ปทานุกรม

ทั่วไป

           หลักสูตร 2 ภาษา      คือหลักสูตรการอบรมที่มีการสอน 2 ภาษา ผู้ปฏิบัติทุกท่านจะได้ยินคำสอนประจำวันทั้ง 2 ภาษา แต่การฟังธรรมบรรยายผู้ปฏิบัติจะได้ฟังภาษาตามที่ถนัด   

ผู้ปฏิบัติเก่า คือผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร 10 วัน กับท่านอาจารย์โกเอ็นก้าหรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้ว สามารถสมัครเป็นธรรมบริกรได้

     ทุกหลักสูตรการอบรมดำเนินการโดยเงินบริจาคเท่านั้น      ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากการบริจาคจากผู้ปฏิบัติเก่าที่ผ่านการอบรมและได้รับประโยชน์จากการอบรม จึงปรารถนาให้ผู้อื่นได้มีโอกาสรับประโยชน์เช่นเดียวกัน      ทั้งอาจารย์หรืออาจารย์ผู้ช่วยไม่ได้รับค่าจ้างใดๆ อาจารย์และธรรมบริกรทุกท่านล้วนอุทิศเวลาเพื่อการอบรม ดังนั้นการอบรมหลักสูตรวิปัสสนานี้จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือการซื้อขายใดๆ    

หลักสูตรการปฏิบัติธรรมนี้มีการเปิดสอนทั้งในศูนย์ปฏิบัติธรรม และสถานปฏิบัติธรรมชั่วคราว ศูนย์ปฏิบัติธรรมในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติธรรมเก่า มีการเปิดอบรมหลักสูตรสิบวันสม่ำเสมอตลอดปี ก่อนที่จะมีศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรในแนวทางนี้ การอบรมถูกจัดขึ้นตามสถานปฏิบัติธรรมชั่วคราวเช่น ในค่าย, โบสถ์, และศาสนสถานต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันนี้ในหลายภูมิภาคที่ยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวร หลักสูตรสิบวันก็ยังมีการจัดขึ้นตามสถานที่ปฏิบัติธรรมชั่วคราวหลายแห่ง


ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ปฏิบัติเก่า (1-3 วัน) สำหรับผู้ปฏิบัติที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร 10 วัน กับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้ว ผู้ปฏิบัติเก่าทุกท่านสามารถสมัครได้ รวมถึงท่านที่เข้ารับการอบรมครั้งสุดท้ายเมื่อนานมาแล้ว

หลักสูตร 10 วัน เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคทีละขั้นตอนไล่เรียงไปทีละวัน โดยเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและปฐมนิเทศระหว่าง 14.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกาเรื่อยไปจนครบ 10 วันเต็มของการปฏิบัติ และสิ้นสุดลงในเช้าวันที่ 11 ภายในเวลา 7.30 นาฬิกา

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง 10 วัน เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจัดสำหรับผู้บริหารธุรกิจและข้าราชการระดับสูงซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคทีละขั้นตอนไล่เรียงไปทีละวัน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดกรุณาเข้าชมที่เว็บไซท์ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง . การอบรมจะเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและปฐมนิเทศระหว่าง 14.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกาเรื่อยไปจนครบ 10 วันเต็มของการปฏิบัติ และสิ้นสุดลงในเช้าวันที่ 11 ภายในเวลา 7.30 นาฬิกา

หลักสูตร 10 วันสำหรับศิษย์เก่า มีตารางการอบรม และกฎระเบียบเหมือนหลักสูตร 10 วัน หลักสูตรนี้เปิดรับศิษย์เก่าที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 10 วันอย่างน้อย 3 ครั้ง ผ่านหลักสูตรสติปัฏฐานสูตร 1 ครั้ง และไม่ได้ใช้เทคนิคอื่นใดหลังจากผ่านการอบรมหลักสูตร 10 วันครั้งสุดท้าย ได้ฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิควิปัสสนากรรมฐานนี้อย่างน้อย 1 ปี และได้พยายามรักษาศีลห้า และฝึกปฏิบัติอยู่ทุกวัน

หลักสูตรพิเศษ 10 วัน เป็นหลักสูตรที่เปิดรับเฉพาะศิษย์เก่าที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง และใช้เฉพาะเทคนิคนี้ ทั้งนี้ได้ผ่านหลักสูตร 10 วันมาแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง, ผ่านหลักสูตรสติปัฎฐานสูตร 1 ครั้ง, ผ่านการเป็นธรรมบริกรอย่างน้อย 1 ครั้งจากหลักสูตร 10 วัน, และได้ฝึกปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี

หลักสูตร 20 วัน เปิดสำหรับศิษย์เก่าที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง และมุ่งมั่นใช้เทคนิคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชนิดนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังผ่านหลักสูตร 10 วันมาแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง ผ่านหลักสูตรสติปัฏฐานสูตร 1 ครั้ง ผ่านการเป็นธรรมบริกรหลักสูตร 10 วันอย่างน้อย 1 ครั้ง และได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

หลักสูตร 30 วัน เปิดสำหรับศิษย์เก่าที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง และมุ่งมั่นใช้เทคนิคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชนิดนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังผ่านหลักสูตร 10 วันมาแล้วอย่างน้อย 6 ครั้ง (1 ครั้งหลังจากผ่านหลักสูตร 20 วันครั้งแรกมาแล้ว) ผ่านหลักสูตร 20 วัน 1 ครั้ง ผ่านหลักสูตรสติปัฏฐานสูตร 1 ครั้ง และได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

