Wheel of Dhamma

Bodhi Leaf

 
Bg
Випассана България, наето място, Bulgaria
Местоположение на наетото място: Страница | Карта
** Ако няма други забележки, инструкциите по време на курса ще са на следният език: български / английски

Випассана означава да виждаш нещата такива, каквито са. Това, е една от най-древните медитационни техники в Индия. Тя била преподавана преди повече от 2500 години като универсален лек срещу универсални страдания, т.е. като изкуство да се живее. Ако не сте запознати с тази техника на медитация, Ви съветваме да посетите международната страница на Випассана. Освен това може да Ви заинтерисуват и нашите отговори на често задавани въпроси.
Как да кандидатствате за участие или за служене в курс
  1. Отворете формуляра за кандидатстване, като натиснете върху „Кандидатстване” срещу желания курс. Старите ученици имат възможност да служат по време на курса.
  2. Моля, внимателно прочетете „Въведение в техниката и Правила за поведение”, които ще трябва да спазвате по време на вашия курс.
  3. Изцяло и напълно попълнете всички раздели на формуляра за кандидатстване и го изпратете. Необходимо е да изпратите отделен формуляр за регистрация за всеки един курс.
  4. Изчакайте отговор. Цялата кореспонденция ще се осъществява чрез електронната поща, ако сте посочили имейл във формуляра си. Поради големия брой кандидати, може да минат до 2 седмици, преди да получите отговор.
  5. Ако формулярът Ви бъде одобрен, ще бъде нужно повторно да потвърдите участието си, за да запазим място за Вас в курса.
Допълнителна информация
Випассана България
Ивайло Кондов
ул.”Подвис” бл.33, вх.Е, ап.93
Варна 9000
България
Тел: 359 (0)52 331 438
GSM: 359 (0)886 100 196
Имеил: info@bg.dhamma.org
Интернет страница: http://www.bg.dhamma.org
 
Десетдневни и други курсове
Всички десет дневни курсове започват вечерта на първия ден и завършват рано сутринта на последния ден.
Пишете ни на registration@bg.dhamma.org за информация и формуляри
2017 Десетдневни и други курсове
Участие / служене Дати Вид на курса Статус Местоположение Забележки
Кандидатстване за участие* Кандидатстване за служене* 09 апр. Children / Teens Момичета - Отворен Момчета - Затворен Служеща - Отворен Служещ мъж - Затворен София Само за момичета!
Кандидатстване за участие* Кандидатстване за служене* 11 май - 15 май 3 дневен Отворен Ястребино За стари ученици
Кандидатстване за участие* Кандидатстване за служене* 17 май - 28 май 10 дневен Жени - Кратък лист на чакащи Мъже - Отворен служещи - Отворен Ястребино
 
 

Он-лайн формулярът енкриптира вашата информация, преди да я изпрати от вашия компютър до нашия. Въпреки че се използва енкриптиране, сигурността не е гаратирана напълно. Ако сте загрижени за възможния риск за сигурността на вашата поверителна информация, докато се намира в Интернет, не използвайте он-лайн формуляра. Вместо това можете да свалите формуляр за участие, който да разпечатате и попълниете. Моля след това го изпратете до организаторите на курса на посочения адрес. Изпращането на формуляр за участие по факс или по пощенски път може да забави регистрационния процес с една или две седмици.


За да посетите интернет страницата за стари ученици, използвайте http://www.bg.dhamma.org/os. За да отворите сайта, ще е нужно да въведете име и парола.

Ако имате въпроси, пишете ни на: info@bg.dhamma.org

Всички курсове се провеждат единствено на базата на дарения. Всички разходи се поемат чрез даренията на хора, които вече са завършили поне един десетдневен курс, почувствали са ползите от Випассана и желаят от своя страна да дадат и на другите същата възможност. Нито Учителят, нито помощник-учителите получават възнаграждение; те, а също и служещите по време на курса, даряват доброволно своето време. По този начин Випассана се предлага без търговска цел.

Стари ученици са тези, които са завършили 10-дневен курс по Випассана Медитация със С. Н. Гоенка или негови помощник-учители.

Старите ученици имат възможност да извършват Дамма Служене на курсовете, посочени по-горе.

Двуезични курсове са курсове, при които се преподава на два езика. Всички ученици ще слушат указанията за ежедневната медитация и на двата езика. Вечерните беседи ще се слушат поотделно.

Курсове по медитация се провеждат както в специални медитационни центрове, така и на наети места. Центровете по медитация предлагат благоприятни условия и там редовно се провеждат курсове през цялата година. Преди създаването на първите центрове за медитация в тази традиция, всички курсове се провеждаха на временни обекти, като къмпинги, религиозни центрове, църкви и др. Днес, в регионите, където все още не са установени центрове от местните Випассана ученици, десетдневни курсове за медитация се провеждат на наети места.


Десетдневният курс представлява въвеждащ курс по Випассана Медитация, при който всеки ден техниката се преподава стъпка по стъпка. Курсовете започват след регистрацията на участниците от 14 до 16 часа и запознаване с обстановката. Следват пълни десет дни на медитация. Курсът приключва на сутринта на единадесетия ден, около 7:30 часа.

Children's Courses are open for all children aged 8-12 years old who wish to learn to meditate. Their parents/guardians do not have to be meditators.

Teenagers' Anapana Courses are available for teens in different age ranges from 13-18 years old. Their parents/guardians do not have to be Vipassana meditators.

Кратки курсове (1-3 дни) за стари ученици – предназначени са за всеки ученик, който е завършил поне един десетдневен курс със С. Н. Гоенка или негови помощник-учители. Всички стари ученици са добре дошли да кандидатстват за такива курсове, дори ако е минало известно време от последния им курс.

 
 
Обновено на 2017-03-16 05:59:43 UTC | Поверителни данни