Wheel of Dhamma

Bodhi Leaf

 
Sobhana
Dhamma Sobhana Vipassanacenter, Ödeshög, Östergötlands län [SE-05], Sverige
Var centret ligger: Webbplats | Karta
**Om annat inte anges ges instruktionerna på kursen på följande språk: svenska / engelska

Dhamma Sobhana betyder "Sanningens skönhet" på palispråket och är det första Vipassanacenter som etablerats i Norden. Centret ligger i Östergötland, nära Ödeshög, Vadstena och Linköping. Med bil tar det ungefär från två och en halv timma från både Stockholm och Göteborg, och ungefär tre och en halv timma från Malmö. Centret etablerades 2007 och fungerar som ett center för främst de nordiska länderna, men kursdeltagare kommer från hela världen. På Dhamma Sobhana ges 20-25 kurser om året med sammanlagt cirka 1 500 elever.
Hur man ansöker för att delta i eller hjälpa till på en kurs
  1. Öppna ansökningsformuläret genom att klicka på Ansök vid den kurs du vill söka till. Gamla elever ges alternativet att hjälpa till på kursen (serva).
  2. Var vänlig läs noggrant igenom Introduktion till tekniken och kursföreskrifter. Dessa föreskrifter måste du följa under kursen.
  3. Besvara alla frågor fullständigt och skicka in din ansökan. För alla kurser gäller att en ansökan måste ges in för att registrering ska kunna ske.
  4. Invänta svar. Har du lämnat en e-postadress kommer all korrespondens att ske genom e-post. Eftersom många ansökningar kommer in kan det ta upp till två veckor innan du får svar.
  5. Om du får en plats på kursen måste du bekräfta att du kommer att delta. Bekräftar du inte förlorar du din plats.
Ytterligare information

Adress: Dhamma Sobhana, Holmen 1, 599 93 Ödeshög

Epost: info@sobhana.dhamma.org

Telefon: [0046] 0143 - 211 36

Ansökningar tas emot från kl 20.00 (kl 21.00 när det är sommartid) på dagen då kursregistrering öppnar.
 
Kurser för barn och ungdomar
Kurserna börjar klockan 18 den första dagen (oftast en fredag) och slutar klockan 12 den tredje dagen (oftast en söndag).
Inga kurser är för närvarande planerade.
 
10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Alla 10-dagarskurser börjar på kvällen den första dagen och slutar tidigt på morgonen den sista dagen.
Se under Kommentarer för ytterligare information
2016 10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
23 mar - 3 apr 10-dagarskurs Avslutad Ödeshög
4 apr - 13 apr Hus- och trädgårdsdagar Avslutad Ödeshög För gamla elever
9 apr - 10 apr Styrelsehelg Avslutad Ödeshög För gamla elever
13 apr - 24 apr 10-dagarskurs Avslutad Ödeshög
Ansök* 25 apr - 11 maj Hus- och trädgårdsdagar Pågår Ödeshög För gamla elever
Ansök* 1 maj 1-dagskurs
engelska
Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Brønshøj För gamla elever
Ansök* 11 maj - 22 maj 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög SERVARE BEHÖVS
Ansök* 14 maj 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Gothenburg För gamla elever
Ansök* 25 maj - 5 jun 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög
8 jun - 19 jun 10-dagarskurs
persiska / engelska
Stängd Ödeshög Företräde ges till persisktalande. Övriga placeras tills vidare på väntelista.
Ansök* 11 jun 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Gothenburg För gamla elever
Ansök* 20 jun - 29 jun Hus- och trädgårdsdagar Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Öppen Nya män - Stängd Gamla elever män - Öppen Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 25 jun - 26 jun Styrelsehelg Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 29 jun - 10 jul 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög
Ansök* 13 jul - 24 jul 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög Obs att din ansökan kan inte behandlas om du inte uppger ett giltigt epostadress
Ansök* 27 jul - 7 aug 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Väntelista Gamla elever män - Öppen Servare - Öppen Ödeshög
10 aug - 21 aug 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 10 maj Ödeshög
25 aug - 3 sep Satipatthana Suttakurs
engelska
Ansökningar tas emot tidigast 25 maj Ödeshög För gamla elever
3 sep - 4 sep Styrelsehelg Ansökningar tas emot tidigast 6 maj Ödeshög För gamla elever
7 sep - 18 sep 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 7 jun Ödeshög
11 sep 1-dagskurs Ansökningar tas emot tidigast 11 jun Gothenburg För gamla elever
18 sep Öppet hus Öppen Ödeshög Öppet hus kl 12.00 - 17.00. Alla välkomna!
21 sep - 25 sep 3-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 21 jun Ödeshög För gamla elever
26 sep - 5 okt Hus- och trädgårdsdagar Ansökningar tas emot tidigast 29 maj Ödeshög För gamla elever
5 okt - 16 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 5 jul Ödeshög
17 okt - 26 okt Hus- och trädgårdsdagar Ansökningar tas emot tidigast 19 jun Ödeshög För gamla elever
22 okt - 23 okt Styrelsehelg Ansökningar tas emot tidigast 24 jun Ödeshög För gamla elever
26 okt - 6 nov 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 26 jul Ödeshög
30 okt 1-dagskurs Ansökningar tas emot tidigast 30 jul Gothenburg För gamla elever
9 nov - 20 nov 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 9 aug Ödeshög
21 nov - 29 nov Hus- och trädgårdsdagar Ansökningar tas emot tidigast 24 jul Ödeshög För gamla elever
29 nov - 10 dec 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 29 aug Ödeshög
10 dec - 11 dec Styrelsehelg Ansökningar tas emot tidigast 12 aug Ödeshög För gamla elever
14 dec - 18 dec 3-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 14 sep Ödeshög För gamla elever
19 dec - 28 dec Hus- och trädgårdsdagar Ansökningar tas emot tidigast 21 aug Ödeshög För gamla elever
28 december 2016 - 8 januari 2017 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 28 sep Ödeshög
 
