Słowniczek

Ogólne

Kursy dwujęzyczne są kursami prowadzonymi w dwóch językach. Wszyscy uczniowie będą słuchali instrukcji do medytacji w dwóch językach codziennie. Wieczorne wykłady będą miały miejsce oddzielnie.

Starsi uczniowie to osoby, które ukończyły 10-dniowy kurs medytacji Vipassana z S.N.Goenką lub którymś z jego nauczycieli asystentów. Starsi uczniowie mają możliwość służyć Dhammie na kursach zamieszczonych w rozkładzie.

Wszystkie kursy są prowadzone wyłącznie dzięki dobrowolnym dotacjom. Wszystkie wydatki są pokrywane z dotacji otrzymanych od osób, które ukończyły kurs, doświadczyły korzyści z praktyki Vipassany i chcą przyczynić się do zapewnienia innym możliwości podobnego doświadczenia. Nauczyciele prowadzący kurs, jak też osoby usługujące na kursie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. W ten sposób Vipassana jest nauczana w sposób wolny od komercjalizmu.

Kursy medytacyjne są prowadzone w ośrodkach jak też miejscach poza ośrodkami. Ośrodki medytacyjne mają wszelkie warunki, aby kursy mogły się tam odbywać przez cały rok. Zanim powstały ośrodki w tej tradycji, wszystkie kursy były prowadzone w wynajętych, tymczasowych miejscach takich jak place biwakowe, ośrodki religijne, koścoły i inne. Obecnie w krajach, gdzie miejscowi starsi uczniowie nie założyli jeszcze ośrodków, kursy 10-dniowe mają miejsce w wynajętych i zaadaptowanych obiektach.


Typ kursu:

Krótkie kursy dla starszych uczniów (1-3 dniowe) są dla uczniów, którzy ukończyli kurs 10-dniowy z S.N.Goenką lub którymś z jego nauczycieli asystentów. Wszyscy starsi uczniowie są mile widziani na tych kursach, również ci, którzy siedzieli swój ostatni kurs 10-dniowy jakiś czas temu. .

Kursy 10-dniowe są kursami wstępnymi Medytacji Vipassana, na których technika nauczana jest krok po kroku każdego dnia. Kurs obejmujący 10 pełnych dni medytacji rozpoczyna się po rejestracji, która ma miejsce od 14.00 do 17.00, zebraniu organizacyjnym, a kończy się 11 dnia rano przed 7.30.

10-dniowe kursy dla osób na wysokich stanowiskach kierowniczych są wstępnymi kursami Medytacji Vipassana specjalnie dla przedstawicieli wysokich szebli biznesu i administracji państwowej, gdzie technika nauczana jest krok po kroku każdego dnia. Aby uzyskać więcej informacji kliknij na Strona kursów dla osób na wysokich stanowiskach keirowniczych. Kursy obejmujące pełne 10 dni medytacji, rozpoczynają się rejestarcją w godzinach 14-16, po której ma miejsce zebranie organizacyjne. Kurs kończy się 11 dnia rano przed 7.30.

Specjalne kursy 10-dniowe są tylko dla poważnych dla uczniów, oddanych tej technice, którzy ukończyli przynajmniej 5 kursów, jeden kurs Satipatthana Sutta, służyli na przynajmniej jednym kursie 10-dniowym i praktykują regularnie od co najmniej 2 lat.

Special 10-day Courses are open only to serious Old Students committed to this technique who have completed a minimum of five 10-day courses, one Satipatthana Sutta course, given Dhamma Service at least one 10-day course, and have been practicing regularly for at least two years.

20-dniowe kursy są dla poważnych starszych uczniów, oddanych tej technice medytacji, którzy ukończyli przynajmniej 5 10-dniowych kursów, 1 kurs Satipatthana Sutta, przynajmniej raz służyli na kursie 10-dniowym i praktykują regularnie od co najmniej dwóch lat.

30-dniowe kursy są dla poważnych starszych uczniów, oddanych tej technice medytacji, którzy ukończyli przynajmniej 6 10-dniowych kursów, (jeden od pierwszego 20-dniowego kursu), 1 kurs 20-dniowy, 1 kurs Satipatthana Sutta, przynajmniej raz służyli na kursie 10-dniowym i praktykują regularnie od co najmniej dwóch lat.