หลักสูตร 45 วัน เปิดสำหรับท่านที่เกี่ยวข้องกับงานบริการธรรมะและผู้ช่วยอาจารย์ที่ผ่านหลักสูตร 10 วันมาแล้วอย่างน้อย 7 ครั้ง (1 ครั้งหลังจากที่ผ่านหลักสูตร 10 วั้นครั้งแรก), หลักสูตร 30 วัน 2 ครั้ง, หลักสูตรสติปํฎฐานสูตร 1 ครั้ง และได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาอย่างน้อย 3 ปี

หลักสูตร 60 วัน เปิดสำหรับอาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ และผ่านหลักสูตร 45 วันมาแล้ว 2 ครั้ง และปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 4 หลักสูตรต่อปี

หลักสูตรเด็ก เปิดสำหรับเด็กอายุ 8-12 ปีที่ต้องการเรียนรู้การปฏิบัติวิปัสสนา ซึ่งพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิปัสสนา

หลักสูตรนักเรียนเก่า คล้ายคลึงกับ ช่วงทำงานบริการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำงานซ่อมบำรุงต่างๆ ของศูนย์, งานก่อสร้าง, งานประจำบ้าน และโครงการจัดสวน แต่ว่าจัดเต็มรูปแบบ และมีโครงสร้างโปรแกรมมากกว่า มีโอกาสได้พบปะกับผู้ช่วยอาจารย์ และอาจจะได้พบกับคณะกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์ เรายินดีต้อนรับ นักเรียนเก่า ทุกท่านเข้ามีส่วนร่วม โปรแกรมในแต่ละวันจะมีการนั่งปฏิบัติร่วมกันสามครั้ง และมีช่วงทำงานในตอนเช้า และตอนบ่าย ส่วนตอนเย็นจะมีการเปิดเทปธรรมะบรรยายพิเศษ และปาฐกถาของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าที่ให้ไว้กับศิษย์เก่าอีกด้วย

วันเปิดบ้าน จัดขึ้นระหว่างหลักสูตร ขอต้อนรับทุกท่านเข้ารับฟังและเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน และการดำเนินงานของศูนย์

หลักสูตรสติปัฎฐานสูตร มีตารางเวลาและระเบียบวินัยเหมือนกับหลักสูตร 10 วัน ต่างกันตรงที่เทปธรรมะบรรยายตอนเย็นเป็นการศึกษาสติปัฏฐานสูตรอย่างละเอียด พระสูตรนี้คือแก่นสาระของเทคนิคการทำวิปัสสนาที่ได้อธิบายไว้อย่างเป็นระบบ หลักสูตรนี้เปิดสำหรับนักเรียนเก่าที่เคร่งครัดจริงจังที่ได้ผ่านหลักสูตร 10 วันมาอย่างน้อยสามครั้ง (ไม่นับรวมการเป็นธรรมบริกร) และไม่ได้ฝึกปฏิบัติในสายอื่นนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตร 10 วัน ครั้งสุดท้าย และได้ฝึกปฏิบัติเทคนิควิปัสนาสายนี้มาอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งได้พยายามรักษาศีลห้า และนั่งปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน หรืออย่างน้อยที่สุดนับตั้งแต่สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้

หลักสูตรสติปัฎฐานสูตร มีตารางเวลาและระเบียบวินัยเหมือนกับหลักสูตร 10 วัน ต่างกันตรงที่เทปธรรมะบรรยายตอนเย็นเป็นการศึกษาสติปัฏฐานสูตรอย่างละเอียด พระสูตรนี้คือแก่นสาระของเทคนิคการทำวิปัสสนาที่ได้อธิบายไว้อย่างเป็นระบบ หลักสูตรนี้เปิดสำหรับนักเรียนเก่าที่เคร่งครัดจริงจังที่ได้ผ่านหลักสูตร 10 วันมาอย่างน้อยสามครั้ง (ไม่นับรวมการเป็นธรรมบริกร) และไม่ได้ฝึกปฏิบัติในสายอื่นนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตร 10 วัน ครั้งสุดท้าย และได้ฝึกปฏิบัติเทคนิควิปัสนาสายนี้มาอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งได้พยายามรักษาศีลห้า และนั่งปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน หรืออย่างน้อยที่สุดนับตั้งแต่สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้

ช่วงทำงานบริการ ได้กำหนดขึ้นไว้เพื่อทำงานซ่อมบำรุงศูนย์, งานก่อสร้าง, งานประจำบ้าน และโครงการจัดสวนของศูนย์ปฏิบัติธรรม เรายินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมทำงานบริกร กำหนดการในแต่ละวันนั้นนอกจากการทำงานในภาคเช้าและภาคบ่ายแล้ว ยังได้รวมการนั่งสมาธิกลุ่มรวมสามครั้งต่อวันไว้ด้วย ส่วนในเวลาเย็นที่ได้กำหนดไว้แล้วจะมีการเปิดเทปธรรมบรรยายพิเศษ และปาฐกถาของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าที่ให้ไว้กับศิษย์เก่าอีกด้วย

หลักสูตรอาณาปานสติสำหรับวัยรุ่น จัดขึ้นสำหรับวัยรุ่นในช่วงอายุ 13-18 ปี ซึ่งพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิปัสสนา