Các khóa thiền


(Các) trung tâm    
(Các) cơ sở không chính thức


Đang hiển thị tới của kết quả — Vui lòng chỉnh lại các tiêu chuẩn tìm kiếm để hiển thị kết quả ngoài 100 kết quả đầu
Không tìm thấy kết quả. Xin hãy sửa đổi các tiêu chuẩn tìm kiếm và tiến hành tìm kiếm lại.

Khóa 10 ngày là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana, trong đó phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của ngài. Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê trong lịch.

Khóa dành cho thiếu nhi được tổ chức cho tất cả trẻ em từ 8-12 tuổi có nhu cầu học thiền. Cha mẹ/người giám hộ của trẻ không nhất thiết phải là thiền sinh.

Khóa thiền Anapana dành cho thiếu niên được tổ chức cho thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 - 18. Cha mẹ/người giám hộ của trẻ không nhất thiết phải là thiền sinh.

Khóa 10 ngày dành cho lãnh đạo là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana được thiết kế riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ. Phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng xem Website khóa thiền dành cho lãnh đạo. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.


Làm thế nào để tìm và ghi danh một khoá thiền:  
  • Chọn một tab phù hợp, chỉnh các tùy chọn tìm kiếm bằng cách chỉ định thêm một hoặc nhiều giá trị cho mỗi hộp (nhấp tiếp một lần nữa vào cùng hộp để cụ thể hoá các giá trị bổ sung) và nhấn nút tìm kiếm
  • Tìm một khoá thiền phù hợp từ danh sách các khoá thiền sẵn có và nhấn nút Ghi danh để truy cập vào mục đơn ghi danh khoá thiền trực tuyến bằng ngôn ngữ mà quý vị lựa chọn (chỉ 100 kết quả tìm kiếm đầu được hiển thị; nếu quý vị không tìm được một khoá phù hợp từ kết quả tìm kiếm, vui lòng sửa lại các phương án tìm kiếm và thực hiện lại thao tác tìm kiếm này)
  • Đọc kỹ hướng dẫn về Điều lệ & Kỷ luật khoá thiền mà quý vị được yêu cầu phải tuân thủ trong suốt khoá thiền.  Điền đầy đủ và hoàn chỉnh các phần trong đơn ghi danh và tiến hành nộp đơn.  Tất cả các khoá đều yêu cầu người tham dự phải nộp đơn ghi danh.
  • Chờ đợi đơn thông báo từ Ban Ghi danh. Tất cả các thông tin liên lạc sẽ được thực hiện qua email, nếu quý vị cung cấp địa chỉ email trong đơn ghi danh. Do số lượng lớn các đơn ghi danh, quý vị có thể sẽ phải chờ đợi một vài tuần mới nhận được thông báo từ phía ban ghi danh.
  • Nếu đơn ghi danh của quý vị được chấp nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị xác nhận lại để giữ chỗ của quý vị trong khoá thiền.