Kursi


Centrs(i)    
Ārpus centra


Rāda līdz no rezultāti — Please refine the search to view results beyond the top 100.
No records found. Please revise the search criteria and reissue the search.

10 dienu kursi ir Vipassanas meditācijas iepazīstināšanas kursi, tehniku māca katru dienu soli pa solim. Kurss sākas pēc reģistrācijas perioda (14.00-16.00) un ievadrunas, kam seko 10 pilnas meditācijas dienas, un beidzas 11tās dienas rītā 7.30.

Vecie studenti ir tie, kuri ir pabeiguši 10 dienu Vipassanas meditācijas kursu kopā ar S.N. Goenku vai viņa asistējošiem skolotājiem.

Vecajiem studentiem ir iespēja sniegt Dhammas kalpošanu iepriekš minētajos kursos.

ir atvērti visiem bērniem vecumā no 8-12 gadiem, kuri vēlas mācīties meditēt. Viņu vecākiem/aizgādņiem nav noteikti jābūt Vipassanas meditētājiem.

ir atvērti pusaudžiem vecumā no 13-18 gadiem. Viņu vecākiem/aizgādņiem nav noteikti jābūt Vipassanas meditētājiem.

10-dienu uzņēmuma vadītāju kurss ir iepazīšanās kurss Vipassanas meditācijā paredzēts uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem un valdības amatpersonām, kur katru dienu tiek soli pa solim mācīta meditācijas tehnika. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Executive course website. Kurss sākas pēc reģistrācijas, kas ir no 14.00 līdz16.00 un ievadrunas, kam seko 10 pilnas meditācijas dienas. Kurss beidzas 11-tās dienas rītā ap 7.30.