Vipassana Meditasyonu

Olanı olduğu gibi görmek demek olan Vipassana, Hindistan'ın en eski meditasyon tekniklerinden biridir. Gotama Buda tarafından 2500 yıldan daha uzun süre önce keşfedilen ve evrensel hastalıklara evrensel bir ilaç olarak öğretilen bir ''Yaşama Sanatı''dır. Bu din dışı teknik zihinsel kirlilikleri toptan yok etmeyi ve en yüksek mutluluk, tam bir özgürleşme sonucunu amaçlar. Şifa, sadece hastalıkları iyileştirme değil, insan ıstırabının temel iyileşmesi amacıdır.

Vipassana kendi kendini gözlemlemeyle bir kendini dönüştürme yoludur. Bedeni yaşamını biçimlendiren fiziksel duyumlara yönelik disiplinli bir dikkatle doğrudan deneyimlenebilecek ve zihini yaşamını koşullandıran ve sürekli birbiriyle ilişkide olan, zihin ve madde arasında derin bir bağlantıya odaklanır. Zihinsel kirliliği çözüp sevgi ve şefkat dolu, dengeli bir zihin haline getiren bu gözlem temelli, zihin ve maddenin kökenine yapılan kendi kendine keşif yolculuğudur.

Düşüncelerimizi, duygularımızı, yargılarımızı ve durumlarımızı yöneten bilimsel kanunlar açık olur. Doğrudan deneyimle, kişinin büyüme ve gerileme doğası, nasıl acı ürettiği ve kendisini nasıl acıdan kurtardığı anlaşılır. Yaşam, artan bir farkındalık, hayalden uzak olma, özdenetim ve huzurla tanımlanır.

Gelenek

Buda'nın zamanından beri, Vipassana kuşaktan kuşağa günümüze kadar kesintisiz bir öğretmen zinciriyle gelmiştir. Bu zincirdeki şu anki öğretmen S.N. Goenka Hintli olmasına rağmen Burma'da doğmuş ve büyümüştür. Orada yaşarken yüksek mevkide bir hükümet görevlisi olan, öğretmeni Sayagyi U Ba Khin'den Vipassana öğrenme şansına sahip olmuştur. Öğretmeninden 14 yıl eğitim aldıktan sonra Goenka Hindistan'a yerleşmiş ve 1969'da Vipassana öğretmeye başlamıştır. O zamandan beri doğuda ve batıda her milletten on binlerce insana bu meditasyonu öğretiyor. 1982'de Vipassana kurlarına artan talebi karşılamak için asistan öğretmenler atamaya başlamıştır.

Kurslar

Teknik on günlük konaklamalı kurslar şeklinde öğretilir. Katıımcılar, önceden belirlenmiş Disiplin Kurallarına uyarlar ve yöntemin temellerini öğrenirler ve faydalı sonuçlarını deneyimlemek için yeteri kadar uygularlar.

Kurs, ciddi ve çok çalışmayı gerektirir. Eğitim için üç adım vardır. İlk adım, kurs süresince öldürmekten, çalmaktan, cinsel aktiviteden, yalan konuşmaktan ve uyuşturucu ve sarhoş edici maddelerden kaçınmaktır. Bu basit ahlak kuralları, aksi halde kendi kendini gözlemleme işini yapamayacak kadar ajite olacak olan zihni sakinleştirmeye yarar. Sonraki adım dikkatini nefesin içeri girip burun deliklerinden çıktığı şekliyle sürekli değişen akışın doğal gerçekliğine odaklamayı öğrenerek zihin üzerinde hakimiyet geliştirmektir. Dördüncü günde zihin daha da sakinleşir ve odaklanır, Vipassana uygulamasını yapabilecek hale daha çok gelir, beden boyunca duyumları gözlemleyerek, onların gerçek doğasını anlayarak ve onlara tepki vermemeyi öğrenerek dengelilik geliştirerek. Son olarak, onuncu günde katılımcılar, kurs boyunca geliştirdikleri saflığı bütün varlıklarla paylaştıkları, şefkatli sevgi ya da herkes için iyi niyet meditasyonunu öğrenirler.

Bütün uygulama, aslında zihinsel bir çalışmadır. Tıpkı bedenimizi sağlıklı tutmak için fiziksel egzersiz yaptığımız gibi, Vipassana da sağlıklı bir zihne sahip olmak için kullanılabilir.

Gerçekten çok yararlı bulunduğu için, tekniğin özgünlüğünü, otantik şeklini korumaya büyük vurgu yapılır. Ticari olarak öğretilmez, ücretsiz verilir. Öğretiyle ilgili hiç kimse herhangi bir maddi karşılık almaz. Kurslar için ücret istenmez. Yemek ve kalacak yer masraflarının karşılanması için bile ücret talep edilmez. Bütün giderler daha önce bir kurs oturmuş ve Vipassana'nın faydasını görmüş ve başkalarının da faydalanması için fırsat sağlamayı isteyenlerce karşılanır.

Elbette sonuçlar, düzenli uygulamayla derece derece gelir. Bütün sorunların on günde çözülmesini ummak gerçekçi değildir. Ancak, bu süre içinde günlük yaşamda uygulanabilmesi için Vipassana'nın temelleri öğrenilebilir. Teknik ne kadar çok uygulanırsa, ıstıraptan o kadar çok özgürleşilir ve nihai özgürleşme amacına o kadar çok yaklaşılır. On gün bile parlak sonuçlar ve günlük yaşamda bariz faydalar sağlayabilir.

Bütün içten insanlar, tekniğin kendileri için nasıl çalıştığını görmek ve faydalarını ölçmek için Vipassana kursuna katılmaya davetlidir. Deneyen herkes Vipassana'nın gerçek mutluluğa erişip bunu başkalarıyla paylaşacak, paha biçilmez bir araç olduğunu göreceklerdir.