Adatvédelmi rendelkezések

Köszönjük, hogy meglátogatta Vipassana weboldalunkat. Adat-védelmi igénye fontos szervezetünknek. Adatainak jobb védel-me érdekében adjuk ezt a közleményt, amely leírja adatkeze-lési gyakorlatunkat és azokat a dolgokat, amelyekről tudnia kell, hogy lássa hogyan gyűjtjük adatait és hogyan kezeljük azokat ezen az oldalon és általában világszerte a szervezeteinkben. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy a világszerte megtalálható szervezeteink adatkezelési gyakorlata országról országra eltérő lehet. Az Ön tájékoztatására szolgáló egyéni adatkezelési szabályzat beszerezhető a Vipassana tanfolyam regisztrátoránál vagy a Vipassana tanfolyam helyszínén az érkezéskor.

Bekért információk

Ha Vipassana meditációs tanfolyamra való regisztrációhoz az online vagy konvencionális jelentkezést választják, a bekért személyes azonosítási információk magukban foglalhatják a következőket: név,lakcím, email cím, telefonszám, fax szám és minden más nagyon személyes információ, amit a jelentkezési űrlap és a tanfolyami regisztrációs űrlap tartalmaz. A tanfolyami jelentkezési lapon és a regisztrációs űrlapon lévő személyes adatait létesítményeinkben biztonságos módon tároljuk, és ezekhez csak azoknak a személyeknek lesz hozzáférésük, akiknek „tudniuk kell”: ilyen a tanfolyami regisztrátor, a központ vagy a tanfolyam szervezését irányító menedzser és azon tanfolyamot vezető tanító, akinek a tanfolyamára jelentkezett.

Ha a „Szóljon a Vipassanáról barátjának” szolgáltatásunkat akarja használni, akkor szükségszerűen meg kell adnia a saját és egy másik személy email címét, hogy a másik személy az üdvözletet és a weboldalunk címét megkapja. Ezen szolgáltatás használata során ezeken az oldalakon az Önre vonatkozó bekért személyes adat az Ön email címe, és a másik személyre vonatkozó bekért személyes adat a címzett email címe. Ha meglátogatja weboldalunkat, akkor esetleg bizonyos, nem személyes azonosítási adatokat is kérhetünk, mint, hogy milyen keresőt használ (például, Firefox, Netscape, Opera vagy Internet Explorer), az alkalmazott operációs rendszer vagy az internet szolgáltatójának a domain neve (például America Online, Earthlink).

Hogyan használjuk információit.

Az önmagáról, a jelentkezési és regisztrációs űrlapon adott információit arra használjuk, hogy a tanfolyamra való jelentkezését kiértékeljük és regisztráljuk erre a tanfolyamra. Ezen túlmenően úgy találtuk, hogy akik részt vesznek egy Vipassana tanfolyamon később gyakran további tanfolyamokra is jelentkeznek. A következő tanfolyami részvétel megkönnyítése és a tanítványokkal kapcsolatos előzmények nyilvántartása érdekében, esetleg korlátlanul megtartjuk a tanítványok tanfolyami adatait, mivel ezt jogilag nem tiltja semmi és a tanítvány se kérte, hogy adatait semmisítsük meg. Esetenként nevét és postai vagy email címét arra használjuk, hogy bizonyos Vipassana meditációval kapcsolatos eseményekről és lehetőségekről információkat küldjünk, ha ilyen kapcsolattartást nem utasított el. A „Mondja el ismerősének” szolgáltatásunkban, másokról nekünk adott információkat arra használjuk, hogy elküldjük neki az Ön üdvözletét és weboldalunk címét. A begyűjtött, azonosításra nem alkalmas információkat néha arra használjuk, hogy javítsuk az oldal kinézetét és tartalmát és hogy segítsen felmérni, ki kereste fel az oldalunkat, milyen helységből és az oldal mely tartalmait keresték, tehát a felhalmozott adatokból ezeket az információkat oldal analízisre használjuk. Ez a Vipassana weboldal kereskedelmi vagy egyéb okból, személy azonosítására alkalmas adatokat soha nem ad ki harmadik félnek. Ugyanakkor szervezetünk bizonyos regionális weboldalai elfogadhatnak hitelkártya alapú dana (adomány) befizetést, és akkor a dana fizetéshez kapcsolódó esetben a személyes adatokra a pénzügyi tranzakció szokásos eljárása a mértékadó. Máskülönben személyes adataikat szervezeteink létesítményein és azok közös infra-struktúráján kívül nem fedjük fel, kivéve, ha jogilag erre, például bírósági határozattal vagy bírság terhe mellett köteleznek. Az ilyen adatokat kizárólag rendészeti ügynökség vagy más jogi követelésre tárhatjuk fel.

A Vipassana tanítók és segédtanítók, valamint a meditációs központ személyzete és a Dhamma szolgálók az Ön tanfolyami jelentkezési vagy a regisztrációs űrlapon leadott adataihoz csak „tudnia kell róla” alapon juthatnak hozzá. Ezeket az információkat, amint megérkeznek abba a központba vagy ahhoz a nem központi tanfolyam regisztrátorához ahová küldték, bizalmasan kezelik és védik, hogy harmadik fél ne juthasson hozzá. Az a bizonyos mód, ahogy az adatait karbantartják, tárolják és használják, megfelel annak a bizonyos országban érvényes adatvédelmi rendelkezéseknek, amelyben azt a bizonyos tanfolyamot tartják, amire jelentkezett. Adatainak figyelmetlenségből való felfedésének egyetlen kockázata az lehet, hogy amennyiben azokat e-mailben küldte és ezért az adatok a nyitott interneten lettek elküldve, miként bizonyos körülmények között email alkalmazó eszközei nem biztonságosak. Amennyiben nem akar személyes kockázatot vállalni, k érjük, ne használja ezen weboldal email alkalmazó eszközeit.