 

Det elektroniska ansökningsformuläret krypterar de uppgifter du lämnat innan de skickas från din dator till vår server. Även om kryptering används är det inte helt säkert. Är du orolig att konfidentiell information ska bli tillgänglig för obehöriga bör du inte ansöka elektroniskt, utan ladda ner en ansökan som du sen skriver ut och fyller i. Skicka den till centret på adressen som anges ovan. Om du skickar din ansökan med post tar registreringen en eller två veckor längre än om du ansöker elektroniskt.


För att komma in på centrets sidor för gamla elever, var vänlig klicka http://www.sobhana.dhamma.org/os. Användarnamn och lösenord krävs för att komma in på dessa sidor.

Har du någon fråga så skicka ett epostmeddelande till: info@sobhana.dhamma.org

Alla kurser finansieras helt och hållet genom frivilliga gåvor. Alla utgifter täcks genom frivilliga gåvor från tidigare kursdeltagare som gagnats av Vipassana och önskar ge andra en möjlighet att uppleva samma goda resultat. Varken läraren eller assistentläraren får någon som helst betalning. Alla som servar på kurserna gör det helt ideellt. På så vis kan Vipassana erbjudas helt utan kommersiella inslag.

Gamla elever är de som genomfört en 10-dagarskurs i Vipassanameditation med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare.

Gamla elever har möjlighet att hjälpa till (serva) på de kurser som anges.

Under tvåspråkiga kurser ges undervisningen på två språk. Alla elever lyssnar till de dagliga meditationsinstruktionerna på båda språken. Kvällsföredragen lyssnar de på separat.

Meditationskurser hålls både på center och på tillfälliga kursplatser utanför center. Meditationscenter har etablerats särskilt för att hålla kurser och erbjuder kurser regelbundet året runt. Innan center etablerades i denna tradition hölls alla kurser på tillfälliga kursplatser, som scoutgårdar, barnkolonier och liknande. I många områden där det inte finns center anordnar lokala Vipassana-elever 10-dagarskurser på sådana platser.


10-dagarskursen är en introduktionskurs i Vipassanameditation där tekniken lärs ut steg för steg. Registrering sker kl. 13:30-17:00. Sen hålls en kort genomgång innan kursen inleds senare samma kväll. Därefter följer tio hela dagar av meditation, innan kursen slutar på morgonen den elfte dagen omkring kl. 07:00.

Program för gamla elever liknar Hus- och trädgårdsdagar på många sätt. Man arbetar även här med t.ex. underhåll, ombyggnad, kök och trädgård, men programmet är mer strukturerat och utförligt. Det kommer finnas möjlighet att träffa assistentlärare, och ibland kan styrelsemöten hållas eller arbetsgrupper träffas. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, och det är arbetsperioder på för- och eftermiddagen. På vissa kvällar kan föredrag som S.N. Goenka gett till gamla elever spelas.

Öppet hus hålls ibland när kurser inte pågår. Alla är då välkomna att hälsa på och lära mer om centret och Vipassanameditation.

Satipatthana Sutta-kurser har samma dagsschema och regler som 10-dagarskurserna. Skillnaden är att de inspelade kvällsföredragen innehåller en noggrann genomgång av Satipatthana-suttan. Detta är den grundläggande texten där Vipassanatekniken förklaras systematiskt. Dessa kurser är öppna för seriösa gamla elever som har genomfört minst tre 10-dagarskurser, inte praktiserat någon annan meditationsteknik sen sin senaste 10-dagarskurs, har praktiserat denna Vipassanateknik i minst ett år, försöker följa de fem föreskrifterna i sitt dagliga liv och försöker upprätthålla en daglig meditationspraktik.

Hus- och trädgårdsdagar är servarperioder, avsatta för olika arbeten på centret, t.ex. underhåll, snickeri, kök och trädgård. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, det är arbetspass på för- och eftermiddagen och det finns gott om tid för vila. Vissa kvällar spelas föredrag av S.N. Goenka eller filmer om Dhamma för de som är intresserade.

Korta kurser för gamla elever (1-3 dagar) ges för elever som har genomfört minst en 10-dagarskurs med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare. Alla gamla elever är välkomna att delta i dessa kurser, även de som inte suttit en kurs på lång tid.

 
 
Uppdaterad den 2016-04-30 09:51:08 UTC | Sekretesspolicy