Μικρός Διαλογισμός Anapana – Εισαγωγική συνεδρία από τον S.N.Goenka

Κατευθυντήριες Γραμμές

  1. Μία μικρή συνεδρία Anapana πρέπει να γίνεται σε σιωπηλή αίθουσα ή δωμάτιο κατάλληλο για διαλογισμό
  2. ΟΙ συμμετέχοντες πρέπει να ακούν και να ασκούνται προσεκτικά, να κάθονται με την πλάτη τους ίσια ενώ θα πρέπει να διατηρούν απόλυτη ησυχία καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίας
  3. Ούτε το άτομο που φιλοξενεί τη συνεδρία ούτε οποιοσδήποτε άλλος πρέπει να δίνει άλλες οδηγίες, ζωντανά ή ηχογραφημένες. Οι μόνες οδηγίες που πρέπει να δίνονται είναι οι ηχογραφήσεις του κου Goenka σχετικά με τη μικρή Anapana
  4. Δεν πρέπει να υπάρχει η οποιαδήποτε χρέωση για συμμετοχή σε μία μικρή συνεδρία Anapana

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες που παίρνουν μέρος σε μία μικρή συνεδρία Anapana δεν πρέπει να θεωρούνται “παλιοί μαθητές” σ’ αυτή την παράδοση. Δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε κανένα σεμινάριο που ορίζεται ως “Για Παλιούς Μαθητές Μόνο”.

Υλικά