Jelentkezés lapjaink és az abban lévő személyes adatok kezelése komputeres tárolást és feldolgozást jelent. Ráadásul komputereink a világ különböző országaiban vannak. Amikor jelentkezési lapot küld, hogy részt vehessen egyik tanfolyamun-kon az egyértelmű egyetértését jelenti azzal, hogy jelentkezési adatait számítógépen feldolgozhassuk és tárolhassuk és a jelentkezési lapján szereplő személyes adatait

Harmadik fél szájtján gyüjtött adatok

Az adatvédelmi szabályzat csak az Öntől bekért adatok használatával és átadásával foglalkozik. Weboldalunkon lehetnek más oldalakra juttató linkek, amelyek adatkezelési gyakorlata eltérhet a mienktől. A látogatóknak tájékozódniuk kell ezen oldalak adatvédelmi közleményeiről, mivel ezen harmadik fél adatforgalmára nincs befolyásunk. Mivel Vipassana szervezeteink harmadik fél adatvédelmi szabályzatát nem ellenőrzik, és mivel ezen harmadik fél adatvédelmi szokásainak és szabályzatának, ha van ilyen, Ön a tárgya, és Vipassana szervezeteink nem felelősek azért, ahogyan ezen harmadik fél használja vagy terjeszti az Ön adatait. Ezért arra biztatjuk, hogy kérdezzen, mielőtt személyes adatait átadja másoknak.

Sütik

A „süti” egy kis mennyiségű információt tartalmazó szöveg fájl, amit weboldalunkon tett látogatásakor komputerünk leölt az Ön személyi számítógépére. A fájl egyedi azonosítási számot tartalmaz, hogy szerverünk tudja melyik PC-val van kapcsolatban. Kapcsolati sütit hozunk létre, ha jelentkezési a tanfolyamunkra való regisztrációhoz a honlapunkat használja. Kapcsolati sütit használunk ahhoz, hogy tudjuk régi tanítványként jelentkezett-e be, vagy nem. Néhány süti csak látogatásának idejéig foglal helyet a PC-jén, ezek a kapcsolatra vonatkozó sütik, amik automatikusan kitörlődnek, amikor bezárja a keresőjét. Néhány „regionális” weboldal szintén használhat sütiket.

Gyerekek adatkezelési szabályzata

Vipassana szervezetünk speciálisan nem gyűjt információt gyerekekről, de aggodalommal tekintünk a gyerekek és internet használatuk biztonságára. Ezért az USA 1998-as Gyermek online adatkezelési védelmi törvényével (és más országok hasonló törvénykezésével) összhangban, ellenőrizhető szülői beleegyezés nélkül, szándékosan soha nem igényelünk vagy kérünk 13 év alattiakról a személy felismerésére alkalmas információt. Amennyiben értesülünk arról, hogy ilyen személyes információt kaptunk, a szükséges, ellenőrizhető szülői beleegyezés nélkül, akkor ezt az információt kitöröljük az adatbázisunkból.

Országspecifikus adatvédelmi követelmények

Figyelembe kell venni, hogy egyes országoknak különleges adatkezelési rendelkezései lehetnek. Vipassana szervezeteink világszerte speciális adatkezelési szabályzatot alakítottak ki, hogy megfeleljenek ezeknek követelményeknek, amelyek speciális részletekben eltérhetnek a fentiekben említett politikáktól. Ezen speciális követelményeket tartalmazó, nyomtatott változat beszerezhető vagy annak a központnak a regisztrátorától, ahová jelentkezési ill. regisztrációs űrlapját elküldte, vagy a tanfolyam helyszínére való érkezéskor.

Leiratkozás/feliratkozás

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy leiratkozzon arról a listáról, amelynek címeire Vipassana szervezeteink Vipassana szolgáltatásokat és egyéb információkat tartalmazó email vagy postai küldeményeket küldenek. De bizonyos helyi értesítési listákra való feliratkozás is lehetséges. Ha úgy dönt, hogy nevét, email címét és egyéb személyes adatait el akarja távolíttatni adattárunkból, akkor ezt egy email, alábbi címre küldésével teheti meg: database-remove@dhamma.org. Fel- veheti a kapcsolatot a helyi Vipassana központtal is és ott is igényelheti a törlést.

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya lenne az adatvédelmi vagy Vipassana Website szabályzatunkkal, vagy a gyakorlattal kapcsolatban, kérjük írjon az alábbi címre: webmaster@dhamma.org.

Hatályossági dátum

Az adatvédelmi szabályzat 2001 nov. 1-től hatályos. Vipassana szervezeteink fenntartják a jogot, hogy a szabályzat rendelke-zéseit saját belátásuk szerint, bármikor megváltoztassák. Ezen weboldal használata a fent hivatkozott szabályzat kötelező elfogadását jelenti.