คำถามที่พบบ่อย

การตรวจสอบสถานะ ความคืบหน้า หรือยกเลิกการสมัครคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน 10 วัน ต้องทำอย่างไร

Please directly contact the center where you applied for a course as only they have access to the course applications. You can locate the contact information for worldwide centers either at Locations or on Dhamma.org mobile app at More > Locations.

การค้นหาและสมัครคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน 10 วัน ต้องทำอย่างไร

Applying for a 10-day Vipassana course is done through our website or mobile app. You can search and apply for a course by going to either the following link Course Search or on Dhamma.org mobile app to the Courses screen accessible from the bottom navigation menu.

การค้นหาและสมัครคอร์สวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหารต้องทำอย่างไร

Applying for a course is done through our website or mobile app. You can search and apply for an executive course by going to either the following link Course Search and then clicking on the “For Executives” tab or on Dhamma.org mobile app to the Course screen accessible from the bottom navigation menu and setting the top filter selection to “For Executives”.

How to study common questions and answers about the technique and a 10-day course?

<a href="qanda">*** คำถาม และ คำตอบ</a> หรือที่อยู่ใน Dhamma.org mobile app ที่ Library > References > Questions & Answers

dhamma.org แอปพลิเคชั่นคืออะไร และติดตั้งอย่างไร

<a href="mobile-app">หนัาหลัก</a> | <a href="ctc-app">หลักสูตรอาณาปานสติสำหรับเยาวชน</a>

เวบไซต์สำหรับศิษย์เก่าคืออะไร

<a href="../os">เวบไซต์สำหรับศิษย์เก่า</a>
 

ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านสำหรับเวบไซต์ของศิษย์เก่าคืออะไร

ในการขอรับข้อมูลนี้ ขอให้ท่านได้โปรดส่งอีเมลล์แจ้งชื่อของอาจารย์ที่สอนท่าน, เดือนและปีโดยประมาณ, และประเทศ ของหลักสูตรสุดท้ายที่ท่านได้เข้าอบรม

ใครที่สามารถเป็นธรรมบริกรในคอร์สวิปัสสนา 10 วันได้บ้าง

ผู้ปฏิบัติที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรครบ 10 วันตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า และไม่ปฏิบัติในแนวทางอื่นหลังจากผ่านการอบรมครั้งล่าสุด สามารถสมัครเป็นผู้รับใช้ธรรมะได้

บริจาคอย่างไร

Each student who attends a Vipassana course is given this gift by a previous student. There is no charge for either the teaching, or for room and board. All Vipassana courses worldwide are run on a strictly voluntary donation basis. At the end of your course, if you have benefited from the experience, you are welcome to donate for the coming course, according to your volition and your means. For more information about dana, you can go to Dana (Donations) which includes info about donating to centers and also some international projects, and about bequests. On the mobile app you can locate at More > Dana (Donations).

ถ้ามีคำถามที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้

In that case, feel free to write to us at [email protected].