabályzat

Hacsak itt nincs másképp szabályozva, a Dhamma szolgálóknak, amennyire lehetséges be kell tartaniuk a meditációs tanfolyamok viselkedési szabályait. Azok a szabályok a szolgálókra is vonatkoznak, némely esetekben azonban a szabályok enyhítése szükséges és engedélyezett.

Az öt szabály

A viselkedési szabályzat alapja az öt szabály: tartózkodás élőlény elpusztításától tartózkodás lopástól tartózkodás helytelen szexuális viselkedéstől (ami a központban mindenféle szexuális aktivitástól való tartózkodást jelent) tartózkodás a helytelen beszédtől tartózkodás a tudatmódosító szerek használatától.

Ez az öt szabály a központban mindenkire nézve kötelező és mindenkor szigorúan betartandó. Az is elvárás, hogy a szolgálók mindennapi életükben is nagyon komolyan próbálják meg betartani az öt szabályt.

Az irányítás elfogadása

A Dhamma szolgálóknak követniük kell a tanítók, segédtanítók és a központ vezetőinek instrukcióit, illetve a meditációban, szolgálatban tapasztaltabbak tanácsait és irányítását. A bevált gyakorlat engedély nélküli megváltoztatása és a felelősök utasításával ellenkező kezdeményezések zavart okoznak, dupla erőfeszítést, idő- és anyagpazarlást eredményeznek. A vezetéstől független, önálló munkához való ragaszkodás ellentétes az együttműködés szellemével, amely áthatja a Dhamma atmoszféráját. A szolgálók az instrukciókat követve megtanulják félretenni személyes preferenciáikat és előítéleteiket; ehelyett a meditálók jóléte, a központ hatékony működése és a tanfolyam harmonikus lebonyolítása érdekében tevékenykednek. A problémákat nyitottan és alázattal kell megoldani. A pozitív javaslatokat mindig szívesen fogadják.

Kapcsolat a meditálókkal

A Dhamma szolgálóknak minden szituációban a tanfolyamon ülő tanítványok jólétét kell szem előtt tartaniuk. A tanfolyamok és a központok a meditálókért vannak; ők a legfontosabbak, ők végzik a leglényegesebb munkát. A Dhamma szolgálóknak egyszerűen csak minden lehető módon segíteniük kell a meditálókat. Ezért a tanítványokat az étkezésnél és elszállásolásnál preferálni kell. Hacsak kényszerítő feladatuk nincs a Dhamma szolgálók ne egyenek addig, amíg a tanítványokat nem szolgálták ki, és ne üljenek együtt a tanítványokkal az étkezőben. A Dhamma szolgálóknak a tanítványoktól eltérő időben kell használniuk a fürdőszobát mosásra és tisztálkodásra és csak akkor fekhetnek le, amikor a tanítványok már ágyban vannak. A tanítványokat minden más téren is előnyben kell részesíteni, és a szolgálóknak lehetőség szerint el kell kerülniük, hogy zavarják őket.

Tanítványokkal való bánásmód

Csak a tanfolyami menedzserek beszélhetnek közvetlenül a tanítványokkal – nöi menedzserek a női tanítványokkal, férfi menedzserek a férfi tanítványokkal. Nekik tisztában kell lenniük azzal, hogy a tanítványok betartják-e a viselkedési szabályokat és a napirendet, és beszélni azokkal, akik ezt nem teszik meg. Ezt a feladatukat mindig barátságosan és együttérzőn kell végezniük, azzal a szándékkal, hogy bátorítsák a meditálókat nehézségeik leküzdésére. A mondanivalót gondosan kell megformálni, pozitív módon, soha nem durván. Ha valaki képtelen erre, egy szolgálótársnak kell foglalkoznia az esettel. A menedzserek mindig figyeljenek arra, hogy érdeklődjenek ahelyett, hogy feltételeznék a látható helytelen viselkedés okát.

