Các khóa thiền


(Các) trung tâm    
(Các) cơ sở không phải là trung tâm chính thức


Đang hiển thị tới của kết quả — Please refine the search to view results beyond the top 100.
No records found. Please revise the search criteria and reissue the search.

Khóa 10 ngày là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana, trong đó phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn thành ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của ngài.

Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê phía trên.

Khóa dành cho Trẻ em được tổ chức cho tất cả trẻ em từ 8-12 tuổi có nhu cầu học thiền. Cha mẹ/người giám hộ của trẻ không nhất thiết phải là thiền sinh.

Khóa thiền Anapana dành cho thanh thiếu niên được tổ chức cho thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 - 18. Cha mẹ/người giám hộ của trẻ không nhất thiết phải là thiền sinh.

Khóa 10 ngày dành cho lãnh đạo là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana được thiết kế riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ. Phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng xem Website khóa thiền dành cho lãnh đạo. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.


How to locate and apply for courses:  
  • Select an applicable tab, refine the search options by specifying one or more values per box (re-click the same box to specify additional values) and press the search button
  • Find a suitable course from the list of available courses and click the Apply button to access the online application form in the language of your choice (only the top 100 results are returned; if you do not find a suitable course from the returned result set then refine the search options further and reissue the search)
  • Read carefully the Introduction to the Technique and Code of Discipline which you will be asked to follow during your course.  Fully and completely fill out all the sections of application form and submit it.  An application is required to register for all courses.
  • Await notification.  All correspondence will be through e-mail if you give an e-mail address in your application. Due to the large volume of applications, it may take several weeks before receiving notification.
  • If your application is accepted then we require you to confirm you will be attending in order to secure your place in the course.

Courses in certain countries are in the process of being made (but are not yet) available via the search facility. For a complete worldwide listing of locations offering Vipassana meditation courses, please visit our directory and maps pages.