Witaj

Vipassana, która oznacza „widzieć rzeczy takimi, jakimi są,” jest jedną z najstarszych indyjskich technik medytacyjnych. Nauczano jej ponad 2500 lat temu, kiedy była uniwersalnym lekarstwem na powszechne dolegliwości. Sztuką życia. Dla osób nie znających tej medytacji, dostępny jest film (w języku angielskim) z S. N. Goenką: „Wstęp do Vipassany.”i Pytania i odpowiedzi dotyczące Vipassany.

Kursy

Technika medytacji Vipassana jest nauczana na 10-dniowych kursach stacjonarnych, na których uczestnicy poznają podstawy metody i praktykują wystarczająco długo, aby doświadczyć jej korzystnych rezultatów. Nie ma ustalonych opłat za uczestnictwo, nawet za zakwaterowanie i wyżywienie. Wszystkie wydatki pokrywane są całkowicie z darowizn od osób, które ukończyły przynajmniej jeden taki kurs, doświadczyły korzyści płynących z Vipassany i pragną umożliwić innym wzięcie udziału w takim samym kursie.

Miejsca

Kursy są organizowane w licznych ośrodkach medytacyjnych i innych wynajętych miejscach, nie będącymi ośrodkami. Każde miejsce ma swój własny rozkład kursów. W większości przypadków, aby zgłosić się na określony kurs, należy kliknąć na wybrany kurs w rozkładzie kursów. Istnieje wiele ośrodków w Indiach i w innych krajach Azji i Pacyfiku; wiele ośrodków w Ameryce Północnej; kilka w Ameryce Łacińskiej; kilka w Europie; kilka ośrodków w Australii i Nowej Zelandii; jest też ośrodek na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Kursy 10-dniowe są organizowane regularnie w wielu miejscach poza ośrodkami, zaadaptowanymi przez miejscowych starszych uczniów Vipassany w różnych krajach. Alfabetyczną listę miejsc, gdzie są organizowane kursy na całym świecie można znaleźć w postaci graficznej światorazIndie i Nepal.

Specjalne kursy i zasoby

Kursy Medytacji Vipassana są prowadzone również w więzieniach. Specjalne 10-dniowe kursy Vipassany dla przedstawicieli biznesu i urzędników państwowych są organizowane co jakiś czas w różnych miejscach na całym świecie. Więcej informacji znajdziesz nastronie Kurs Vipassany dla Osób na Kierowniczych Stanowiskach. Informacja na temat kursów Vipassany jest dostępna również w innych językach. Kliknij na globus w prawym górnym rogu strony by wybrać język.