A Dhamma szolgálóknak tiszteletteljesnek, udvariasnak, kérés esetén segítőkészeknek kell lenniük. Többnyire hasznos a tanítvány nevének megkérdezése. A szolgálóknak a tanítványt minimális beszéddel és zavarással kell elirányítani a probléma természetének megfelelő személyhez, a tanfolyammenedzserhez vagy a segédtanítóhoz. A Dhamma szolgálóknak nem szabad megpróbálniuk, hogy megválaszolják a tanítvány meditációra vonatkozó kérdéseit, hanem javasolniuk kell, hogy ezeket a tanítvány a segédtanítónak tegye fel. A segédtanítónak tudnia kell bármely, a tanítvány és a vezetőség közötti beszélgetéséről. A tanítványok magánügyeit szükségtelenül nem szabad megtárgyalni másokkal a konyhában vagy másutt.

Szolgálók meditációs gyakorlása

A Dhamma szolgálóknak lelkiismeretesen, a munkájukra fordított teljes figyelemmel, időpocsékolás nélkül kell szolgálniuk; ez az ő gyakorlásuk. Ugyanakkor fenn kell tartaniuk meditációs gyakorlásukat is. Minden szolgálónak naponta legalább három órát kell meditálnia; amennyiben lehetséges, akkor a 8:00, a 14:30 és a 18:00 órás csoportos meditáció során. Továbbá amikor van segédtanító, minden este 21:00 órakor a Dhamma teremben van egy rövid meditáció a szolgálók számára. Ezek a meditációs időszakok a Dhamma szolgálók jóléte szempontjából nagyon fontosak. A szolgálóknak egy tanfolyamon gyakorolniuk kell a Vipassanát, ha szükséges Anapanát alkalmazva. A Dhamma szolgálók a csoportos meditáció alatt változtathatják pozíciójukat.

A Dhamma szolgálók egyik feladata, hogy mindig figyeljék önmagukat. Minden körülmények között meg kell próbálniuk higgadtnak és mentális szándékaik tudatában maradni. Ha fáradtság vagy más ok miatt ez nem sikerül, akkor többet kell meditálniuk vagy pihenniük, bármily sürgősnek látszik is a munkájuk. A szolgálóknak nem szabad pótolhatatlannak képzelniük magukat. Csak belső békével és harmóniával adható megfelelő Dhamma szolgálat. Ha az alap nem pozitív, a végzett munka sem lehet igazán jótékony. A központban hosszabb időt töltő szolgálóknak időnként, minden munkát teljesen félre téve ülniük kell egy 10 napos tanfolyamot, és nem szabad azt gondolniuk, hogy mivel ők Dhamma szolgálatot adtak, bármi speciális kedvezményre számíthatnak.

Konzultáció a segédtanítóval

A szolgálóknakesgítőknek esetleges problémáikat és nehézségeiket meg kell beszélniük a tanítókkal vagy a segédtanítókkal. A szolg azálattal és általános témákkal kapcsolatos kérdések legmegfelelőbb ideje a szolgálók este 9 órai közös meditációja utáni idő. Egyéni interjúra is van lehetőség. A segédtanítók távollétében felmerülő problémák, kérdések esetén a Dhamma szolgálók forduljanak a központ vezetőségéhez.

Férfiak és nők elkülönítése

Ez az elkülönítés mindig, a tanfolyam alatt és a tanfolyamon kívül is érvényben van. Bár a szolgálók abszolút elválasztása a munkatér korlátozottsága következtében nem praktikus, ezt a körülményt nem szabad félreérteni és a férfiak és nők közötti, a Dhamma szolgálat szükségletein túlmenő társasági élet lehetőségeként tekinteni. Ez a szabály fokozottan érvényes a párokra.

Fizikai érintkezés

A tiszta, meditatív atmoszféra és a gyakorlás befelé tekintő természetének fenntartása, valamint a tanítványoknak adandó jó példa érdekében a Dhamma szolgálóknak kerülniük kell mindennemű fizikai érintkezést mind a meditálókkal, mind szolgáló társaikkal. Ezt a szabályt a tanfolyamok alatt és közben is be kell tartani.

