Σεμινάρια


Κέντρο (α)    
Μη-Κέντρο(α)


Εμφάνιση προς από αποτελέσματα — Παρακαλούμε βελτιώσετε την αναζήτηση για να δείτε αποτελέσματα μετά τα 100 πρώτα.
Δεν βρέθηκαν εγγραφές. Παρακαλούμε αναθεωρήστε τα κριτήρια αναζήτησης και ξανα-αναζητήστε.

Τα 10-ήμερα Σεμινάρια είναι εισαγωγικά σεμινάρια για το Διαλογισμό της Βιπάσσανα, όπου διδάσκεται η τεχνική βήμα βήμα κάθε μέρα. Τα σεμινάρια ξεκινούν μετά τις 2-4 μ.μ., που γίνονται οι εγγραφές και η ομιλία προσανατολισμού, ακολουθούν 10 μέρες διαλογισμού, και τελειώνουν το πρωί της 11ης μέρας κατά τις 7:30 π.μ.

Παλιοί Μαθητές είναι αυτοί που έχουν ολοκληρώσει ένα τουλάχιστον 10-ήμερο σεμινάριο διαλογισμού Βιπάσσανα, με τον S.N.Goenka ή με κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του.

Οι παλιοί μαθητές έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν Εθελοντική Υπηρεσία στα σεμινάρια.

Τα σεμινάρια για παιδιά είναι ανοιχτά για όλα τα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών που επιθυμούν να μάθουν να διαλογίζονται. Οι γονείς / κηδεμόνες τους δεν είναι είναι απαραίτητο να είναι διαλογιζόμενοι.

Τα σεμινάρια για Anapana για εφήβους είναι ανοιχτά για εφήβους από 13-18 ετών. Οι γονείς / κηδεμόνες τους δεν είναι είναι απαραίτητο να είναι διαλογιζόμενοι.

Τα 10-ήμερα σεμινάρια για επιχειρηματίες είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στο διαλογισμό Βιπάσσανα, ειδικά για στελέχη επιχειρήσεων και αξιωματούχους της κυβέρνησης, όπου η τεχνική διδάσκεται βήμα-βήμα κάθε μέρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα σεμιναρίων για επιχειρηματίες. Τα μαθήματα αρχίζουν μετά από την εγγραφή και την ομιλία προσανατολισμού στις 2-4 μ.μ., ακολουθούν 10 πλήρεις ημέρες διαλογισμού, και τελειώνουν το πρωί της 11ης ημέρας στις 07:30 π.μ.


How to locate and apply for courses:  
  • Select an applicable tab, refine the search options by specifying one or more values per box (re-click the same box to specify additional values) and press the search button
  • Find a suitable course from the list of available courses and click the Apply button to access the online application form in the language of your choice (only the top 100 results are returned; if you do not find a suitable course from the returned result set then refine the search options further and reissue the search)
  • Read carefully the Introduction to the Technique and Code of Discipline which you will be asked to follow during your course.  Fully and completely fill out all the sections of application form and submit it.  An application is required to register for all courses.
  • Await notification.  All correspondence will be through e-mail if you give an e-mail address in your application. Due to the large volume of applications, it may take several weeks before receiving notification.
  • If your application is accepted then we require you to confirm you will be attending in order to secure your place in the course.