Medytacja Mini Anapany - Sesja wstępna wg. S.N. Goenki

Wskazówki

  1. Sesja Mini Anapany powinna być prowadzona w cichym pokoju lub sali odpowiedniej do medytacji
  2. uczestnicy muszą słuchać i praktykować uważnie, siedząc z prostymi plecami, w całkowitej ciszy przez całą sesję.
  3. Osoba prowadząca sesję ani nikt inny nie powinien udzielać innych instrukcji zarówno na żywo jak i nagranych. Jedynymi instrukcjami powinny być nagrane instrukcje S.N.Goenki do sesji Mini Anapany.
  4. Za udział w sesji Mini Anapany nie wolno pobierać żadnych opłat.

Uwaga: Uczestnicy sesji Mini Anapany nie są traktowani jako starsi uczniowie w tej tradycji. Nie mogą uczestniczyć w kursach i programach oznaczonych jako "Tylko dla starszych uczniów".

Materiały

Uwaga:

  • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy odtwarza video/audio. Kliknięcie prawym przyciskiem pozwala na pobranie z menu.
  • Zaleca się siedzenie po raz pierwszy przez obie sesje w jednym ciągu przez 25 min (część 1 i 2 )Potem Część 2 audio (SESJA PRAKTYKI) może być używana podczas regularnej praktyki.