ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัญชีกับDhamma.org


This Terms of Use Agreement (“Agreement”) applies to all users of Dhamma.org User Account.  Click here to download a PDF copy of Dhamma.org Terms of Use.

ภาพรวม

Dhamma.org User Account is an opt-in feature that offers New and Old Students of Vipassana Meditation a secure and convenient way for creating and maintaining their account profile, including course history, personal and contact information. One of the primary uses of the User Account feature is to help students auto-populate their online applications for courses using Dhamma.org forms. 

Sign-up for User Account is available on the Dhamma.org website and Dhamma.org mobile app on iOS devices, with an option to use single sign-on (SSO) with Google Gmail, Apple ID, or Dhamma.org Microsoft365 account. Users can update their profile information, download a report of what is stored in their Dhamma.org User Account, or opt-out of the feature by deleting their account. Click here to learn more about how to use Dhamma.org User Account 

The information provided as part of the User Account is maintained by Dhamma.org using the best practices in user data privacy and security.  Click here to learn more.  The future roadmap includes among other features, support for Android devices, and synchronizing user information across other systems supporting Vipassana Meditation.

Privacy, Disclosures and Consents

*** ดูคำแปลคอลัมน์ข้างๆ

ก่อนที่ท่านจะเปิดใช้งานบัญชีของท่านกับ Dhamma.org ท่านจำเป็นต้องกดปุ่ม "ยอมรับ" ด้านล่างนี้ว่าท่านได้อ่านและ รับทราบเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานและเก็บข้อมูลของท่านไว้กับ Dhamma.org