A technika bemutatása

A Vipassana India egyik legősibb meditációs technikája, amely hosszú időre elveszett az emberiség számára, míg több mint 2500 évvel ezelőtt Gotama, a Buddha újra felfedezte. A  Vipassana  jelentése: úgy látni a dolgokat, ahogy azok valójában vannak. Ez a tudat-tisztítás, önvizsgálat útján megvalósuló módszere. Először a tudat összpontosításához a természetes légzést kell megfigyelni, majd fókuszált tudattal a test és tudat változó természetét, továbbá az állandótlanság, a szenvedés és az énnélküliség univerzális igazságát. Az igazság, közvetlen megtapasztalás útján történő felismerése maga a tisztulási folyamat. Az egész ösvény (Dhamma) az univerzális problémákra való univerzális gyógyír és semmi köze sincs semmilyen szervezett valláshoz vagy szektához. Ezért bárki szabadon gyakorolhatja bármikor, bárhol anélkül, hogy összeütközésbe kerülne bármilyen fajjal, közösséggel, vagy vallással, s a módszer mindenki számára ugyanazt az eredményt hozza.

Mi nem a Vipassana:

 • nem vak hitre alapozott szertartás vagy rituálé.
 • nem intellektuális vagy filozófiai szórakozás.
 • nem gyógykúra, nem üdülés és nem társas összejövetelre szolgáló esemény.
 • nem menekülés a mindennapi élet megpróbáltatásai és nehézségei elől.

Mi a Vipassana:

 • szenvedésektől megszabadító módszer.
 • tudattisztítási módszer, amely segít a mindennapi élet feszültségeit és problémáit nyugodt, kiegyensúlyozott módon megoldani.
 • Az élet művészete, amely képessé tesz arra, hogy pozitív dolgokat cselekedjünk a közösség javára.

A Vipassana a legmagasabb szellemi értékeket célozza: a tö-kéletes megszabadulást és a teljes megvilágosodást. Célja so-hasem fizikai betegség gyógyítása, bár a tudat tisztulásának melléktermékeként számos pszichoszomatikus betegség megszűnik. A Vipassana a boldogtalanság három okát: a sóvár-gást, az elutasítást és a tudatlanságot semmisíti meg. A gyakorlással a meditáció feloldja a mindennapok során felhal-mozott feszültségeket, és kioldja a görcsöket, amelyeket a kellemes és kellemtelen helyzetekre történő kiegyensúlyozat-lan, rögzült szokásaink szerinti reakcióinkkal hoztunk létre.

Bár a Vipassanát, mint módszert a Buddha fejlesztette ki, gyakorlása nem korlátozott csupán a buddhistákra. Egyáltalán nincs szó áttérítésről. A technika azon az egyszerű alapon működik, hogy valamennyi embernek ugyanaz a problémája, s egy olyan módszer, amely ezeket a problémákat fel tudja számolni, a világon bárhol alkalmazható. Különböző vallási felekezetű emberek tapasztalták már meg a Vipassana jótékony hatásait anélkül, hogy összeütközésbe kerültek volna hitük gyakorlásával.

Meditáció és önfegyelem

Tudatunk, önmegfigyelés útján való tisztítási folyamata nem könnyű feladat - keményen meg kell érte dolgozni. Csak saját erőfeszítéseink útján juthatunk el belső felismeréseinkhez, más nem teheti meg ezt helyettünk. Ezért a meditáció csak azoknak való, akik komolyan gyakorolnak, s betartják a meditációs gyakorlat szerves részét képező, saját érdeküket és védelmüket szolgáló szabályokat.

Tíz nap kétségkívül rövid idő arra, hogy behatoljunk a tudatalatti legmélyebb rétegeibe, és megtanuljuk, hogyan lehet az ott lévő negativitásokat eltávolítani. A technika sikerének titka a ma- gányban való folyamatos gyakorlás. A szabályokat és elő-írásokat ezen gyakorlati szempontok alapján alakították ki, amik nem a tanítók vagy a szervezők érdekeit szolgálják, és nem a hagyományokhoz történő merev ragaszkodást, se nem valamilyen szervezett vallásban való vak hit negatív megnyilvánulásait jelentik. Ezek a racionális és tudományosan is meglapozott szabályok, sok ezer meditáló hosszú évek során szerzett tapasztalatain alapulnak. A szabályok betartása kedvező légkört teremt a meditáció gyakorlásához, míg a szabályok megsértése rontja a légkört.

A tanítványoknak a tanfolyam végéig kell maradniuk. A további szabályokat is meg kell ismerniük, és el kell fogadniuk. Csak azok jelentkezzenek a tanfolyamra, akik őszintén és lelkiismeretesen képesek betartani az előírt szabályokat. Azok, akik nincsenek felkészülve arra, hogy határo-zott erőfeszítést tegyenek, csak saját idejüket pazarolják, sőt zavarni fogják azokat, akik komolyan szeretnének gyakorolni. A jövendő tanítványnak azt is tudnia kell , hogy a szabályok szigorúságára hivatkozva a tanfolyam befejezése előtt nem tanácsos, sőt káros eltávozni. Hasonlóképpen nagyon sajnálatos lenne az is, ha valaki ismételt figyelmeztetések ellenére sem követné a szabályokat, és ezért kellene távoznia.

Komoly pszichiátriai rendellenességtől szenvedő személyek

Esetenként komoly mentális problémákkal küzdő emberek jön-nek a Vipassana tanfolyamra azzal az irreális elvárással, hogy a technika meggyógyítja vagy enyhíti mentális problémájukat. Bizonytalan emberi kapcsolataik és különböző, korábbi kezelések tovább nehezíthetik, hogy ezek az emberek hasznosnak érezzék, vagy akár elvégezzék a tanfolyamot. Nem professzionális önkénteseink képességei lehetetlenné teszik, hogy ilyen hátterű emberekről megfelelően gondoskodjunk. Jóllehet a Vipassana meditáció a legtöbb ember számára hasznos, nem helyettesítheti az orvosi vagy pszichiátriai kezelést és nem is ajánljuk komoly pszichiátriai rendellenességtől szenvedő embernek.

Viselkedési szabályzat

A gyakorlat alapja sīla — az erkölcsös magatartás. Sīla teremti meg a tudat koncentrációjának az alapjátsamādhi — ; és a tudat tisztítása paññā —a belátás bölcsességével érhető el..

A szabályok

A Vipassana tanfolyam összes résztvevőjének a tanfolyam teljes ideje alatt lelkiismeretesen be kell tartania a következő szabályokat:

 1. tartózkodás élőlény elpusztításától;
 2. tartózkodás lopástól;
 3. tartózkodás minden szexuális aktivitástól;
 4. tartózkodás a hazugságtól;
 5. tartózkodás mérgező anyagoktól.

Van további három szabály, amelyet a régi tanítványoknak (akik legalább egy tanfolyamot elvégeztek S.N. Goenka vagy segédtanítója vezetésével) be kell tartaniuk a tanfolyam teljes ideje alatt:

 1. tartózkodás a dél után evéstől;
 2. tartózkodás érzékszervi élvezettől és testi díszítéstől;
 3. tartózkodás magas, luxus ágy használatától.

A hatodik szabályt a régi tanítványok tej nélküli tea, vagy gyümölcslé ötórás szünetben való elfogyasztásával követhetik. A tanító ezen szabály betartása alól egészségügyi okból felmentést adhat egy régi tanítványnak. A hetedik és a nyolcadik szabályt minden régi tanítványnak követnie kell.

A Tanító és a technika elfogadás.

A hallgatóknak nyilatkozniuk kell, hogy a tanfolyam teljes ideje alatt betartják a tanítók utasításait és irányítását; azaz betartják a szabályokat, és pontosan a tanító kérésének megfelelően meditálnak, az utasításokat betartják és nem tesznek hozzá semmit. Csak a bizalmon alapuló hozzáállással képes bárki is szorgalmasan és gondosan gyakorolni. Ezt a résztvevőnek sa- ját belátása és megértése útján kell elfogadnia, és nem vak engedelmességből. A tanítóba és a technikába vetett bizalom a meditáció eredményességének alapvető feltétele.

Más technikák, rítusok és istentiszteleti formák

A tanfolyam ideje alatt alapvető fontosságú, hogy az ima, istentisztelet vagy vallási ceremónia bármilyen formáját - füstölők égetését, rózsafüzér olvasását, mantrázást, éneklést, táncot, böjtöt, stb. abbahagyjanak.. Bármilyen más meditációs és gyógyító technika alkalmazását szintén szüneteltetni kell. Ez nem jelenti, más módszerek vagy technikák kritikáját, hanem csak azt, hogy legyen lehetőség a Vipassana technika teljes tisztaságában történő kipróbálására..

Kiemelten felhívjuk a tanítványok figyelmét, hogy más technikák gyakorlása a Vipassana mellett nem csak, hogy helytelen, de veszélyes is lehet. A múltban volt rá eset, hogy a tanító ismételt figyelmeztetései ellenére egyes hallgatók szándékosan tovább folytatták egy másik technikához kapcsolódó szertartás gyakorolását, s ezzel saját maguknak ártottak. Bármilyen kétség vagy félreértés merüljön is fel, a tanító segítségével azok minden esetben tisztázhatók.

Interjúk a tanárral

A tanítók déli 12 és 1 óra között egyéni konzultációval állnak a tanítványok rendelkezésre. Kérdéseket nyilvánosan is fel lehet tenni este 9 és 9.30 között a meditációs teremben. Az interjúk és az esti kérdésfeltevés a meditációs technikára vonatkozó problémák és kérdések tisztázására szolgálnak.

Nemes csend

Minden tanítványnak be kell tartania a Nemes Csendet a tanfolyam elejétől az utolsó teljes nap reggeléig. A Nemes csend a test, a beszéd és a tudat teljes csendjét jelenti. A többi tanítvánnyal való mindenfajta kommunikáció, így a testbeszéd, jelbeszéd, írásos üzenetek, stb. szintén tilos.

A tanítványok azonban, amennyiben szükséges beszélhetnek a tanítóval, illl étkezéssel, szállással, vagy egészségügyi prob- lémáikkal kapcsolatosan a szervezőkkel. De még ezeket az érintkezéseket is a minimális szinten kell tartani. A tanítványok- nak érezniük kell, hogy egymástól elkülönítve kell gyakorolnak.

Férfiak és nők elkülönítése

Fenn kell tartani a férfiak és nők teljes elkülönítését. Házas vagy egyéb párok, nem léphetnek egymással semmiféle kapcsolatba. Ugyanez érvényes barátokra, vagy egyazon család tagjaira, stb.

Fizikai érintkezés

Nagyon fontos, hogy a tanfolyam ideje alatt sem az azonos, sem a külön neműek között semmiféle fizikai érintkezés ne legyen.

Jóga és testgyakorlatok

Jóllehet a fizikai jóga és egyéb gyakorlatok kompatibilisek a Vipassanával, mégis a tanfolyam idejére fel kell ezeket függeszteni, mivel a helyszínen nincsen erre szolgáló, megfelelően elkülönített hely. Dzsoggingolás szintén nem megengedett. A tanítványok a kijelölt területen sétálhatnak a szünetekben.

Vallási tárgyak, rózsafüzérek, kristályok, talizmánok, stb.

Ezeket az eszközöket nem szabad a tanfolyam területére hozni. Ha véletlenségből valakinél van ilyen készüléket, akkor azt a tanfolyam végéig, a vezetőségnél letétben kell tartani.

Mérgező anyagok és gyógyszerek

Sem gyógyszer, sem alkohol, vagy más egészségre ártalmas anyag nem hozható be a tanfolyam területére. Ez nyugtató és altatószerekre is vonatkozik. Orvosi előírásra szedett gyógyszerről tájékoztatni kell a tanítót.

Dohánytermékek

Az összes tanítvány egészsége és jó közérzete érdekében a dohányzás, dohányrágás vagy tubákolás nem engedélyezett.

Étel

Valamennyi meditáló speciális étkezési igényének és elvárásának nem lehet eleget tenni. A hallgatókat ezért tisztelettel kérjük, érjék be az egyszerű vegetáriánus ételekkel. A tanfolyam vezetése igyekszik a meditációhoz megfelelően kiegyensúlyozott és egészséges menüt biztosítani . Ha egészségügyi okokból bárkinek speciális diétára van szüksége, arról a jelentkezéskor szíveskedjék a vezetést tájékoztatni. A böjtölés nem megengedett.

Öltözék

Az öltözék legyen egyszerű, szolid és kényelmes. Szűk, áttetsző, kivágott vagy egyéb módon feltűnő ruházat (mint sortok, rövid szoknyák, ujjatlan vagy feszes felsőrészek) kerülendők. Napozás és hiányos öltözék viselése nem engedélyezett. Ez azért fontos, hogy a legkevésbé se zavarják a többieket.

Mosás és tisztálkodás

Mosógépek és szárítók nem állnak rendelkezésre, ezért a tanít- ványoknak elegendő mennyiségű ruházatot kell hozniuk. Kisebb ruhadarabok kézzel moshatók. Mosásra és tisztálko- dásra csak a szünetekben van lehetőség.

Külső kapcsolatok

A résztvevőknek a kurzus teljes ideje alatt a tanfolyam területén kell maradniuk. Csak akkor mehetnek el, ha a tanítótól külön engedélyt kapnak erre. A külvilággal való kommunikáció a tanfolyam vége előtt nem lehetséges. Ez vonatkozik a levelezésre, telefonálásra, vagy látogatók fogadására. A kommunikációs és elektronikus eszközöket a tanfolyam végéig letétbe kell tenni a vezetőségnél. Váratlan esemény esetén rokon vagy ismerős felveheti a kapcsolatot a szervezőkkel.

Zene, olvasás és írás

Hangszerek, rádió, stb. használata nem engedélyezett. Olvasnivalót és írószereket ne hozzanak a tanfolyamra. Nem szabad, hogy a tanítványok figyelmüket jegyzetek készítésével tereljék el. Az olvasás és írás tilalma nyomatékosítja e meditációs módszer szigorúan gyakorlati jellegét.

Hangrögzítő eszközök és kamerák

Ezek az eszközök a tanító kifejezett engedélyének hiányában nem használhatók.

A tanfolyam finanszírozása

A tiszta Vipassana hagyománynak megfelelően a tanfolyamok kizárólag adományalapon szerveződnek. Adományok csak régi tanítványoktól fogadhatók el, azoktól, akik legalább egy tanfolyamot elvégeztek S. N. Goenkával vagy segédtanítóival. Az, aki első ízben végezte el a tanfolyamot, a tanfolyam végén, vagy azt követően bármikor adhat adományt.

Ilyen módon a tanfolyamot azok támogatják, akik maguk is felismerték a gyakorlat előnyeit. Ezen előnyök másokkal való megosztásának szándékával, mindenki saját lehetősége és akarata szerint nyújt adományt. Szerte a világon Ilyen adomá-nyok képezik ezen tanfolyamok finanszírozásának egyetlen forrását. Nem támogatja vagyonos alapítvány vagy egyéni szponzor. Szolgálatukért sem a tanítók, sem a szervezők nem kapnak semmiféle juttatást. Ily módon a Vipassana terjesztése a cél tisztaságával, mindenféle üzlettől mentesen valósul meg..

Akár nagy az adomány vagy kicsi, adni a mások segítésének óhajával kell : “Korábbi résztvevők nagylelkű támogatásából finanszírozták az általam elvégzett tanfolyamot; most én szeretnék hozzájárulni a jövendő tanfolyamok költségeihez azért, hogy mások javát is szolgálhassa e technika.”

Összefoglalás

Az alapelvek és szabályok mögött meghúzódó szellemiség tisztázására az alábbiak összegezés adható:

Fordítson nagy figyelmet arra, hogy másokat ne zavarjon. Ugyanakkor ne törődjön mások zavaró viselkedésével.

Előfordulhat, hogy egy tanítvány nem érti meg egy vagy több szabály alkalmazásának gyakorlati célját. Ekkor ahelyett, hogy teret engedne a negativitásnak és a kétségeknek, kérjen azonnali tisztázást a tanítótól.

Csak fegyelmezett hozzáállással és maximális erőfeszítéssel érthetik meg a tanítványok e technika lényegét és részesülhet-nek annak jótékony hatásából. A tanfolyam alatt a hangsúly a munkán van. Az aranyszabály az, hogy befelé forduló tudattal, bármilyen felmerülő kellemetlenséget, vagy zavaró tényezőt figyelmen kívül hagyva, úgy meditáljon, mintha egyedül lenne.

Végül a tanítványoknak figyelembe kell venniük, hogy előreha-ladásuk kizárólag saját pozitív tulajdonságaiktól, személyes fejlődésüktől és az alábbi öt tényezőtől függ: legkomolyabb erőfeszítés, bizalom, nyitottság, egészség és bölcsesség.

Segítsenek a fenti információk abban, hogy a tanfolyam maxi-mális előnyükre váljék. Örülünk, hogy segíthetünk, és kívánjuk, hogy a Vipassana tapasztalatai révén békét és harmóniát nyerjenek.

A TANFOLYAM NAPIRENDJE

A gyakorlás folyamatosságának érdekében a tanfolyamra a következő napirendet alakították ki. A minél jobb eredmény érdekében a tanítványoknak ezt tanácsos betartaniuk.

4:00   Reggeli ébresztő gong
4:30-6:30   Egyéni meditáció a szobában vagy a dhamma teremben
6:30-8:00   Reggeli szünet
8:00-9:00   Csoprtos meditáció a dhamma teremben
9:00-11:00   Egyéni meditáció a szobában vagy a dhamma teremben teacher's instructions
11:00-12:00 noon   Lunch break
12noon-1:00 pm   Rest and interviews with the teacher
1:00-2:30 pm   Meditate in the hall or in your room
2:30-3:30 pm   Group meditation in the hall
3:30-5:00 pm   Meditate in the hall or in your own room according to the teacher's instructions
5:00-6:00 pm   Tea break
6:00-7:00 pm   Group meditation in the hall
7:00-8:15 pm   Teacher's Discourse in the hall
8:15-9:00 pm   Group meditation in the hall
9:00-9:30 pm   Question time in the hall
9:30 pm   Retire to your own room--Lights out

A fenti viselkedési szabályzat egy példányát itt Adobe Acrobat formátumban letöltheti. A tanfolyamra való jelentkezés előtt gondosan elolvashatja és átnézheti. A a tanfolyami listán lévő Vipassana meditációs tanfolyamra, a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével jelentkezhet.