Wheel of Dhamma

Bodhi Leaf

 
Sobhana
Dhamma Sobhana Vipassanacenter, Ödeshög, Östergötlands län [SE-05], Sverige
Var centret ligger: Webbplats | Karta
**Om annat inte anges ges instruktionerna på kursen på följande språk: engelska / svenska

Dhamma Sobhana betyder "Sanningens skönhet" på palispråket och är det första Vipassanacenter som etablerats i Norden. Centret ligger i Östergötland, nära Ödeshög, Vadstena och Linköping. Med bil tar det ungefär från två och en halv timma från både Stockholm och Göteborg, och ungefär tre och en halv timma från Malmö. Centret etablerades 2007 och fungerar som ett center för främst de nordiska länderna, men kursdeltagare kommer från hela världen. På Dhamma Sobhana ges 20-25 kurser om året med sammanlagt cirka 1 600 elever.
Hur man ansöker för att delta i eller hjälpa till på en kurs
  1. Öppna ansökningsformuläret genom att klicka på Ansök vid den kurs du vill söka till. Gamla elever ges alternativet att hjälpa till på kursen (serva).
  2. Var vänlig läs noggrant igenom Introduktion till tekniken och kursföreskrifter. Dessa föreskrifter måste du följa under kursen.
  3. Besvara alla frågor fullständigt och skicka in din ansökan. För alla kurser gäller att en ansökan måste ges in för att registrering ska kunna ske.
  4. Invänta svar. Har du lämnat en e-postadress kommer all korrespondens att ske genom e-post. Eftersom många ansökningar kommer in kan det ta upp till två veckor innan du får svar.
  5. Om du får en plats på kursen måste du bekräfta att du kommer att delta. Bekräftar du inte förlorar du din plats.
Ytterligare information

Adress: Dhamma Sobhana, Holmen 1, 599 93 Ödeshög

Epost: info@sobhana.dhamma.org

Telefon: [0046] 0143 - 211 36

Ansökningar tas emot från kl 20.00 (kl 21.00 när det är sommartid) på dagen då kursregistrering öppnar.

Sverige - 1-dagskurser

Norge

Danmark

Finland

 
Kurser för barn och ungdomar
Kurser för ungdomar
Se nedan under Kommentarer för mer information.
2018 Kurser för barn och ungdomar
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
Ansök* 4 maj - 6 maj Barnkurs 8-12 år
svenska
Öppen Ödeshög Kursen hålls på svenska
 
