מדיטציית מיני-אנפאנה -

הנחיות

קורס מיני-אנפאנה צריך להתקיים באולם או בחדר שקט המתאים לתרגול מדיטציה. על המשתתפים להאזין ולתרגל בתשומת לב, לשבת בגב זקוף ולשמור על שתיקה מוחלטת במהלך הקורס כולו. על כל המשתתפים, לרבות מארח הקורס להימנע ממתן הנחיות אחרות, מוקלטות או לא מוקלטות. ההנחיות היחידות צריכות להינתן באמצעות ההקלטה של מר גואנקה למיני-אנפאנה. אין לגבות כל תשלום על ההשתתפות.

המשתתפים בקורס המיני-אנפאנה לא ייחשבו ל"תלמידים ותיקים" במסורת זו. הם אינם יכולים להשתתף בקורסים המיועדים לתלמידים ותיקים בלבד.

חומרים

Notes:

  • Left click on the link to play the video/audio. Right click to download from the menu.
  • It is recommended to sit for Parts 1 and 2 in one 25 min sequence the first time. Thereafter, Part 2 audio (PRACTICE SESSION) can be used for regular practice.