45-dnowe kursy są tylko dla osób zaangażowanych w służbę Dhammie i nauczycieli asystentów, które ukończyły przynajmniej siedem 10-dniowych kursów (w tym jeden od czasu kursu 30-dnowego), dwa kursy 30-dniowe, 1 kurs Satipatthana Sutta, i praktykują regularnie od co najmniej trzech lat.

60-dniowe kursy są tylko dla osób zaangażoanych w służbę Dhammie i nauczycieli asystentów, które ukończyły przynajmniej dwa kursy 45-dniowe, które praktykują tę technikę od co najmniej 5 lat, regularnie (2h dziennie), które praktykują zasady sila (powstrzymują się od zabijania, kradzieży, niewłaściwych zachowań seksualnych, i przestrzegają pozostałych zasad w stopniu w jakim najlepiej mogą) przez co najmniej rok. Które zachowały co najmniej 6 miesięcy przerwy od czasu ostatniego długiego kursu i 10-dni od innego kursu. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli asystentów i osób głęboko zaangażowanych w służbę Dhammie.

Kursy dla dzieci są dla dzieci w wieku 8-12 lat, które chcą nauczyć się medytacji. Ich rodzice/opiekunowie nie muszą być medytujacymi Vipassanę.

Programy dla starszych uczniów są podobne do okresów służenia podczas których realizuje się różne projekty na terenie ośrodka, związane z jego prowadzeniem, ogrodem, budową. Program ma bardziej sztywny program, obejmuje również możliwość spotkania z nauczycielami asystentami, uczestniczenia w zebraniach komitetów i trustu. Wszyscy starsi uczniowie są zaproszeni. Codzienny program obejmuje trzy siedzenia grupowe, dwa okresy do pracy-rano i po południu a wieczorem ma miejsce odtworzenie któregoś ze specjalnych wykładów, które S.N.Goenka wygłosił do starszych uczniów.

Dni otwarte mają miejsce między kursami medytacyjnymi. Wszyscy, którzy są zainteresowani medytacją Vipassana i ośrodkiem, są mile widziani.

Kursy Satipatthana Sutta mają taki sam rozkład dnia i zasady dyscypliny jak kursy 10-dniowe. Różni je odtwarzanie wieczorem wykładów, podczas których ma miejsce studiowanie tekstu Mahasatipattnana Sutty. Jest to główny tekst, w którym jest wyjaśniona technika Vipassany w sposób systematyczny. Kursy te są dla poważnych starszych uczniów, którzy odbyli przynajmniej trzy 10-dniowe kursy (nie wliczając kursów odsłużonych), nie praktykują innych technik od czasu swojego ostatniego kursu, praktykują tę technikę Vipassany od co najmniej roku i którzy starają się utrzymać codzienną praktykę i Pięć Zasad w codziennym życiu co najmniej od momentu zgłoszenia się na kurs.

Samodzielne kursy dla starszych uczniów mają ten sam rozkład dnia i dyscyplinę jak kursy 10-dniowe. Różnica polega na tym, że nie ma nauczyciela w pobliżu. Kursy te są przeznaczone dla poważnych starszych uczniów, którzy ukończyli przynajmniej 3 kursy 10-dniowe, nie praktykują innych technik medytacji od czasu swojego ostatniego 10-dniowego kursu, praktykują technikę Vipassany w tej tradycji przez co najmniej rok, którzy starają się zachowywać Pięć Zasad w codzinnym życiu.

 Okresy Robocze są organizowane po to, aby wykonać różne prace na terenie ośrodka, związane z jego prowadzeniem, rozbudową, remontami, ogrodem. Wszyscy starsi uczniowie są zaproszeni. Codzienny program obejmuje trzy siedzenia grupowe, praca ma miejsce w dwóch okresach: rano i po południu. W wybrane wieczory ma miejsce odtwarzanie specjalnych wykładów S.N.Goenki, wygłaszanych do starszych uczniów.

Kursy Anapany dla młodzieży są dla młodzieży w różnych grupach wiekowych między 13 a 18 rokiem życia. Ich rodzice/opiekunowie nie muszą być medytującymi Vipassanę.