10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Alla 10-dagarskurser börjar på kvällen den första dagen och slutar tidigt på morgonen den sista dagen.
Se under Kommentarer för ytterligare information
2018 10-dagarskurser och andra kurser för vuxna
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
24 jan - 4 feb 10-dagarskurs Avslutad Ödeshög
7 feb - 18 feb 10-dagarskurs
engelska / danska
Avslutad Ödeshög
Ansök* 18 feb - 28 feb Hus- och trädgårdsdagar Pågår Ödeshög För gamla elever
Ansök* 24 feb - 25 feb Styrelsemöteshelg Öppen Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
Ansök* 28 feb - 11 mar 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög KVINNLIGA SERVARE BEHÖVS
Ansök* 14 mar - 25 mar 10-dagarskurs Kvinnor - Väntelista Män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög
Ansök* 28 mar - 8 apr 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Stängd Gamla elever män - Väntelista Servare - Öppen Ödeshög
Ansök* 10 apr - 21 apr 10-dagarskurs
engelska / Persian (Farsi)
Kvinnor - Väntelista Män - Väntelista Kvinnliga servare - Väntelista Manliga servare - Öppen Ödeshög Kursspråk: Engelska och persiska
Elever som har persiska som förstaspråk ges företräde fram till den 10 mars.
Ansök* 21 apr - 22 apr Styrelsemöteshelg Öppen Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
Ansök* 25 apr - 29 apr 3-dagarskurs för gamla elever Kvinnor - Väntelista Män - Fyller upp Servare - Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 29 apr - 9 maj Hus- och trädgårdsdagar Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 9 maj - 20 maj 10-dagarskurs Nya kvinnor - Stängd Gamla elever kvinnor - Väntelista Nya män - Väntelista Gamla elever män - Fyller upp Servare - Öppen Ödeshög
Ansök* 23 maj - 3 jun 10-dagarskurs Nya kvinnor - Väntelista Gamla elever kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Öppen Ödeshög
6 jun - 17 jun 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 8 mar Ödeshög
17 jun - 25 jun Hus- och trädgårdsdagar Ansökningar tas emot tidigast 19 mar Ödeshög För gamla elever
23 jun - 24 jun Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 25 mar Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
25 jun - 4 jul Satipatthana Sutta-kurs Ansökningar tas emot tidigast 27 mar Ödeshög För gamla elever
Ansök* 5 jul - 9 jul ETDM
engelska
Öppen Ödeshög För gamla elever
11 jul - 22 jul 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 12 apr Ödeshög
25 jul - 5 aug 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 26 apr Ödeshög
8 aug - 19 aug 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 10 maj Ödeshög
21 aug - 1 sep 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 23 maj Ödeshög
1 sep - 2 sep Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 3 jun Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
1 sep - 12 sep Hus- och trädgårdsdagar Ansökningar tas emot tidigast 3 jun Ödeshög För gamla elever
12 sep - 16 sep 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 14 jun Ödeshög För gamla elever
19 sep - 30 sep 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 21 jun Ödeshög
3 okt - 14 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 5 jul Ödeshög
16 okt - 27 okt 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 18 jul Ödeshög
27 okt - 28 okt Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 29 jul Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
27 okt - 7 nov Hus- och trädgårdsdagar Ansökningar tas emot tidigast 29 jul Ödeshög För gamla elever
7 nov - 18 nov 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 9 aug Ödeshög
21 nov - 25 nov 3-dagarskurs för gamla elever Ansökningar tas emot tidigast 23 aug Ödeshög För gamla elever
25 nov - 4 dec Hus- och trädgårdsdagar Ansökningar tas emot tidigast 27 aug Ödeshög För gamla elever
4 dec - 15 dec 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 5 sep Ödeshög
15 dec - 16 dec Styrelsemöteshelg Ansökningar tas emot tidigast 16 sep Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
15 dec - 26 dec Hus- och trädgårdsdagar Ansökningar tas emot tidigast 16 sep Ödeshög För gamla elever
26 december 2018 - 6 januari 2019 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 27 sep Ödeshög
 
Kurser på andra platser än center
Kurser och aktiviteter på andra platser
Se nedan under Kommentarer för mer information.
2018 Danmark Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
3 feb 1-dagskurs Avslutad Copenhagen För gamla elever
Ansök 17 mar 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Copenhagen För gamla elever
Ansök 29 mar - 2 apr 3-dagarskurs Kvinnor - Väntelista Män - Väntelista Kvinnliga servare - Fyller upp Manliga servare - Öppen Hvalsø, Denmark För gamla elever
18 jul - 29 jul 10-dagarskurs
engelska / danska
Ansökningar tas emot tidigast 18 apr Aabybro
2018 Finland Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
28 jan 1-dagskurs Avslutad Salo För gamla elever
10 mar 1-dagskurs Ansökningar tas emot tidigast 2 mar Salo För gamla elever
14 jun - 17 jun 3-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 11 mar Liesjärvi För gamla elever
19 jun - 30 jun 10-dagarskurs
engelska / finska
Ansökningar tas emot tidigast 18 mar Liesjärvi
2018 Norge Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
28 jan 1-dagskurs Avslutad Oslo För gamla elever
Ansök* 25 feb 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Oslo För gamla elever
Ansök* 25 mar 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Oslo För gamla elever
Ansök* 29 apr 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Oslo För gamla elever
Ansök* 13 maj 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Oslo För gamla elever
2018 Sverige - utanför center
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
Ansök* 11 mar 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Gothenburg För gamla elever
Ansök* 15 apr 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Gothenburg För gamla elever
Ansök* 20 maj 1-dagskurs Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Gothenburg För gamla elever
 
 

Det elektroniska ansökningsformuläret krypterar de uppgifter du lämnat innan de skickas från din dator till vår server. Även om kryptering används är det inte helt säkert. Är du orolig att konfidentiell information ska bli tillgänglig för obehöriga bör du inte ansöka elektroniskt, utan ladda ner en ansökan som du sen skriver ut och fyller i. Skicka den till centret på adressen som anges ovan. Om du skickar din ansökan med post tar registreringen en eller två veckor längre än om du ansöker elektroniskt.


