การปฏิบัติอานาปานสติแบบย่อ - การปฏิบัติเบื้องต้น โดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

หลักเกณฑ์:

  1. การปฏิบัติอานาปานสติแบบย่อนี้ ควรปฏิบัติในห้องที่เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนา
  2. ผู้ปฏิบัติควรฟังและปฏิบัติอย่างจริงจัง ควรนั่งหลังตรงและตั้งใจรักษาความเงียบอย่างเคร่งครัด ตลอดการฝึกอบรม
  3. ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการสอนใดๆทั้งสิ้น คำสอนจะมาจากเทปบันทึกภาพและเสียงของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเท่านั้น
  4. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าปฏิบัติอานาปานสติช่วงสั้นๆ นี้

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมอานาปานสติแบบย่อนี้ ยังไม่นับเป็น”ผู้ปฏิบัติเก่าในแนวทางนี้" จึงไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดไว้เฉพาะ ”สำหรับผู้ปฏิบัติเก่าเท่านั้น”

ข้อมูล

หมายเหตุ:

  • กรุณาคลิ๊กซ้ายบนลิงค์เพื่อเปิดเทปบันทึกภาพ/เสียง, กรุณาคลิ๊กขวาสำหรับเลือกบันทึกลิงค์เป็น (save link as)
  • ในการปฏิบัติครั้งแรก ควรปฏิบัติตอนที่ 1 และ 2 ต่อเนี่องกันด้วยเวลา 25 นาที หลังจากนั้นท่านสามารถใช้ตอนที่ 2 (วิธีการปฏิบัติ) ในการฝึกปฏิบัติประจำวัน