Kursi


Centrs(i)    
Ārpus centra


Prev Nākamo
Rāda līdz no rezultāti — Please refine the search to view results beyond the top 100.
No records found. Please revise the search criteria and reissue the search.

10 dienu kursi ir Vipassanas meditācijas iepazīstināšanas kursi, tehniku māca katru dienu soli pa solim. Kurss sākas pēc reģistrācijas perioda (14.00-16.00) un ievadrunas, kam seko 10 pilnas meditācijas dienas, un beidzas 11tās dienas rītā 7.30.

Vecie studenti ir tie, kuri ir pabeiguši 10 dienu Vipassanas meditācijas kursu kopā ar S.N. Goenku vai viņa asistējošiem skolotājiem.

Vecajiem studentiem ir iespēja sniegt Dhammas kalpošanu iepriekš minētajos kursos.

Children's Courses are open for all children aged 8-12 years old who wish to learn to meditate. Their parents/guardians do not have to be meditators.

Teenagers' Anapana Courses are available for teens in different age ranges from 13-18 years old. Their parents/guardians do not have to be Vipassana meditators.

10-day Executive Courses are an introductory course to Vipassana Meditation especially for business executives and government officials where the technique is taught step-by-step each day. For more information please visit the Executive course website. The courses begin after a 2-4 pm registration period and orientation, followed by 10 full days of meditation, and end the morning of the 11th day by 7:30am.