Vipassanameditaatio

Vipassana tarkoittaa asioiden näkemistä sellaisina kuin ne todella ovat. Se on yksi Intian vanhimmista meditaatiotekniikoista. Buddha löysi tekniikan uudelleen yli 2500 vuotta sitten ja opetti sitä yleismaailmallisena lääkkeenä yleismaailmallisiin ongelmiin,  elämisen taitona. Tämän ei-uskonnollisen tekniikan tavoite on mielen epäpuhtauksien hävittäminen, mistä seuraa täydellinen vapautuminen kärsimyksestä.

Vipassana on itsetarkkailun avulla tapahtuvaa itsensä kehittämistä. Tekniikka painottaa voimakasta mielen ja kehon yhteyttä, jonka voi kokea tarkkailemalla kurinalaisesti kehon fyysisiä tuntemuksia. Nämä tuntemukset ovat ruumiin toimintaa, joka on jatkuvasti yhteydessä mielen toimintaan ja ehdollistaa sitä. Tarkkailun avulla tapahtuva, itseen kohdistuva tutkimusmatka mielen ja ruumiin yhtymäkohtaan käynnistää mielen puhdistumisen, jonka tuloksena mielestä tulee tasapainoinen, myötätuntoinen ja rakastava.

Ajatuksia, tunteita, arvioita ja tuntemuksia säätelevät lait käyvät ilmi tekniikan avulla. Myös kasvaminen ja taantuminen, kärsimyksen tuottaminen ja siitä vapautuminen oivalletaan välittömän kokemuksen avulla. Elämästä tulee aiempaa tiedostavampaa, harhaisuus vähenee ja rauha ja itsekontrolli lisääntyvät.

Traditio

Buddhan jälkeen vipassanaa on opetettu nykyhetkeen asti katkeamattomana opettajien ketjuna. Tämänhetkinen opettaja, S.N. Goenka, syntyi Intiassa ja kasvoi Burmassa (Myanmarissa). Burmassa ollessaan hänellä oli onni oppia vipassanaa opettajaltaan Sayagyi U Ba Khinilta, joka oli tuolloin korkeassa valtion virassa. Harjoiteltuaan opettajansa johdolla vipassanaa 14 vuotta Goenka asettui asumaan Intiaan ja alkoi opettaa tekniikkaa vuonna 1969. Siitä lähtien hän on opettanut kymmeniätuhansia ihmisiä eri taustoista ja uskonnoista idässä ja lännessä. Vuonna 1982 hän alkoi nimittää avustavia opettajia tyydyttämään lisääntyvää kurssitarvetta.

Kurssit

Tekniikkaa opetetaan 10-päivän kursseilla, joiden aikana kurssilaiset noudattavat määrättyjä Kurssin sääntöjä, oppivat tekniikan perusteet sekä harjoittavat meditointia riittävästi kokeakseen sen hyödyt.

Kurssin käyminen edellyttää kovaa harjoittelua. Harjoittelussa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa kurssilainen sitoutuu kurssin ajaksi pidättymään tappamisesta, varastamisesta, seksuaalisesta toiminnasta, valheellisesta puheesta ja päihteistä. Näiden yksinkertaisten moraaliohjeiden tarkoituksena on rauhoittaa mieli, joka muuten olisi liian levoton itsetarkkailuun. Toisessa vaiheessa kurssilainen kehittää mielensä hallintaa kohdistamalla tarkkaavaisuutensa jatkuvasti muuttuvaan luonnollisen hengitykseen, joka virtaa sieraimista sisään ja ulos. Neljänteen päivään mennessä mieli on rauhoittunut ja keskittynyt riittävästi vipassanameditaation harjoittamiseen. Vipassanameditaation aikana kurssilainen tarkkailee kehon tuntemuksia, tavoitteinaan ymmärtää niiden todellinen luonto ja kehittää mielentyyneyttä oppimalla olemaan reagoimatta tuntemuksiin. Viimeisenä varsinaisena kurssipäivänä kurssilaiset oppivat pyyteettömän rakkauden ja hyväntahtoisuuden meditaation, jonka avulla kurssin aikana syntynyttä puhtautta voi jakaa muille.

Koko tekniikka on itse asiassa mielen harjoittamista. Fyysisten harjoitteiden avulla pyrimme terveeseen ruumiiseen; vipassanan avulla voimme saavuttaa terveen mielen.

Koska tekniikan on huomattu toimivan, se on haluttu säilyttää mahdollisimman muuttumattomana alkuperäisessä muodossaan. Tekniikkaa ei opeteta kaupallisesti, vaan se on tarjolla kaikille ilmaiseksi. Kukaan opetuksen järjestämiseen osallistuva ei saa työstään rahallista tai muuta aineellista korvausta. Kurssit ovat maksuttomia, myös ruoka ja majoitus ovat ilmaisia. Kurssit rahoitetaan aiempien kurssilaisten lahjoituksilla. Lahjoituksen antanut kurssilainen on suorittanut vähintään yhden 10-päivän kurssin, hyötynyt siitä ja halunnut antaa muillekin mahdollisuuden osallistua kurssille.

Kurssin hyödyt tulevat tietenkin jatkuvan harjoittelun myötä. Olisi epärealistista odottaa kaikkien ongelmien katoavan kymmenessä päivässä. Siinä ajassa on kuitenkin mahdollista oppia vipassanan perusteet, jotta niitä voisi hyödyntää jokapäiväisessä elämässä. Mitä enemmän tekniikkaa harjoittelee, sitä enemmän vapautuu kärsimyksestä ja sitä lähempänä on lopullista tavoitetta, täydellistä vapautumista. Jo kymmenessä päivässä voi saavuttaa näkyviä tuloksia, joista on hyötyä arkielämässä.

Jokainen vilpittömästi kiinnostunut on tervetullut vipassanakurssille katsomaan, kuinka tekniikka toimii ja arvioimaan sen hyödyt. Jokainen, joka antaa tekniikalle mahdollisuuden, huomaa että vipassana on kallisarvoinen väline, jonka avulla voi saavuttaa todellisen onnellisuuden ja jakaa sitä muiden kanssa.