Nemes beszéd

A Dhamma szolgálóknak tiszteletben kell tartaniuk a meditálók nemes csendjét. Meg kell próbálniuk csendben maradni és csak szükség esetén beszélni a meditációs területen. Még ha nincs is tanítvány hallótávolságban vagy tanfolyam folyamatban, fontos, hogy szükségtelenül ne zavarjuk a csendet.

A szolgálóknak a helyes beszédet kell gyakorolniuk, és tartózkodniuk kell az alábbiaktól:

  • Hazugság vagy nem teljes igazság.
  • Nyers megfogalmazás vagy durva szavak. A Dhammát gyakorló legyen mindig udvarias és lágy beszédű. 
  • Rágalmazás vagy visszavágás. Ne legyen másokat érintő, negatív érzésekből táplálkozó kritika. A felmerülő problémákra fel kell hívni az érintett, a segédtanító vagy a vezetőség figyelmét.
  • Haszontalan fecsegés, éneklés, fütyülés vagy dúdolás.

A nemes beszéd minden bizonnyal sokkal bonyolultabb, mint a csend. Éppen ezért mindenki számára fontos ennek gyakorlása, aki a Dhamma ösvényén jár.

Személyes megjelenés

Mások szemében a Dhamma szolgálók mindig a Tanítás és a központ képviselőiként jelennek meg. Ezen okból a szolgálók megjelenése mindig legyen tiszta és ápolt, és a hordott ruházat semmiképp ne legyen feszülő, átlátszó, rikító vagy sokat megmutató, ami esetleg szükségtelenül felhívja a figyelmet (pl. rövid nadrág, rövid szoknya, harisnya vagy leggings, ujjatlan vagy szoros felsőrész). Ékszerek minimálisan vagy egyáltalán ne legyenek. Mindig ez a szerény hozzáállás uralkodjék.

Dohányzás

Feltételezzük, hogy aki elfogadta a Dhammát, már nem használ tudatmódosító szereket, mint például az alkohol, hasis, marihuána, stb. A dohánytermékek bármely formájú használata teljesen tiltott, épületen belül vagy kívül egyaránt, valamint a meditációs területen és azon kívül is. A Dhamma szolgálók sem hagyhatják el a területet dohányzás céljából.

Ételek

A központ egyszerű, egészséges vegetáriánus, mindennemű ételfilozófiától mentes étkezést biztosít. Elvárás, hogy a szolgálók a tanítványokhoz hasonlóan a lemondás szellemében elfogadják a felajánlott ételt.

Mivel a központokban készített és felszolgált ételek teljesen vegetáriánus ételek, alkoholt vagy likőrt, tojást vagy ezeket tartalmazó ételeket (bizonyos sütemények, majonéz stb.) és állati bendővel készült sajtot nem szabad a központ területére behozni. Általánosságban a központ területére behozott ételeket abszolút minimális szinten kell tartani.

A szolgálók az öt szabályt követik, ezért este ehetnek, ha akarnak. Böjtölés nem megengedett.

Olvasás

Informáltságukat fenntartani kívánó szolgálók olvashatnak újságokat vagy magazinokat, de csak a Dhamma szolgálók számára fenntartott pihenő területen, a tanítványok látókörén kívül. Ha valaki a napi híreken túlmenően még olvasna valamit, az a javasolt könyvek listájáról vagy a központ Dhamma könyvtárából választhat olvasnivalót. Regények vagy más szórakoztató könyvek olvasása nem megengedett.

Külső kapcsolatok

A szolgálóktól nem várják el, hogy teljesen elszakadjanak a külvilágtól. Ennek ellenére a tanfolyami szolgálat ideje alatt csak sürgős esetben hagyhatják el a helyszínt és csak a segédtanító engedélyével. A telefon hívásokat a szükséges minimumra kell korlátozni. Magán jellegű látogatót a központban csak a vezetőség előzetes engedélyével lehet fogadni.

