Chào mừng

Vipassana, nghĩa là thấy sự việc đúng như thật, là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ. Nó được truyền dậy tại Ấn độ hơn 2500 năm truớc đây như là một liều thuốc chung để chữa trị những căn bệnh chung, nghĩa là, một Nghệ Thuật Sống. Để cho những người không quen thuộc với Thiền Vipassana, có sẵn một bài Giới Thiệu về Thiền Vipassana của Thiền sư Goenka và Hỏi & Đáp về Vipassana.

Phương pháp Thiền Vipassana được giảng dậy tại những khóa thiền nội trú mười-ngày trong đó người tham dự học những căn bản của phương pháp, và thực hành đầy đủ để đạt được những thành quả hữu ích. Không phải trả tiền để tham dự khóa thiền — ngay cả chi phí về ăn uống và chỗ ở. Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người, đã hoàn tất một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, mong muốn những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc.

Các khóa học và địa điểm

Những khóa thiền được giảng dậy tại nhiều Trung Tâm Thiền và tại những địa điểm thuê mướn không phải là trung tâm. Mỗi địa điểm đều có lịch trình khóa thiền riêng. Trong hầu hết mọi trường hợp, một đơn xin tham dự một khóa thiền này có thể gởi đi bằng cách bấm vào ngày tháng của khóa thiền được liệt kê trong lịch trình. Có nhiều Trung tâm tại Ấn độ và những nơi khác tại Á châu; mười Trung tâm tại Bắc Mỹ; ba Trung tâm tại Châu Mỹ La tinh; bẩy Trung tân tại Âu châu; bẩy Trung tâm tại Úc châu/Tân tây lan; một Trung tâm tại Trung đông và một Trung tâm tại Phi châu.

Một bản họa đồ địa điểm khóa thiền trên thế giới và tại Ấn độ và Nepal.

Các khóa học đặc biệt và tài nguyên

Những khóa Thiền Vipassana cũng được giảng dậy trong nhà tù. Một khóa thiền 10-ngày đặc biệt dành riêng cho các giám đốc thương mại và viên chức chính phủ thỉnh thoảng được tổ chức tại nhiều trung tâm trên thế giới. Muốn có thêm tin tức xin viếng Website Khóa Thiền cho Giám đốc.

Information on Vipassana Meditation is also available in the other languages. Click on the globe on the top right of the page to select a language.