A Vipassana meditáció

A Vipassana, ami annyit jelent, hogy úgy látni a dolgokat, ahogy azok vannak, India ősi meditációs technikáinak egyike. Ezt több mint 2500 évvel ezelőtt Gotama, a Buddha fedezte fel újra és univerzális baj elleni univerzális gyógymódként tanította azaz mint an Az élet művészetét. Ez a szektamentes technika a tudati szennyeződések teljes megsemmisítését és az ebből következő teljes megszabadulás legteljesebb boldogságát célozza. A gyógyítás célja nem valamely betegség, hanem az emberi szenvedés gyógyítása.

A Vipassana önmagunk, önmegfigyeléssel történő átalakítása. A test és a tudat mélyreható összekapcsolódására fókuszál. Ez úgy tapasztalható meg közvetlenül, ha fegyelmezett figyelemmel kísérjük a test életét jelentő, azon fizikális érzeteket, amik állandó összekapcsolódásban vannak a tudattal és kondicionálják annak működését. Ez a megfigyelés alapú, a tudat és a test gyökeréhez vezető, önfelfedező utazás az, ami a mentális tisztátalanságokat megsemmisítve szeretettel és együttérzéssel teli, kiegyensúlyozott tudatot eredményez.

Az ember gondolatait, érzéseit, ítéleteit és érzeteit irányító természeti törvény világossá válik. Közvetlen megfigyelés segítségével érthetővé válik hogyan fejlődik valaki és hogyan esik vissza, hogyan okoz magának szenvedést ill szabadítja meg magát a szenvedéstől. Az életet fokozott tudatosság, illúziómentesség és béke fogja jellemezni.

A hagyomány

A Buddha idejétől a mai napig a tanítók töretlen láncolatán keresztül adták át egymásnak a Vipassanát. Ebben a láncolatban a tanító jelenleg, a származását tekintve eredetileg indiai , Mr. S.N. Goenka, aki Burmában (Myanmar) született. Burmában élve jó szerencséjére tanítójától Sayagyi U Ba Kintől, aki abban az időben magas rangú állami tisztviselő volt megtanulta a Vipassanát. A tanítójától tizennégy éven keresztül kapott tanítás után, Mr Goenka 1969-ben Indiában telepedett le és kezdett el Vipassanát tanítani. Azóta a legkülönbözőbb fajú és vallású em-berek tízezreit tanította Keleten és Nyugaton. 1982-ben segéd tanítókat kezdett kinevezni, hogy segítsenek neki kielégíteni a Vipassana tanfolyamok iránti, egyre nagyobb mértékben növekvő igényt.

A tanfolyamok.

A technikát tíznapos, bennlakásos tanfolyamon tanítják, amelynek során a résztvevők betartják az előírt viselkedési szabályzatot, megtanulják a módszer alapjait és elég sokat gyakorolnak ahhoz, hogy megtapasztalják előnyeit.

A tanfolyam kemény és komoly munkát igényel. A tréningnek három lépése van. Az első a tanfolyam idejére szóló, lényege hogy tartózkodni kell az öléstől, a lopástól, a helytelen szexuá-lis magatartástól, hamis beszédtől, a mérgező anyagoktól. Ez az viselkedési szabály a tudat lecsendesítését szolgálja, amelyik másként túl zaklatott lenne az önmegfigyeléshez. A következő lépés a tudat feletti uralom fejlesztése, amikor is meg kell tanulni a figyelemnek az állandóan változó légzésáram természetes valóságára rögzítését. A negyedik napra a tudat nyugodtabb és fókuszáltabb lesz, ké-pes lesz a Vipassana a gyakorlására: ami a testszerte megjele-nő érzetek reagálás nélküli megfigyelése, természetük megér-tése és ezáltal a felülemelkedett egykedvűség kifejlesztése. Végül az utolsó napon a résztvevők a mindenki iránti szerető kedvesség vagy jóakarat meditációt tanulják, amelyben a tan-folyam alatt kifejlesztett tisztaságot megosztják az élőlényekkel.

Az egész technika lényegében mentális tréning. Ahogyan fizikai gyakorlatokat végzünk testünk egészsége érdekében a Vipassana használható az egészséges tudat kifejlesztésére.

Mivel valóban segítségnek bizonyul, nagy hangsúlyt kell fektetni a technikának az eredeti, autentikus formában való megtartására. Ezért tanítása nem üzleti alapon történik, hanem ingyen. A tanításban résztvevő személyek semmiféle anyagi juttatásban nem részesülnek. A tanfolyamnak nincsen díja, még a szállás és étkezés fedeze- tére sem. Minden költséget azon régi tanítványok adományából fedeznek, akik elvégezve a tanfolyamot és megtapasztalva a Vipassana jótéteményeit meg akarják adni annak a lehetőségét, hogy más is részesülhessen belőle..

Természetesen az eredmény a folyamatos gyakorlással fokozatosan mutatkozik meg. Irreális elvárni, hogy 10 napon belül minden probléma megoldódjék. Ezen időszak alatt a Vipassana lényege megtanulható annyira, hogy alkalmazható legyen a mindennapokban. Minél többet gyakorol valaki, annál jobban megszabadul a szenvedésétől és kerül közelebb a végső célhoz a teljes megszabaduláshoz. Már tíz nap is adhat a mindennapokban észrevehetően hasznos eredményeket.

Minden őszintén érdeklődő embert szívesen látunk a Vipassana tanfolyamon, hogy megtapasztalhassák a technika működését és felmérjék a hasznát. Mindenki, aki kipróbálja, úgy fogja látni, hogy a Vipassana olyan megfizethetetlen eszköz, amellyel valódi boldogság szerezhető és osztható meg másokkal.