A központ tisztán tartása

A Dhamma szolgálók dolga, hogy segítsenek a központot tisztán és rendezetten tartani. A konyha és az étkező mellett a szálláshelyekre, a meditációs teremre, fürdőszobákra, irodákra és egyéb területekre is figyelmet kell fordítani. A szolgálóknak késznek kell lenniük, hogy ha szükséges, egyéb, nem ételkészítéssel kapcsolatos házi munkát végezzenek.

A központ tulajdonának használata

Minden tanítványnak tartózkodnia kell attól, hogy elvegye azt, amit nem adnak neki. Ezért a Dhamma szolgálóknak figyelniük kell arra, hogy a központ tulajdonából ne sajátítsanak ki semmit azzal, hogy a vezetőség engedélye nélkül a szálláshelyükre visznek vagy személyesen használnak.

Hosszabb idejű tartózkodás a központban

Egy segédtanító egyetértésével, komoly tanítványok hosszabb ideig tartózkodhatnak a központokban annak érdekében, hogy még jobban elmélyedjenek a Dhamma elméletében és gyakorlatában. Ez alatt az idő alatt ülhetnek és szolgálhatnak a tanfolyamokon, a tanítókkal és a vezetőséggel egyeztetett döntés szerint.

Dāna

A meditálók viselkedési szabályzata rögzíti, hogy a központokban és a tanfolyamokon a tanítványok nem fizetnek sem a tanításért, sem a szállásért, sem az étkezésért, sem más egyébért. Ugyanez vonatkozik a Dhamma szolgálókra is.

A tiszta Dhamma tanítása mindig ingyenes. Az ételt, a szállást és az egyéb létesítményeket a korábban végzett tanítványok adományából biztosítják ajándékként. A Dhamma szolgálóknak fel kell ismerniük ezt és az adományokat legjobban felhasználva kell szolgálniuk, úgy, hogy adományukból az adományozók maximális hasznot meríthessenek. A szolgálók cserébe saját dāna paramijukat növelhetik a lehetőségükhöz mért adománnyal, amit mások hasznára adnak. A tanfolyamok szervezését és a központok működését csak a hálás tanítványok adományai teszik lehetővé.

Senki sem fizethet önmagáért pénzzel, vagy egyéb módon. Minden adomány mások hasznára van. A Dhamma szolgálat sem lehet fizetség a szállásért és étkezésért. Ellenkezőleg, a szolgálat maguknak a szolgálóknak a hasznára szolgál, mivel további értékes Dhamma gyakorlás lehetőségét nyújtja nekik. Egy tanfolyam vagy központ lehetőséget biztosít a meditáció gyakorlására és a Dhamma alkalmazásának gyakorlására azáltal, hogy megtanulunk szolgálni és másokkal alázatosan és együtt érzően foglalkozni.

Összefoglalás

A Dhamma szolgálóknak a segédtanítók és a vezetők irányítását követve kell szolgálniuk. Mindent el kell követniük a meditálók segítése érdekében, anélkül, hogy bármi módon zavarnák őket. A szolgálók viselkedése a kételkedőkben ébresszen bizalmat a Dhamma iránt és növeljék a hitet a hívőkben. Állandóan arra kell gondolniuk, hogy szolgálatuknak célja mások segítése, és eközben magukat is segítik, hogy növekedjenek a Dhammában.

Amennyiben ezek a szabályok bármilyen nehézséget jelentenekszmodra, tisztázás érdekében fordulj a segédtanítóhoz, vagy a vezet kell zordulnionfnal őséghez.

Szolgálatod segítsen a Dhamma ösvényén haladásban, a szenvedéstől való megszabadulásban, a valódi boldogság elérésében!

Legyen minden lény boldog!