För att komma in på centrets sidor för gamla elever, var vänlig klicka http://www.sobhana.dhamma.org/os. Användarnamn och lösenord krävs för att komma in på dessa sidor.

Har du någon fråga så skicka ett epostmeddelande till: info@sobhana.dhamma.org

Alla kurser finansieras helt och hållet genom frivilliga gåvor. Alla utgifter täcks genom frivilliga gåvor från tidigare kursdeltagare som gagnats av Vipassana och önskar ge andra en möjlighet att uppleva samma goda resultat. Varken läraren eller assistentläraren får någon som helst betalning. Alla som servar på kurserna gör det helt ideellt. På så vis kan Vipassana erbjudas helt utan kommersiella inslag.

Gamla elever är de som genomfört en 10-dagarskurs i Vipassanameditation med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare.

Gamla elever har möjlighet att hjälpa till (serva) på de kurser som anges.

Under tvåspråkiga kurser ges undervisningen på två språk. Alla elever lyssnar till de dagliga meditationsinstruktionerna på båda språken. Kvällsföredragen lyssnar de på separat.

Meditationskurser hålls både på center och på tillfälliga kursplatser utanför center. Meditationscenter har etablerats särskilt för att hålla kurser och erbjuder kurser regelbundet året runt. Innan center etablerades i denna tradition hölls alla kurser på tillfälliga kursplatser, som scoutgårdar, barnkolonier och liknande. I många områden där det inte finns center anordnar lokala Vipassana-elever 10-dagarskurser på sådana platser.


10-dagarskursen är en introduktionskurs i Vipassanameditation där tekniken lärs ut steg för steg. Registrering sker kl. 13:30-17:00. Sen hålls en kort genomgång innan kursen inleds senare samma kväll. Därefter följer tio hela dagar av meditation, innan kursen slutar på morgonen den elfte dagen omkring kl. 07:00.

Kurser för barn ges för barn i åldern 8-12 år som vill lära sig meditera. Deras föräldrar/vårdnadshavare behöver inte vara meditatörer.

Program för gamla elever liknar Hus- och trädgårdsdagar på många sätt. Man arbetar även här med t.ex. underhåll, ombyggnad, kök och trädgård, men programmet är mer strukturerat och utförligt. Det kommer finnas möjlighet att träffa assistentlärare, och ibland kan styrelsemöten hållas eller arbetsgrupper träffas. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, och det är arbetsperioder på för- och eftermiddagen. På vissa kvällar kan föredrag som S.N. Goenka gett till gamla elever spelas.

Satipatthana Sutta-kurser har samma dagsschema och regler som 10-dagarskurserna. Skillnaden är att de inspelade kvällsföredragen innehåller en noggrann genomgång av Satipatthana-suttan. Detta är den grundläggande texten där Vipassanatekniken förklaras systematiskt. Dessa kurser är öppna för seriösa gamla elever som har genomfört minst tre 10-dagarskurser, inte praktiserat någon annan meditationsteknik sen sin senaste 10-dagarskurs, har praktiserat denna Vipassanateknik i minst ett år, försöker följa de fem föreskrifterna i sitt dagliga liv och försöker upprätthålla en daglig meditationspraktik.

Hus- och trädgårdsdagar är servarperioder, avsatta för olika arbeten på centret, t.ex. underhåll, snickeri, kök och trädgård. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, det är arbetspass på för- och eftermiddagen och det finns gott om tid för vila. Vissa kvällar spelas föredrag av S.N. Goenka eller filmer om Dhamma för de som är intresserade.

Korta kurser för gamla elever (1-3 dagar) ges för elever som har genomfört minst en 10-dagarskurs med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare. Alla gamla elever är välkomna att delta i dessa kurser, även de som inte suttit en kurs på lång tid.

 
 
Uppdaterad den 2018-02-23 18:37:42 UTC | Sekretesspolicy